Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » AgilePM Foundation & AgileBA Foundation

Szkolenie AgilePM_F+AgileBA_F

AgilePM Foundation & AgileBA Foundation

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

3 – dniowy pakiet szkoleń: Agile PM® (Agile Project Management) Foundation Fast Track i AgileBA® Foundation.

Szkolenie w obszarze metodyki Agile PM&re przedstawia kluczowe aspekty zwinnego zarządzania projektami. Przygotowuje do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem Agile.

Podczas szkolenia uzyskasz również wiedzę i umiejętności potrzebne do bycia skutecznym analitykiem biznesowym, który pracuje w zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku, a także zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy projektowej.

Szkolenie przygotowuje do egzaminów pozwalających uzyskać międzynarodowe certyfikaty: AgilePM Foundation oraz AgileBA Foundation wydane przez APMG.

 

Czego się nauczysz

 • Kluczowych pojęć metodyki Agile®PM
 • Identyfikować różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym
 • Poznasz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile
 • Świadomego używania metodyki umożliwiającego Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia
 • Pojęć kluczowych dla roli Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym oraz technik i praktyk analizy biznesowej w podejściu zwinnym
 • kluczowych wskazań metodyk AgilePM i AgileBA®, niezbędnychdo zdania egzaminów na poziomie Foundation.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Menedżerowie projektów, właściciele produktów,
 • Analitycy biznesowi, analitycy zmian, analitycy systemowi
 • Twórcy rozwiązań w zwinnym środowisku

Wymagania wstępne

 • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami i analizy biznesowej

Zakres

2-dni AgilePM Foundation:

 • Wprowadzenie do Agile: (Co to jest podejście zwinne? Jakie są rodzaje podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Podstawy AgilePM: (Ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym; Filozofia AgilePM; Przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM)
 • Role i odpowiedzialności: (Struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności; Role poziomu projektu; Zespołu realizacyjnego i role wspierające)
 • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM: (Krytyczne czynniki sukcesu; Wstępna ocena projektu; Kluczowe elementy przygotowania do projektu; Zarzadzanie ryzykiem w projekcie)
 • Zarządzanie projektem Agile: (Style zarządzania; Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym; Kluczowe rekomendacje)
 • Procesy i produkty AgilePM: (Środowisko zarządcze projektu AgilePM; Przegląd typowych faz projektu AgilePM oraz produktów zarządczych z nimi związanych)
 • Komunikacja: (Rola komunikacji w projekcie zwinnym)
 • Znaczenie dedykowanych technik wspierających komunikację: (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny)
 • Priorytetyzacja i Timeboxing: (Technika priorytetyzacji MoSCoW)
 • Sterowanie projektem Agile: (Kluczowe rekomendacje)
 • Wymagania i szacowanie w AgilePM: (Lista Wymagań z Priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym; Różne techniki szacowania; Zalecane podejście do monitorowania projektu)
 • Planowanie projektów zwinnych: (Różnice w stosunku do podejścia kaskadowego; Plan Dostarczania i Plan Timeboxa; Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania)
 • Sesja egzaminacyjna dla osób przystępujących do egzaminu Agile PM Foundation

 

1-dzień AgileBA Foundation:

 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową. Rekomendacja zawartości Uzasadnienia Biznesowego.
 • Zarządzanie interesariuszami: (Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi. Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku)
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych: (Warsztaty Facylitowane. Modelowanie i prototypowanie. Sześć perspektyw modelowania. Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA. Stosowanie pryncypiów DSDM. Rozwój iteracyjny. Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.)
 • Zarządzanie wymaganiami: (Historyjki Użytkownika tzw. User Story i ich hierarchia. Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika. Model KANO: (trzy typy potrzeb użytkownika oraz dwa wymiary wartości). Cykl życia wymagań w procesie DSDM. Techniki pozyskiwania wymagań. Estymacja wymagań.)
 • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Powtórzenie kluczowych aspektów w przygotowaniu się do egzaminu.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Materiał przedkursowy do szkolenia Agile PM Foundation
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych Agile PM Foundation oraz Agile BA Foundation
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wyjaśnieniami dla obu certyfikacji na poziomie Foundation

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Egzamin Agile PM Foundation
 • Egzamin Agile BA Foundation
 • Oficjalnej książki Agile Business Consortium „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2 – wydanie polskie” w formie elektronicznej lub papierowej
 • Oficjalnej książki AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook – w języku angielskim w formie elektronicznej lub papierowej

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: do 12 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

2- dni Agile PM Foundation:

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00.
 • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

1- dzień Agile BA Foundation:

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej
 • Egzamin Agile BA Foundation dla uczestników szkolenia realizowany wyłącznie jest w formie vouchera.

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

2- dni Agile PM Foundation:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-16:00.
 • Osoby przystępujące w trakcie szkolenia do egzaminu proszone są o rezerwację swojej dyspozycyjności do godziny 17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

 

1- dzień Agile BA Foundation:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

APMG International™ logo jest znakiem towarowym spółki APM Group Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AgilePM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin AgileBA® Foundation
  • Wersja egzaminu: Voucher;
  • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 50;
  • Czas trwania: 40 minut;
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25/50);
  • Termin egzaminu: Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile®BA Foundation;
  • Egzamin jest nadzorowany przez APMG. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, włączona kamera i mikrofon;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych.
 • Egzamin Agile PM® Foundation
  • Wersja egzaminu: online w trakcie szkolenia;
  • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 50;
  • Czas trwania: 40 minut;
  • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25/50);
  • Termin egzaminu: na koniec ostatniego dnia szkolenia;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Agile®PM Foundation;
  • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych;
  • Istnieje możliwość wyboru wersji egzaminu w formie Vouchera. Wówczas termin egzaminu Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG. Egzamin nadzoruje APMG.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AgilePM_F+AgileBA_F

AgilePM Foundation & AgileBA Foundation

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
16.10 – 18.10
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski
  1 900 zł 1 370 złnetto
  Dodaj do koszyka
  27.11 – 29.11
   Oferta
   Wirtualna klasa
   polski
   1 900 zł 1 370 złnetto
   Dodaj do koszyka
   18.12 – 20.12
    Wirtualna klasa
    polski
    1 900 złnetto
    Dodaj do koszyka

    Filtry:

    Szkolenie: AgilePM_F+AgileBA_F

    AgilePM Foundation & AgileBA Foundation

    Data
    Lokalizacja
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Filtry:

    Szkolenie: AgilePM_F+AgileBA_F

    AgilePM Foundation & AgileBA Foundation

    Dostęp do szkolenia
    Forma
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Szukasz szkolenia w innym terminie?

    Chcesz wiedzieć więcej?

    • Wszystkie
    • Artykuł
    • Broszura

    Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

     Mogą Cię zaintersować …

     Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

     Chcesz z nami porozmawiać?

     Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30