Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » Certified Ethical Hacker (CEH)® v12 – EC-Council

  Szkolenie BI_CEH

  Certified Ethical Hacker (CEH)® v12 – EC-Council

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  5-dniowe praktyczne szkolenie Certified Ethical Hacker, akredytowane przez EC-Council, przygotuje Cię do egzaminu CEH v12, czyli certyfikatu numer 1 na świecie dla etycznych hackerów i jednego z najbardziej pożądanych certyfikatów cyberbezpieczeństwa. Szkolenie jest wzbogacone o praktyczne laboratoria iLabs.

   

  Kim jest Certified Ethical Hacker?

  Certyfikowany Etyczny Haker to specjalista pracujący zazwyczaj w środowisku red team, skoncentrowany na atakowaniu systemów komputerowych i uzyskiwaniu dostępu do sieci, aplikacji, baz danych i innych krytycznych danych w zabezpieczonych systemach. CEH rozumie strategie ataku, wykorzystanie kreatywnych wektorów ataku oraz naśladuje umiejętności i kreatywność złośliwych hakerów. W przeciwieństwie do złośliwych hakerów i aktorów, Certyfikowani Etyczni Hakerzy działają za zgodą właścicieli systemów i podejmują wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić poufność wyników. Poszukiwacze bug bounty to eksperci wśród etycznych hakerów, którzy wykorzystują swoje umiejętności w zakresie ataków, aby odkryć luki w systemach.

  Szkolenie CEH wyposaża również aspirujących specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego w taktyki, techniki i procedury, aby stworzyć etycznych hakerów, którzy potrafią odkryć słabości w praktycznie każdym rodzaju systemu, zanim zrobią to cyberprzestępcy.

   

  CEH w skrócie:

  • 5 dni intensywnego szkolenia
  • 20 modułów i omówienie pełnego zakresu wymaganego na egzaminie CEH
  • 3000+ stron podręcznika dla studentów
  • 220+ praktycznych laboratoriów iLabs i 519 technik ataków przygotowanych przez specjalistów EC-Council; więcej informacji: https://ilabs.eccouncil.org
  • 3500+ narzędzi hakerskich by nauczyć Cię hakowania różnych systemów operacyjnych (Windows 11, Windows Server, Linux, Ubuntu, Android)
  • 1900+ stron podręcznika laboratoryjnego
  • MITER ATT&CK Framework
  • Diamond Model of Intrusion Analysis
  • Techniki ustalania trwałości
  • Omijanie NAC i zabezpieczeń punktów końcowych
  • Zrozumienie modelu Fog, Edge i GridComputing

   

  Czego się nauczysz:

  • Dowiesz się, jak być etycznym hackerem.
  • Nauczysz się, jak atakować systemy komputerowe i uzyskiwać dostęp do sieci, aplikacji, baz danych i innych krytycznych danych w zabezpieczonych systemach.
  • Poznasz najlepsze taktyki, techniki i procedury ataków.
  • Przygotujemy Cię do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu Certified Ethical Hacker.

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie:

  • Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa i osoby aspirujące do tej roli
  • Administratorzy sieci
  • Administratorzy odpowiedzialni za infrastrukturę IT
  • Inżynierzy systemowi
  • Pracownicy SOC
  • Administratorzy witryn www
  • Pracownicy IT chcący rozwijać swoją karierę dzięki najbardziej pożądanemu certyfikatowi bezpieczeństwa cybernetycznego na świecie – Certified Ethical Hacker
  • Typowe role zawodowe dla CEH: Security/ Cybersecurity Auditor; Security/ IT Security Administrator; Cyber Defense Analyst; Vulnerability Assessment Analyst; Warning Analyst; Security / Cybersecurity Analyst; Network Security Engineer; SOC Security Analyst; Security/ Cybersecurity Consultant; Information Security Manager; Solution Architect.

   

  Wymagania wstępne

  Zalecane 2-letnie doświadczenie w branży IT, podstawowa znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Linux, znajomość protokołu TCP/IP (w tym usług takich jak DNS czy DHCP, znajomość koncepcji adresacji IP, routingu, przełączania w sieciach LAN).

  Zakres

  20 modułów, które pomogą Ci opanować podstawy hackingu etycznego i przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego CEH:

  • Moduł 01: Wprowadzenie do etycznego hakingu (Introduction to Ethical Hacking) – Cover the fundamentals of key issues in the information security world, including the basics of ethical hacking, information security controls, relevant laws, and standard procedures.
  • Moduł 02: Zbieranie informacji o ataku i rekonesans (Footprinting and Reconnaissance) – Learn how to use the latest techniques and tools to perform foot printing and reconnaissance, a critical pre-attack phase of the ethical hacking process.
  • Moduł 03: Skanowanie sieci (Scanning Networks) – Learn different network scanning techniques and countermeasures.
  • Moduł 04: Enumeracja (Enumeration) – Learn various enumeration techniques, such as Border Gateway Protocol (BGP) and Network File Sharing (NFS) exploits, and associated countermeasures.
  • Moduł 05: Analiza podatności (Vulnerability Analysis) – Learn how to identify security loopholes in a target organization’s network, communication infrastructure, and end systems. Different types of vulnerability assessment and vulnerability assessment tools.
  • Moduł 06: Hakowanie systemów (System Hacking) – Learn about the various system hacking methodologies—including steganography, steganalysis attacks, and covering tracks—used to discover system and network vulnerabilities.
  • Moduł 07: Złośliwe oprogramowanie (Malware Threats) – Learn different types of malwares (Trojan, virus, worms, etc.), APT and fileless malware, malware analysis procedure, and malware countermeasures.
  • Moduł 08: Monitorowanie i przechwytywanie danych (Sniffing) – Learn about packet-sniffing techniques and how to use them to discover network vulnerabilities, as well as countermeasures to defend against sniffing attacks.
  • Moduł 09: Socjotechnika (Social Engineering) – Learn social engineering concepts and techniques, including how to identify theft attempts, audit human-level vulnerabilities, and suggest social engineering countermeasures.
  • Moduł 10: Ataki DDoS (Denial-of-Service) – Learn about different Denial of Service (DoS) and Distributed DoS (DDoS) attack techniques, as well as the tools used to audit a target and devise DoS and DDoS countermeasures and protections.
  • Moduł 11: Przejmowanie sesji (Session Hijacking) – Understand the various session hijacking techniques used to discover network-level session management, authentication, authorization, and cryptographic weaknesses and associated countermeasures.
  • Moduł 12: Omijanie IDS, zapór Firewall i Honeypots (Evading IDS, Firewalls, and Honeypots) – Get introduced to firewall, intrusion detection system (IDS), and honeypot evasion techniques; the tools used to audit a network perimeter for weaknesses; and countermeasures.
  • Moduł 13: Hakowanie serwerów sieciowych (Hacking Web Servers) – Learn about web server attacks, including a comprehensive attack methodology used to audit vulnerabilities in web server infrastructures and countermeasures.
  • Moduł 14: Hakowanie aplikacji internetowych (Hacking Web Applications) – Learn about web application attacks, including a comprehensive web application hacking methodology used to audit vulnerabilities in web applications and countermeasures.
  • Moduł 15: Ataki przez zapytania w SQL (SQL Injection) – Learn about SQL injection attacks, evasion techniques, and SQL injection countermeasures.
  • Moduł 16: Hakowanie sieci bezprzewodowych (Hacking Wireless Networks) – Understand different types of wireless technologies, including encryption, threats, hacking methodologies, hacking tools, Wi-Fi sedcurity tools, and countermeasures.
  • Moduł 17: Hakowanie platform mobilnych (Hacking Mobile Platforms) – Learn Mobile platform attack vector, android and iOS hacking, mobile device management, mobile security guidelines, and security tools.
  • Moduł 18: Hakowanie urządzeń IoT (IoT Hacking) – Learn different types of IoT and OT attacks, hacking methodology, hacking tools, and countermeasures.
  • Moduł 19: Bezpieczeństwo chmury (Cloud Computing) – Learn different cloud computing concepts, such as container technologies and server less computing, various cloud computing threats, attacks, hacking methodology, and cloud security techniques and tools.
  • Moduł 20: Kryptografia (Cryptography) – Learn about encryption algorithms, cryptography tools, Public Key Infrastructure (PKI), email encryption, disk encryption, cryptography attacks, and cryptanalysis tools.

   

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia, w pakiecie CEH Pro, uczestnik otrzymuje:

  • Udział w akredytowanym szkoleniu
  • Dostęp do akredytowanych materiałów szkoleniowych (eCourseware) przez 2 lata wraz z dostępem do nowszej wersji materiałów, gdy zostanie opublikowana
  • Dostęp do oficjalnych laboratoriów iLabs przez 6 miesięcy
  • Dostęp do biblioteki wideo Ethical Hacking przez 12 miesięcy
  • Dostęp do platformy CEH Engage przez 12 miesięcy
  • Voucher na egzamin CEH ważny przez 12 miesięcy
  • 3 darmowe egzaminy poprawkowe CEH (ECC Exam)
  • Pierwsze podejście do egzaminu obejmuje dodatkowo już opłaconą usługę Remote Proctoring Service (RPS) dzięki której egzamin można zdawać zdalnie z dowolnego miejsca.
  • Egzamin poprawkowy można zdawać w centrach egzaminacyjnych ECC lub Pearson Vue. Można go również zdawać zdalnie po uaktualnieniu do usługi Remote Proctoring Service (Upgrade ECC Exam to Remote Proctoring RPS) – 600,00 zł netto.

   

  Po dokupieniu pakietu CEH Elite uczestnik otrzymuje dodatkowo:

  • Nieograniczoną liczbę darmowych egzaminów poprawkowy CEH
  • Dostęp do próbnego egzaminu CEH Practical przez 12 miesięcy
  • Voucher na egzamin CEH Practical ważny przez 12 miesięcy
  • Dostęp do rozszerzonej biblioteki wideo Ethical Hacking przez 12 miesięcy
  • Dostęp do unikalnego program Global CEH Challenges przez 12 miesięcy

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez EC-Council.

  CEH® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do EC-Council i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.

  Egzamin

  • Egzamin Certified Ethical Hacker Practical (pakiet CEH Elite)

   Nazwa pakietu: CEH Elite

   Nazwa egzaminu: Certified Ethical Hacker Practical

   • Rodzaj egzaminu: iLabs Cyber Range;
   • Język egzaminu: angielski;
   • Liczba praktycznych wyzwań: 20;
   • Czas trwania: 6 godz;
   • Próg zdawalności: 70%;
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w ASPEN iLabs;
   • Wymagania wstępne: Posiadany certyfikat Certified Ethical Hacker;
   • Możliwości korzystania z pomocy naukowych i z internetu;
   • Ważność vouchera: 12 miesięcy.

    

   CEH + CEH Practical = CEH Master

   Aby uzyskać tytuł Certified Ethical Hacker Master, musisz najpierw zdać egzamin wielokrotnego wyboru CEH, a następnie egzamin CEH Practical. Po zdaniu obu egzaminów, automatycznie otrzymujesz tytuł CEH Master. 10 najlepszych wyników z egzaminów CEH i CEH Practical jest prezentowanych na tablicy CEH Master Global Ethical Hacking Leaderboard.

  • Egzamin Certified Ethical Hacker (pakiet CEH Pro)
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: angielski;
   • Liczba pytań: 150;
   • Czas trwania: 4 godziny;
   • Próg zdawalności: 450 punktów lub więcej (skala od 200 do 800 punktów);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online CEH v12 realizowany w systemie EC-Council; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie EC-Council po zalogowaniu na swoje konto; Więcej informacji o rejestracji na egzamin i jego przebiegu.
   • Warunki przystąpienia: brak;
   • Egzamin jest nadzorowany przez EC-Council; wymagane jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych;
   • Ważność vouchera: 12 miesięcy.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: BI_CEH

  Certified Ethical Hacker (CEH)® v12 – EC-Council

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: BI_CEH

  Certified Ethical Hacker (CEH)® v12 – EC-Council

  Data
  Lokalizacja
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: BI_CEH

  Certified Ethical Hacker (CEH)® v12 – EC-Council

  Dostęp do szkolenia
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Szukasz szkolenia w innym terminie?

  Chcesz wiedzieć więcej?

  • Wszystkie
  • Artykuł
  • Broszura

  Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

   Mogą Cię zaintersować …

   Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

   Chcesz z nami porozmawiać?

   Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30