Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

2-dniowe szkolenie Agile PM® (Agile Project Management) Practitioner skupia się na zaawansowanym poznaniu metodyki AgilePM® z punktu widzenia przystąpienia do egzaminu na poziomie Practitoner.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy na podstawie omawianego scenariusza poznają wytyczne, które z powodzeniem będą mogli zastosować we własnych projektach.

Zdobyta wiedza umożliwi wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja stosuje swoje własne metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach.

Uczestnicy szkolenia otrzymują, pomiędzy dniami szkolenia, zadania do samodzielnego wykonania w domu w celu przygotowania się do egzaminu, który odbywa się pod koniec drugiego dnia szkolenia.

 

Czego się nauczysz

 • Wytycznych metodyki AgilePM®, aby z powodzeniem zastosować je we własnych projektach
 • Powiązań między tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania projektem. Umożliwi Ci to wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja stosuje swoje własne metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach
 • Właściwej interpretacji wskazań metodyki AgilePM®, tak aby bez problemów zastosować ją w przykładowym projekcie
 • Zagadnień niezbędnych, aby zdać egzamin Agile®PM Practitioner

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® (Agile Project Management) ponad poziom podstawowy
 • Pracownicy organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć AgilePM® w swoich strukturach

 

Wymagania wstępne

 • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
 • Ukończone szkolenie Agile®PM Foundation

Zakres

 • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM®: (Omówienie filozofii i pryncypiów, Zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia)
 • Cykl życia projektu Agile i produkty: (Środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM®. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM®. Koncepcja okienek czasowych tzw. timebox i iteracji).
 • Ludzie i role w projekcie Agile: (Struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile:
 • Techniki metodyki AgilePM®: (Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety MoSCoW i Okienka Czasowe)
 • Sterowanie projektem Agile: (Cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile)
 • Sesja egzaminacyjna dla osób przystępujących do egzaminu

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Uczestnicy szkolenia otrzymują, pomiędzy dniami szkolenia, zadania do samodzielnego wykonania w domu w celu przygotowania się do egzaminu, który odbywa się pod koniec drugiego dnia szkolenia.

Informacje dodatkowe

 • W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych
  • Przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wyjaśnieniami

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Oficjalnej książki Agile Business Consortium „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2 – wydanie polskie” w formie elektronicznej lub papierowej. Rekomendowane dla osób, które nie posiadają książki. Podczas egzaminu Pratitioner można korzystać z oficjalnej książki Agile Project Management Handbook v.2 – wydanie polskie

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: do 12 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00.
  • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-16:00.
  • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

  APMG International™ logo jest znakiem towarowym spółki APM Group Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  AgilePM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin Agile PM® Practitioner
  • Wersja egzaminu: online w trakcie szkolenia;
  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru;
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 4 zadania testowe po 15 pytań cząstkowych. Maksymalna liczba puntków:60;
  • Czas trwania: 150 minut;
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (30/60);
  • Termin egzaminu: na koniec ostatniego dnia szkolenia;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile®PM Practitioner, certyfikat Agile®PM Foundation;
  • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu można korzystać z oficjalnej książki „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2 – wydanie polskie”;
  • Istnieje możliwość wyboru wersji egzaminu w formie Vouchera. Wówczas termin egzaminu Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG. Egzamin nadzoruje APMG.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AgilePM_PRACT

Agile PM® Practitioner

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
20.12 – 21.12
  Wirtualna klasa
  polski
  1 200 złnetto
  Dodaj do koszyka

  Filtry:

  Szkolenie: AgilePM_PRACT

  Agile PM® Practitioner

  Data
  Lokalizacja
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: AgilePM_PRACT

  Agile PM® Practitioner

  Dostęp do szkolenia
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Szukasz szkolenia w innym terminie?

  Chcesz wiedzieć więcej?

  • Wszystkie
  • Artykuł
  • Broszura

  Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

   Mogą Cię zaintersować …

   Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

   Chcesz z nami porozmawiać?

   Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30