Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » Business Relationship Management Professional®

  Szkolenie BRMP_FOUND

  Business Relationship Management Professional®

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  3-dniowe akredytowane szkolenie BRM Professional organizowane wspólnie z BRM Institute ma na celu przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych do czerpania korzyści z zarządzanie relacjami biznesowymi – potężnego game-changera, który może przekształcić każdą korporację w dobrze prosperującą, produktywną organizację.

  Zarządzanie relacjami biznesowymi (Business Relationship Management – BRM) to filozofia, zdolność, dyscyplina i rola pozwalająca na zmianę kultury organizacyjnej, budowanie partnerstwa, tworzenie wartości i realizację celów. Business relationship manager (BRM) to osoba z kompetencjami wymaganymi do rozwoju zdolności zarządzania relacjami biznesowymi.

   

  Czego się nauczysz

  • Rola BRM i jej wartość dla organizacji
  • Integracja roli BRM z każdym obszarem organizacji
  • Wkład BRM w realizację celu organizacji
  • Podstawowa wiedza, umiejętności i sposób myślenia BRM
  • Podstawowe podejścia, narzędzia i szablony wykorzystywane przez BRM
  • Rola BRM w ewolucji kultury, budowaniu partnerstwa, tworzeniu wartości i realizacji celów w organizacji.

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Wszystkie osoby pełniące role związane z zarządzaniem relacjami z klientami
  • Menedżerowie biznesowi
  • Menedżerowie usług/ produktów (Service/ Product Managers)
  • Menedżerowie ds. relacji z klientami (Customer Relationship Managers)
  • Zarządzający dostawcami (Supplier Managers)
  • Partnerzy biznesowi
  • HR
  • Finanse
  • Specjaliści od marketingu
  • Inne osoby pragnący zdobyć wiedzę na temat zarządzania relacjami biznesowymi i uzyskać certyfikat Business Relationship Management Professional

   

  Wymagania wstępne

  Brak

  Zakres

  Dzień 1

  • Wprowadzenie do kursu
  • Moduł 1: Wprowadzenie do BRM (Why BRM? Why Now? Relationship-Centered Organization. Theory of Relationshipism. Triple Bottom Line. BRM Defined. BRM Role Competency Model. Activity Domains. BRM Challenges)
  • Moduł 2a: BRM Capability (BRM Capability Framework. Organizational Purpose and Strategy. Organizational Factors. Core Values. Now-to-New. Evolve Culture. Build Partnerships. Drive Value. Satisfy Purpose. Limitless Growth and Improvement. Strategic Relationship Plan)
  • Moduł 2b: BRM Capability – Rozwiojanie kultury (Evolve Culture Framework. Purposeful Narrative. Storytelling. Language Matters. Desired Behaviors. Shared Ownership. Leadership-as-Practice. Influential Relationships. Relationship Network Directory. Personal Growth. Growth Mindset)
  • Moduł 2c: BRM Capability – Budowanie partnerstwa (Build Partnerships Framework. BRM Competency Model. Relationship Maturity and Quality. Relationship Maturity Model [RMM]. Partnering Mindsets. Relationship Discovery. Relationship Strategy on a Page [RSOAP]. Relationship Nurturing)

   

  Dzień 2

  • Moduł 2d: BRM Capability – Zwiększanie wartości (What is Value? Types of Value. Sources of Value. Drive Value Framework. BRM Role Competency Model. Value Discovery. Idea Document. Value Plan. Value Realization. Value Results. Value Optimization Report)
  • Moduł 2e: BRM Capability – Realizacja celów (Satisfy Purpose Framework. BRM Role Competency Model. Through the BRM Capability. Through the Triple Bottom Line. Social Value)
  • Moduł 3: Rola BRM (Our Purpose and What We Believe. Role Clarity. Single Point of Focus. BRM Code of Ethics. BRM Role Competency Model. BRM Mindset. Scope of BRM Role. BRM Role with Organizational Factors)

   

  Dzień 3

  • Moduł 4: Zespół BRM (Our Purpose and What We Believe. BRM Team Definition. BRM Team Purpose, Mission, and Vision. Assessing the Value of a BRM Team. Organizing a BRM Team. Leading a BRM Team. Transition Management. Coaching BRMs)
  • Moduł 5: Podsumowanie szkolenia
  • Próbny egzamin Business relationship Management Professional

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Materiał przedkursowy 'Prework Assignment’
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych 'BRMP Participant Guide’
  • Oficjalny eBook obejmujący wiedzę z zakresu szkolenia 'BRMP Course Textbook’
  • Zeszyty ćwiczeń – 'BRM Capability Workbooks’ oraz 'BRM Capability Impact Report Workbook’
  • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych Business Relationship Management Professional
  • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
  • 3-miesięczną subskrypcję 'BRM Institute and Professional Membership’ z wyłącznym dostępem do Kampusu Online

  Obowiązkowe dodatki:

  • Voucher na egzamin Business Relationship Management Professional (BRMP)

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez APMG-International Limited.

  BRMP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do Business Relationship Management Institute, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin Business Relationship Management Professional® Foundation
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: angielski;
   • Liczba pytań: 50;
   • Czas trwania: 50 minut;
   • Próg zdawalności: 60% poprawnych odpowiedzi (30/50);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie APMG; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu: ostatniego dnia szkolenia
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Business Relationship Management Professional Foundation;
   • Egzamin jest nadzorowany przez Asseco Academy. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku egzaminu w ramach szkolenia zdalnego wymagana jest włączona kamera i mikrofon;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych;
   • Istnieje możliwość wyboru wersji egzaminu w formie Vouchera. Wówczas termin egzaminu uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy AMPG. Taki egzamin nadzoruje APMG.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: BRMP_FOUND

  Business Relationship Management Professional®

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  07.02 – 09.02
   Wirtualna klasa
   polski
   1 890 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: BRMP_FOUND

   Business Relationship Management Professional®

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: BRMP_FOUND

   Business Relationship Management Professional®

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30