Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » AgileBA® Foundation | 2 dni

Szkolenie AgileBA_FOUND_2dni

AgileBA® Foundation | 2 dni

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

2- dniowe szkolenie AgileBA ® (Business Analysis) rozszerza wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami zgodnie z AgilePM® o techniki z dziedziny analizy biznesowej.

Dostarcza ono wiedzę i umiejętności potrzebne do bycia skutecznym analitykiem biznesowym, który pracuje w zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku, a także zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy projektowej.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu umożliwiającego zdobycie międzynarodowego certyfikatu: AgileBA Foundation wydanego przez APMG

 

Czego się nauczysz

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym.
 • Poznasz techniki analizy biznesowej w podejściu zwinnym.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgileBA, niezbędne do zdania egzaminu na poziomie Foundation

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Analitycy biznesowi, analitycy zmian, analitycy systemowi
 • Menedżerowie projektów, właściciele produktów
 • Twórcy rozwiązań w zwinnym środowisku

 

Wymagania wstępne

 • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami i analizy biznesowej

Zakres

 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Kluczowe elementy podeścia Agile (filozofia, ograniczenia projektu – zmienne projektu, pryncypia oraz proces i produkty DSDM).
 • Rola i odpowiedzialności w strukturze zarządczej DSDM.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową.
 • Zarządzanie interesariuszami: (Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi. Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku)
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych: (Warsztaty Facylitowane. Modelowanie i prototypowanie. Sześć perspektyw modelowania. Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA. Stosowanie pryncypiów DSDM. Stosowanie Timeboxów (strukturalny i w formacie swobodnym). Kluczowa technika Daily Stand-up. Rozwój iteracyjny. Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.)
 • Zarządzanie wymaganiami: (Cykl życia wymagań w procesie DSDM. Historyjki Użytkownika tzw. User Story i ich hierarchia. Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika. Model KANO: (trzy typy potrzeb użytkownika oraz dwa wymiary wartości). Techniki pozyskiwania wymagań. Estymacja wymagań.)
 • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Powtórzenie kluczowych aspektów w przygotowaniu się do egzaminu.
 • Sesja egzaminacyjna dla osób przystępujących do egzaminu.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wyjaśnieniami

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Egzaminu Agile BA Foundation
 • Oficjalnej książki AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook – w języku angielskim w formie elektronicznej lub papierowej

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polsko-angielski
 • Wielkość grupy: do 12 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

APMG International™ logo jest znakiem towarowym spółki APM Group Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AgileBA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin AgileBA® Foundation
  • Wersja egzaminu: online w trakcie szkolenia;
  • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 50;
  • Czas trwania: 40 minut;
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25/50);
  • Termin egzaminu: na koniec ostatniego dnia szkolenia;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile®BA Foundation;
  • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych;
  • Istnieje możliwość wyboru wersji egzaminu w formie Vouchera. Wówczas termin egzaminu Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG. Egzamin nadzoruje APMG.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AgileBA_FOUND_2dni

AgileBA® Foundation | 2 dni

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AgileBA_FOUND_2dni

AgileBA® Foundation | 2 dni

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AgileBA_FOUND_2dni

AgileBA® Foundation | 2 dni

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Wszystkie
 • Artykuł
 • Broszura

Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

  Mogą Cię zaintersować …

  Chcesz z nami porozmawiać?

  Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30