SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROGRAMAMI

Szkolenia w ramach zarządzania projektami i programami przeznaczone dla osób, które planują lub już aktywnie uczestniczą w realizacji projektów i chcą pogłębić swoją wiedzę jako kierownicy, koordynatorzy, specjaliści, liderzy lub członkowie zespołów projektowych. Szkolenia akredytowane umożliwiają skuteczne przygotowanie się do egzaminów i tym samym uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Dodatkowo, przygotowane przez Asseco Data Systems szkolenia autorskie z zarządzania projektami pozwalają poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach.
Szkolenia w ramach zarządzania projektami i programami przeznaczone dla osób, które planują lub już aktywnie uczestniczą w realizacji projektów i chcą pogłębić swoją wiedzę jako kierownicy, koordynatorzy, specjaliści, liderzy lub członkowie zespołów projektowych. Szkolenia akredytowane umożliwiają skuteczne przygotowanie się do egzaminów i tym samym uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Dodatkowo, przygotowane przez Asseco Data Systems szkolenia autorskie z zarządzania projektami pozwalają poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach.
PRINCE2®

PRINCE2®

Szkolenia Prince2® Foundation i Practitioner oraz PRINCE2 Agile™ Practitioner. Szkolenie Prince2® Foundation jest podstawowym szkoleniem wprowadzającym w metodykę. Kolejnym etapem budowania solidnych fundamentów w zarządzaniu projektami jest szkolenie Prince2® Practitioner, które wzmacnia warsztatowo podejście do ... rozwiń
Szkolenia Prince2® Foundation i Practitioner oraz PRINCE2 Agile™ Practitioner. Szkolenie Prince2® Foundation jest podstawowym szkoleniem wprowadzającym w metodykę. Kolejnym etapem budowania solidnych fundamentów w zarządzaniu projektami jest szkolenie Prince2® Practitioner, które wzmacnia warsztatowo podejście do poruszanych zagadnień projektowych. W tej kategorii znajduje się również szkolenie PRINCE2 Agile™ Practitioner przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami na bazie metodyki PRINCE2®, które wykorzystują w codziennej pracy zwinne techniki wytwarzania produktów biznesowych oraz tych wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zarządzania projektami.

Change Management™

Change Management™

Szkolenia dotyczące zarządzania zmianami organizacyjnymi (Organizational Change Management), pozwalające zrozumieć jak zmiana wpływa na ludzi i organizacje oraz jak ludzie wpływają na zmianę, jak przygotować ludzi i organizację na zmianę, i jak pomóc im przejść z sukcesem przez cały proces transformacji opracowując ... rozwiń
Szkolenia dotyczące zarządzania zmianami organizacyjnymi (Organizational Change Management), pozwalające zrozumieć jak zmiana wpływa na ludzi i organizacje oraz jak ludzie wpływają na zmianę, jak przygotować ludzi i organizację na zmianę, i jak pomóc im przejść z sukcesem przez cały proces transformacji opracowując odpowiednie strategie i plany komunikacyjne.

M_o_R®, MSP®

M_o_R®, MSP®

Szkolenia M_o_R®, MSP® realizowane na poziomie Foundation i Practitioner dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania portfelem projektów, stosowania metodyki skutecznego zarządzania programami, jak również zarządzania ryzykiem i wartością. Szkolenia M_o_R® przygotowują do zarządzania ryzykiem, ... rozwiń
Szkolenia M_o_R®, MSP® realizowane na poziomie Foundation i Practitioner dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania portfelem projektów, stosowania metodyki skutecznego zarządzania programami, jak również zarządzania ryzykiem i wartością. Szkolenia M_o_R® przygotowują do zarządzania ryzykiem, począwszy od identyfikacji i oceny ryzyk, poprzez planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyko w projekcie. Szkolenia MSP® wprowadzają w świat skutecznego zarządzania programami (Managing Successful Programmes) przeznaczone dla organizacji, które zarządzają dużymi zmianami o charakterze transformacji biznesowej, powiązanymi ze sobą projektami.

Agile, Scrum

Agile, Scrum

Szkolenia wprowadzają i przygotowują do skutecznego wdrożenia metodyki zwinnego prowadzenia projektów zgodnych z manifestem Agile. Dzięki akredytowanym szkoleniom AgilePM®™, Agile PgM®™, Agile BA®, Scrum, Product Owner, Developer, Maser uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zasad i ram Agile oraz planowania i ... rozwiń
Szkolenia wprowadzają i przygotowują do skutecznego wdrożenia metodyki zwinnego prowadzenia projektów zgodnych z manifestem Agile. Dzięki akredytowanym szkoleniom AgilePM®™, Agile PgM®™, Agile BA®, Scrum, Product Owner, Developer, Maser uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zasad i ram Agile oraz planowania i monitorowania projektów Scrum, a także dostosowania zespołów i projektów do maksymalizacji wartości dla Klienta.

Project Management Institute (PMI)®

Project Management Institute (PMI)®

Szkolenia dotyczące zarządzania projektami. Pozwalają na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Project Management Professional (PMP)®, zarządzania portfelem projektów wg standardów PMI®, a także umożliwiają rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o dobre praktyki zarządzania projektami zgodne ze standardem ... rozwiń
Szkolenia dotyczące zarządzania projektami. Pozwalają na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Project Management Professional (PMP)®, zarządzania portfelem projektów wg standardów PMI®, a także umożliwiają rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o dobre praktyki zarządzania projektami zgodne ze standardem    "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)".

Symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe są efektywną formą kształcenia przez doświadczenia zastosowania dobrych praktyk zarządzania projektami w symulowanym środowisku projektowym. Symulacja Challenge of Egypt to warsztat, w którym uczestnicy ćwiczą zasady pracy zespołowej i umiejętności zarządzania projektami. Celem symulacji jest ... rozwiń
Symulacje biznesowe są efektywną formą kształcenia przez doświadczenia zastosowania dobrych praktyk zarządzania projektami w symulowanym środowisku projektowym. Symulacja Challenge of Egypt to warsztat, w którym uczestnicy ćwiczą zasady pracy zespołowej i umiejętności zarządzania projektami. Celem symulacji jest praktyczne, realizowane w realnym otoczeniu biznesowym, nauczenie zarządzania dużym i długotrwałym projektem, uzależnionym od środowiska zewnętrznego i zmian wymagań pojawiających się w czasie. Symulacja Citta Ideale autorstwa CTPartners pozwala uczestnikom przeprowadzić symulację praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennych pracach w zespołach wytwórczych wykorzystujących Scrum, jak i do zarządzania złożonym z wielu zespołów projektem zwinnym (ang. Agile). Daje ona również okazję dla poznania wpływu na projekty zwinne typowych komórek organizacyjnych ładu zarządczego organizacji

Pozostałe szkolenia w zarządzaniu projektami i programami

Pozostałe szkolenia w zarządzaniu projektami i programami

Szkolenia z kompetencji w zarządzaniu projektami przygotowane zostały z myślą o osobach, które są bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie projektami. Tematyka poszczególnych szkoleń porusza najważniejsze tematy w dziedzinie zarządzania projektami, tj. planowanie w projekcie, budżetowanie i harmonogramowanie, ... rozwiń
Szkolenia z kompetencji w zarządzaniu projektami przygotowane zostały z myślą o osobach, które są bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie projektami. Tematyka poszczególnych szkoleń porusza najważniejsze tematy w dziedzinie zarządzania projektami, tj. planowanie w projekcie, budżetowanie i harmonogramowanie, zarządzanie jakością i ryzykiem itp. Każde z tych zagadnień jest omawiane w dedykowanych im szkoleniach i ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. Szkolenia te mają charakter warsztatowy i są prowadzone przez trenerów mających duże doświadczenie praktyczne we wskazanych obszarach. Uczestnikami szkoleń mogą być zarówno osoby początkujące jak i doświadczeni kierownicy projektów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
Autoryzacje

Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Training Organization) oraz centrum egzaminacyjne (Approved Examination Organization) nadane przez firmę PeopleCert – jedynego podmiotu (Examination Institutes) uprawnionego przez akredytora, którym jest firma AXELOS, w zakresie ITIL®; PRINCE2®; PRINCE2Agile®; MSP®; M_o_R®. Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Training Organization) w zakresie LeanIT®, DevOps.

Firma Asseco Data Systems S.A. posiada akredytację jako podmiot szkoleniowy (Accredited Training Organization) nadane przez firmę APMG-International (Accredited Examination Institutes) w zakresie Business Relationship Management Professional® zgodnie ze schematem Business Relationship Management Institute (BRMI®), Agile Project Management®; Agile Program Management®; Agile Business Analysis®, Change Management™.

PMI®, PMP®, CAPM®, PMBOK® Guide są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.

Firma Asseco Data Systems S.A jest akredytowaną organizacją szkoleniową SCRUMStudy.

Kadra trenerska
Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania projektami to eksperci którzy w swoim dorobku trenerskim i doradczym posiadają doświadczenia realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2®, dobrych praktykach PMBOK ® Guide, a także w wykorzystaniu podejścia Agile. Nasi trenerzy legitymują się certyfikatami uprawniającymi do prowadzenia szkoleń akredytowanych, symulacji i warsztatów. To ludzie z wieloletnim doświadczeniem w roli trenerów, konsultantów i kierowników projektów, skutecznie łączący najlepsze praktyki w budowaniu i prowadzeniu struktur zarządzania na trzech poziomach portfela, programu, projektu.