SZKOLENIA

ARCHITEKTURA BIZNESU I IT

Szkolenia w ramach architektury biznesu przeznaczone są dla organizacji, które chcą skutecznie wykorzystać technologie informatyczne w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dzięki nim organizacje będą mogły efektywniej zarządzać procesem tworzenia wartości w firmie oraz realizować długoterminowe strategiczne cele biznesowe i finansowe, dzięki czemu osiągną satysfakcjonujący poziom rentowności portfela produktów i klientów. Obszar architektury biznesu obejmuje szkolenia m.in. z zakresu COBIT®5 oraz TOGAF®.
Szkolenia w ramach architektury biznesu przeznaczone są dla organizacji, które chcą skutecznie wykorzystać technologie informatyczne w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dzięki nim organizacje będą mogły efektywniej zarządzać procesem tworzenia wartości w firmie oraz realizować długoterminowe strategiczne cele biznesowe i finansowe, dzięki czemu osiągną satysfakcjonujący poziom rentowności portfela produktów i klientów. Obszar architektury biznesu obejmuje szkolenia m.in. z zakresu COBIT®5 oraz TOGAF®.
COBIT

COBIT

Szkolenia z zakresu COBIT®5 (ang. Control Objectives for Information and related Technology) pomagają organizacjom maksymalizować wartość biznesową związaną z wykorzystywaniem rozwiązań IT poprzez utrzymywanie równowagi pomiędzy dostarczanymi korzyściami, ryzykiem i zasobami. Dzięki stosowaniu COBIT®5 organizacje mają ... rozwiń
Szkolenia z zakresu COBIT®5 (ang. Control Objectives for Information and related Technology) pomagają organizacjom maksymalizować wartość biznesową związaną z wykorzystywaniem rozwiązań IT poprzez utrzymywanie równowagi pomiędzy dostarczanymi korzyściami, ryzykiem i zasobami. Dzięki stosowaniu COBIT®5 organizacje mają dostęp do najwyższej jakości informacji o procesach i rozwiązaniach IT w celu podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, optymalizują zastosowanie technologii IT, sprawnie zarządzają ryzykiem związanym z IT, poprawiają bezpieczeństwo w obszarze IT, mają wsparcie w osiąganiu celów strategicznych oraz realizacji korzyści biznesowych poprzez efektywne i innowacyjne wykorzystanie IT.

ISTQB

ISTQB

Szkolenia w zakresie ISTQB® przeznaczone są dla organizacji, które chcą wdrożyć efektywny proces testowy, monitorować przebieg tego procesu i w efekcie ocenić jakość testowanego produktu na każdym etapie procesu. Szkolenia w obszarze ISTQB® zwiększają wydajność pracowników organizacji w zapewnieniu wysokiej jakości ... rozwiń
Szkolenia w zakresie ISTQB® przeznaczone są dla organizacji, które chcą wdrożyć efektywny proces testowy, monitorować przebieg tego procesu i w efekcie ocenić jakość testowanego produktu na każdym etapie procesu. Szkolenia w obszarze ISTQB® zwiększają wydajność pracowników organizacji w zapewnieniu wysokiej jakości procesu testowania.

TOGAF

TOGAF

Szkolenia z zakresu TOGAF® dotyczą standardu i ram architektonicznych (tzw. framework) dla budowania i zarządzania architekturą korporacyjną. TOGAF® został stworzony i jest rozwijany przez członków konsorcjum The Open Group. Szkolenia wspierają ułożenie w optymalny sposób często rozproszonych procesów ... rozwiń
Szkolenia z zakresu TOGAF® dotyczą standardu i ram architektonicznych (tzw. framework) dla budowania i zarządzania architekturą korporacyjną. TOGAF® został stworzony i jest rozwijany przez członków konsorcjum The Open Group. Szkolenia wspierają ułożenie w optymalny sposób często rozproszonych procesów architektonicznych w spójne, zintegrowane, odpowiadające na zmiany i zarządzane środowisko oraz ukierunkowanie IT na realizację strategii biznesowej organizacji. Architektura korporacyjna jest podstawowym narzędziem na ścieżce dopasowania działalności IT do potrzeb i oczekiwań organizacji (tzw. Business-IT Alignment).

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania

Szkolenia z zakresu inżynierii oprogramowania dostarczają wiedzy i umiejętności związanych z elementami procesu wytwarzania oprogramowania. Dotyczą one testowania, modelowania, inżynierii wymagań i wykorzystania języka UML.
Szkolenia z zakresu inżynierii oprogramowania dostarczają wiedzy i umiejętności związanych z elementami procesu wytwarzania oprogramowania. Dotyczą one testowania, modelowania, inżynierii wymagań i wykorzystania języka UML.
Autoryzacje
APMG International Logo

Szkolenia realizowane przy współpracy z firmą CTPartners S.A., która posiada status Accredited Training Organisation (ATO) nadany przez APMG w zakresie metodyki COBIT5, umożliwiający organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z tego obszaru.

TOGAF

Szkolenia TOGAF ®9 są prowadzone przez firmę CTPartners S.A. we współpracy z BiZZdesign światowym liderem w obszarze architektury korporacyjnej i akredytowane przez The Open Group. Szkolenia te są publikowane i promowane przez Asseco Data Systems w ramach współpracy z firmą CTPartners S.A.

sjsi logo

Szkolenia realizowane przy współpracy z firmą CTPartners S.A., która jest Akredytowaną Firmą Szkoleniową na podstawie akredytacji przyznanej przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) przyznającej prawo do organizacji szkoleń i egzaminów "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy". Akredytacja umożliwia organizację Międzynarodowej Kwalifikacji w Testowaniu Oprogramowania.

sjsi logo

Szkolenia realizowane przy współpracy z firmą CTPartners S.A., która posiada status Authorised Sparx Systems Training Partner.

Kadra trenerska
Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu architektury biznesu i IT to osoby o praktycznym doświadczeniu w nauczanych przez nich obszarach. Nasi trenerzy legitymują się odpowiednimi certyfikatami TOGAF9 Certified, COBIT®, ISTQB® oraz praktycznymi umiejętnościami stosując w codziennej praktyce nauczane przez nich metody. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem występujący w rolach trenerów, architektów, kierowników projektów, analityków i konsultantów wspierających klientów w planowaniu i przeprowadzaniu przez nich m.in. transformacji, wdrożeń systemów, wprowadzaniu zmian, organizacji procesów architektonicznych łącząc podczas pracy metody i dobre praktyki z różnych obszarów kompetencji.