Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » Agile PM® Foundation & Practitioner | 4 dni

  Szkolenie AgilePM_FP

  Agile PM® Foundation & Practitioner | 4 dni

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Promocje
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  4-dniowe szkolenie Agile PM® (Agile Project Management) Foundation&Practitioner skupia się na podstawowym oraz zaawansowanym poznaniu metodyki AgilePM® z punktu widzenia przystąpienia do egzaminów na obu poziomach: Foundation i Practitoner.

  Na poziomie Practitioner uczestnicy na podstawie omawianego scenariusza poznają wytyczne, które z powodzeniem będą mogli zastosować we własnych projektach.

  Zdobyta wiedza umożliwi wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja stosuje swoje własne metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach.

  Uczestnicy szkolenia otrzymują, pomiędzy dniami szkolenia, zadania do samodzielnego wykonania w domu w celu przygotowania się do egzaminu, który odbywa się pod koniec drugiego oraz czwartego dnia szkolenia.

   

  Czego się nauczysz

  • Kluczowych pojęć metodyki Agile®PM
  • Poznasz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile
  • Powiązań między tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania projektem. Umożliwi Ci to wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja stosuje swoje własne metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach
  • Właściwej interpretacji wskazań metodyki AgilePM®, tak aby bez problemów zastosować ją w przykładowym projekcie
  • Zagadnień niezbędnych, aby zdać egzamin Agile®PM Foundation i Practitioner

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki)
  • Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® (Agile Project Management) ponad poziom podstawowy
  • Pracownicy organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć AgilePM® w swoich strukturach

   

  Wymagania wstępne

  • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
  • Do udziału w szkoleniu na poziomie Practitioner ukończone szkolenie Agile®PM Foundation

  Zakres

  2 dni Agile PM®PM Foundation:

  • Wprowadzenie do Agile: (Co to jest podejście zwinne? Jakie są rodzaje podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
  • Podstawy AgilePM: (Ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym; Filozofia AgilePM; Przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM)
  • Role i odpowiedzialności: (Struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności; Role poziomu projektu; Zespołu realizacyjnego i role wspierające)
  • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM: (Krytyczne czynniki sukcesu; Wstępna ocena projektu; Kluczowe elementy przygotowania do projektu; Zarzadzanie ryzykiem w projekcie)
  • Zarządzanie projektem Agile: (Style zarządzania; Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym; Kluczowe rekomendacje)
  • Procesy i produkty AgilePM: (Środowisko zarządcze projektu AgilePM; Przegląd typowych faz projektu AgilePM oraz produktów zarządczych z nimi związanych)
  • Komunikacja: (Rola komunikacji w projekcie zwinnym)
  • Znaczenie dedykowanych technik wspierających komunikację: (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny)
  • Priorytetyzacja i Timeboxing: (Technika priorytetyzacji MoSCoW)
  • Sterowanie projektem Agile: (Kluczowe rekomendacje)
  • Wymagania i szacowanie w AgilePM: (Lista Wymagań z Priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym; Różne techniki szacowania; Zalecane podejście do monitorowania projektu)
  • Planowanie projektów zwinnych: (Różnice w stosunku do podejścia kaskadowego; Plan Dostarczania i Plan Timeboxa; Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania)
  • Sesja egzaminacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na poziomie Foundation

   

  2 dni Agile PM®PM Practitioner:

  • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM®: (Omówienie filozofii i pryncypiów, Zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia)
  • Cykl życia projektu Agile i produkty: (Środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM®. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM®. Koncepcja okienek czasowych tzw. timebox i iteracji).
  • Ludzie i role w projekcie Agile: (Struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile:
  • Techniki metodyki AgilePM®: (Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety MoSCoW i Okienka Czasowe)
  • Sterowanie projektem Agile: (Cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile)
  • Sesja egzaminacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na poziomie Practitioner

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Uczestnicy szkolenia otrzymują, pomiędzy dniami szkolenia, zadania do samodzielnego wykonania w domu w celu przygotowania się do egzaminu, który odbywa się pod koniec drugiego dnia szkolenia.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplety akredytowanych materiałów szkoleniowych dla poziomu Foundation i Practitioner
  • Przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wyjaśnieniami dla obu poziomów egzaminu

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Oficjalnej książki Agile Business Consortium „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2 – wydanie polskie” w formie elektronicznej lub papierowej. Rekomendowane dla osób, które nie posiadają książki. Podczas egzaminu Pratitioner można korzystać z oficjalnej książki Agile Project Management Handbook v.2 – wydanie polskie

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: do 12 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00.
  • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-16:00.
  • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

  APMG International™ logo jest znakiem towarowym spółki APM Group Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  AgilePM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Promocje

  • Black week

   Rabaty Black Week do -30% obowiązują na wybrane terminy szkoleń.

   Rabat dotyczy nowych zgłoszeń otrzymanych od dnia 15.11.2022 do 30.11.2022 do godziny 23:59. za pomocą strony www.

   Wysokość rabatu ujęta jest w kodzie rabatowym.

   W procesie zakupu, po użyciu kodu, rabat nalicza się od aktualnej ceny prezentowanej na stronie www w wybranym terminie.

   Kod rabatowy: BLACKWEEK100

   Nazwa kursu

   Data realizacji

   Forma

   ITIL® 4 Foundation in English

   28-29.11.2022

   Zdalnie

   Agile Project Management (PM)® Foundation Fast Track – 2 dni

   28-29.11.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Foundation

   05-06.12.2022

   Stacjonarnie

   Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Practitioner

   05-06.12.2022

   Zdalnie

   Planowanie i budżetowanie projektów

   05-06.12.2022

   Zdalnie

   PRINCE2 Agile® Foundation

   12-13.12.2022

   Zdalnie

   ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy syllabus 2018

   12-14.12.2022

   Zdalnie

   PRINCE2® Pracitioner edycja 6

   15-16.12.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Foundation

   19-20.12.2022

   Stacjonarnie

   Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

   19-21.12.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Foundation in English

   27-28.12.2022

   Zdalnie

    

   Kod rabatowy: BLACKWEEK120

   Nazwa szkolenia

   Data realizacji

   Forma

   Change Management™ Foundation

   07-09.12.2022

   Zdalnie

    

   Kod rabatowy: BLACKWEEK150

   Nazwa szkolenia

   Data realizacji

   Forma

   PRINCE2® Foundation edycja 6

   12-14.12.2022

   Zdalnie

   TOGAF® 9 Foundation

   19-20.12.2022

   Zdalnie

    

   Kod rabatowy: BLACKWEEK190

   Nazwa szkolenia

   Data realizacji

   Forma

   CISA – Certified Information Systems Auditor

   19-22.12.2022

   Zdalnie

    

   Kod rabatowy: BLACKWEEK200

   Nazwa szkolenia

   Data realizacji

   Forma

   ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver & Support (CDS)

   30-02.11.2022

   Zdalnie

   DevOps Foundation®

   28-29.11.2022

   Zdalnie

   Agile PM® Foundation i Practitioner – 4 dni

   28.11-01.12.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy (DITS)

   30.11.-02.12.2022

   Zdalnie

   Continuous Testing Foundation (CTF)® in English

   01-02.12.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Foundation

   05-06.12.2022

   Zdalnie

   DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation

   05-06.12.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV)

   07-09.12.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT (SDIT)

   07-09.12.2022

   Zdalnie

   DevOps Leader®

   12-13.12.2022

   Zdalnie

   PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner

   12-15.12.2022

   Zdalnie

   Cyber Security Foundation

   14-16.12.2022

   Zdalnie

   Zarządzanie projektami według PMBOK® Guide (6th Edition)

   12-16.12.2022

   Zdalnie

   Cyber Security Practitioner

   19-20.12.2022

   Zdalnie

   Scrum Master Certified

   19-20.12.2022

   Zdalnie

   ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver & Support (CDS)

   19-21.12.2022

   Zdalnie

   Agile PM® Foundation i Practitioner – 4 dni

   19-22.12.2022

   Zdalnie

   TOGAF® 9 Foundation & Certified

   19-22.12.2022

   Zdalnie

    

   Kod rabatowy: BLACKWEEK405

   Nazwa szkolenia

   Data realizacji

   Forma

   Agile Change Agent

   15-16.12.2022

   Zdalnie

  Gwarancje

  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin Agile PM® Foundation + Egzamin Agile PM® Practitioner

   Egzamin Agile PM Foundation

   • Wersja egzaminu: online w trakcie szkolenia;
   • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 50;
   • Czas trwania: 40 minut;
   • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25/50);
   • Termin egzaminu: na koniec ostatniego dnia szkolenia;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile®PM Foundation;
   • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych;

    

   Egzamin Agile PM Practitioner

   • Wersja egzaminu: online w trakcie szkolenia;
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru;
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 4 zadania testowe po 15 pytań cząstkowych. Maksymalna liczba puntków:60;
   • Czas trwania: 150 minut;
   • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (30/60);
   • Termin egzaminu: na koniec ostatniego dnia szkolenia;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile®PM Practitioner, certyfikat Agile®PM Foundation;
   • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Podczas egzaminu można korzystać z oficjalnej książki „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2 – wydanie polskie”;

   Istnieje możliwość wyboru wersji egzaminu w formie Vouchera. Wówczas termin egzaminu Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG. Egzamin nadzoruje APMG.

  • Egzamin Agile PM® Foundation
   • Wersja egzaminu: online w trakcie szkolenia;
   • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 50;
   • Czas trwania: 40 minut;
   • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25/50);
   • Termin egzaminu: na koniec ostatniego dnia szkolenia;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile®PM Foundation;
   • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych;
   • Istnieje możliwość wyboru wersji egzaminu w formie Vouchera. Wówczas termin egzaminu Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG. Egzamin nadzoruje APMG.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: AgilePM_FP

  Agile PM® Foundation & Practitioner | 4 dni

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  16.01 – 19.01
   Wirtualna klasa
   polski
   2 300 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: AgilePM_FP

   Agile PM® Foundation & Practitioner | 4 dni

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: AgilePM_FP

   Agile PM® Foundation & Practitioner | 4 dni

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30