Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Promotions » Microsoft Unlimited

Microsoft Unlimited

4999 zł

za nielimitowany dostęp 

do szkoleń Microsoft 

do końca 2022 roku

Microsoft Unlimited

Microsoft Unlimited

Asseco Academy oferuje możliwość udziału w nielimitowanej ilości autoryzowanych szkoleń Microsoft do końca roku 2022. Szkolenia odbywają się w Wirtualnej klasie, na żywo, z certyfikowanym trenerem Microsoft. Płacisz raz za abonament Microsoft Unlimited i korzystasz bez ograniczeń z pełnego wachlarza szkoleń online dostępnych w Asseco Academy do końca roku 2022!

Aby skorzystać z promocji należy:

 1. Kupić abonament Microsoft Unlimited.
 2. Wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Twój indywidualny Opiekun VIP skontaktuje się z Tobą, aby ustalić Twoje cele i ścieżki rozwoju.

Oferta ważna do 31 grudnia 2022 r.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Vouchery na egzaminy w niższych cenach – tylko Klienci, którzy wykupią abonament Microsoft Unlimited, otrzymają możliwość przystąpienia do egzaminów Microsoft taniej!

Opiekun VIP – otrzymasz indywidualnego opiekuna, który po poznaniu Twoich celów, zadba o jak najbardziej efektywne wykorzystanie abonamentu. Będzie informować Cię o nadchodzących szkoleniach dopasowanych do Twojej ścieżki certyfikacyjnej lub interesujących Cię szkoleniach Microsoft.

Pierwszeństwo informacji i uczestnictwa w bezpłatnych wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez Asseco Academy (sprawdź najbliższe wydarzenia).

Możliwość przygotowania do pełnej certyfikacji na tylu ścieżkach ilu chcesz w ramach jednego abonamentu Microsoft Unlimited.

Udział w szkoleniu z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy dostęp do Internetu.

Szkolenie z akredytowanym trenerem na żywo – zajęcia odbywają się w Wirtualnej klasie, w której możesz porozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także wziąć udział w interaktywnych ćwiczeniach.

Certyfikacja Microsoft - jak zacząć?

Certyfikacja Microsoft – jak zacząć?

Certyfikacje Microsoft podzielone są według dwóch kryteriów:

Poziomu trudności – od najprostszych (Fundamental), przez poziom średnio-zaawansowany zalecany osobom z dwoma latami doświadczenia z daną technologią (Associate), aż po poziom ekspercki (Expert).

Specjalizacji (roli) – w zależności od wybranej ścieżki rozwoju, pozwalają zdobyć certyfikacje dla określonych ról.

Z początkiem 2022 roku Microsoft zrewolucjonizował ścieżki certyfikacji. Aktualne znajdziesz w naszym Przewodniku po szkoleniach z certyfikacjami Microsoft

Korzystasz z abonamentu Microsoft Unlimted i chcesz przystąpić do egzaminu ze specjalną zniżką?

Korzystasz z abonamentu Microsoft Unlimted i chcesz przystąpić do egzaminu ze specjalną zniżką?

Wystarczy, że wybierzesz interesujący Cię egzamin z listy egzaminów Microsoft.

Wypełnisz formularz rejestracyjny, a w polu uwagi wpiszesz hasło: Microsoft Unlimited

Skontaktujemy się, aby potwierdzić czy jesteś na liście uczestników Microsoft Unlimited i otrzymasz rabat na voucher na egzamin.

Twój Opiekun VIP przekaże wszystkie potrzebne informacje do realizacji egzaminu Microsoft.

Warunki promocji

 • Promocja „Microsoft Unlimited” obowiązuje na poniższe szkolenia:

  Aplikacje i infrastruktura Azure

  AZ-900T00  Microsoft Azure Fundamentals

  AZ-104T00  Microsoft Azure Administrator

  AZ-800T00  Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

  AZ-801T00  Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

  AZ-204T00  Developing Solutions for Microsoft Azure

  AZ-400T00  Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

  AZ-305T00  Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

  AZ-700T00  Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

  AZ-140T00  Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

  AZ-040T00  Automating Administration with PowerShell

  AZ-600T00  Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

  WS-013T00  Azure Stack HCI

  AZ-220T00  Microsoft Azure IoT Developer

  Dane i AI

  DP-900T00  Microsoft Azure Data Fundamentals

  AI-900T00  Microsoft Azure AI Fundamentals

  DP-080T00  Querying Data with Microsoft Transact-SQL

  DP-300T00  Administering Microsoft Azure SQL Solutions

  DP-500T00  Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI

  DP-203T00  Data Engineering on Microsoft Azure

  AI-102T00  Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

  DP-050T00  Migrate SQL workloads to Azure

  DP-060T00  Migrate NoSQL workloads to Azure Cosmos DB

  DP-070T00  Migrate Open Source Data Workloads to Azure

  DP-090T00  Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks

  DP-100T01  Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

  DP-420T00  Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

  Modern Workplace – M365

  MS-900T01  Microsoft 365 Fundamentals

  MD-100T00  Windows Client

  MD-101T00  Managing Modern Desktops

  MS-100T00  Microsoft 365 Identity and Services

  MS-101T00  Microsoft 365 Mobility and Security

  MS-203T00  Microsoft 365 Messaging

  MS-600T00  Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services

  MS-720T00  Microsoft Teams Voice Engineer

  Bezpieczeństwo

  SC-900T00  Microsoft Security

  AZ-500T00  Microsoft Azure Security Technologies

  MS-500T00  Microsoft 365 Security Administration

  SC-100T00 Microsoft Cybersecurity Architect

  SC-200T00  Microsoft Security Operations Analyst

  SC-300T00  Microsoft Identity and Access Administrator

  SC-400T00  Microsoft Information Protection Administrator

  Aplikacje biznesowe

  PL-900T00  Microsoft Power Platform Fundamentals

  PL-300T00  Microsoft Power BI Data Analyst

  PL-100T00  Microsoft Power Platform App Maker

  PL-400T00  Microsoft Power Platform Developer

  PL-600T00  Microsoft Power Platform Solution Architect

  PL-200T00  Microsoft Power Platform Functional Consultant

  PL-500T00  Microsoft Power Automate RPA Developer

 • Regulamin promocji

  I Warunki ogólne

  1. Organizatorem Promocji „Microsoft Unlimited” jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Jana z Kolna 11 zwana dalej Organizatorem.
  2. Przedmiotem Promocji są wyłącznie otwarte autoryzowane szkolenia Microsoft, wymienione w opisie promocji na stronie https://ctpartners.pl/microsoft-unlimited/, realizowane w formie wirtualnej klasy.
  3. Uczestnik to osoba fizyczna, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Promocji.
  4. Promocja „Microsoft Unlimited” dotyczy tylko szkoleń ze statusem terminu gwarantowanego lub potwierdzonego do realizacji przez Organizatora.
  5. Przedmiot Promocji jest imienny i nie może być przekazywany osobom trzecim.
  6. Materiały szkoleniowe Uczestnik otrzymuje tylko raz, w ramach wybranego tematu szkolenia.
  7. Promocja obowiązuje do 31.12.2022 r.

  II Sposób realizacji

  1. Promocja obejmuje sprzedaż abonamentu na szkolenia Microsoft spełniające warunki wymienione w pkt. I ppkt 2 w cenie promocyjnej, 4999 zł netto.
  2. Warunkiem udziału w promocji, jest wypełnienie formularza na karcie zgłoszenia znajdującego się na stronie https://ctpartners.pl/microsoft-unlimited/
  3. Wykonanie czynności, o którym mowa w pkt. II ppkt 2, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w promocji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania objętego promocją szkolenia, w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej do jego uruchomienia liczby uczestników.
  5. Z zastrzeżeniem pkt. II ppkt 2, do szkoleń objętych promocją mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych Organizatora, dostępne pod adresem: https://academy.asseco.pl/Upload/Ogolne_warunki_swiadczenia_uslug_szkoleniowych.pdf

  III Egzamin w ramach Promocji „Microsoft Unlimited”

  1. Ceny egzaminów są ustalane w oparciu o aktualny kurs walut i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania promocji.
  2. Warunkiem otrzymania zniżki na egzamin Microsoft jest:
   1. wcześniejsze wykupienie abonamentu Microsoft Unlimited,
   2. wybór egzaminu powiązanego ze szkoleniami objętymi Promocją,
   3. wypełnienie formularza na karcie zgłoszenia i wpisanie w pole uwagi hasła: Microsoft Unlimited
   4. zakup vouchera na egzamin uprawniającego do przystąpienia do wybranego egzaminu Microsoft.

  IV Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem ctpartners.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w na stronie internetowejctpartners.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny. Wszelkie uprawnienia, nabyte przez Klientów na podstawie niniejszego Regulaminu przed wcześniejszym zakończeniem Promocji będą w pełni respektowane.
  4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, czasowymi obniżkami cen Szkoleń, innymi akcjami o charakterze promocyjnym oraz rabatami przyznanymi Klientowi przez Organizatora na podstawie innych ofert oraz umów podpisanymi przez Organizatora oraz Klienta.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

Proponowane szkolenia powiązane z tematem

Chcesz z nami porozmawiać?

Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30