Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

  Szkolenie DevOps_CASM

  DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  2-dniowe szkolenie Certified Agile Service Manager to wprowadzenie do Agile Service Management, zastosowania, oraz integracji zwinnego myślenia w procesach zarządzania usługami. Agile poprawia skuteczność i efektywność IT oraz umożliwia ciągłe dostarczanie wartości w obliczu zmieniających się wymagań.

  Zarządzanie usługami IT (ITSM) skupia się na zapewnieniu, że usługi IT dostarczają wartości poprzez zrozumienie i optymalizację ich strumieni wartości end-to-end. Ten kurs łączy praktyki Agile i ITSM, aby całościowo wspierać Agile Service Management poprzez skalowanie procesów by były ‘just enough’, co prowadzi do poprawy przepływu pracy i skrócenia czasu do dostarczenia wartości (time to value).

  Agile Service Management pomaga Informatyce szybciej spełnić wymagania klienta, poprawić współpracę między Dev i Ops, przezwyciężyć ograniczenia w procesach przepływu pracy poprzez iteracyjne podejście do inżynierii procesów, które poprawi szybkość działania zespołów doskonalących procesy.

   

  Czego się nauczysz

  Korzyści dla organizacji:

  • Szybszy czas wprowadzania zmian na rynek
  • Wyższa jakość produktu
  • Zmniejszone ryzyko
  • Szybszy zwrot z inwestycji
  • Większa satysfakcja klienta

  Korzyści dla pracowników:

  • Możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się wymagania biznesowe
  • Mniejsze, szybsze wdrożenia
  • Lepszy przepływ pracy
  • Krótsze i lepsze pętle informacji zwrotnej
  • Ciągłe doskonalenie i uczenie się

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Właściciele praktyk i projektanci procesów
  • Programiści, którzy są zainteresowani pomocą w tworzeniu bardziej zwinnych procesów
  • Menedżerowie, którzy chcą połączyć wiele praktyk w środowisko DevOps
  • Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za inżynierię procesów lub ich usprawnianie
  • Konsultanci prowadzący swoich klientów przez inicjatywy związane z doskonaleniem procesów i DevOps
  • Każda osoba odpowiedzialna za: Zarządzanie wymaganiami związanymi z procesami, Zapewnienie wydajności i skuteczności procesów, Maksymalizację wartości procesów

   

  Wymagania wstępne

  Brak

  Zakres

  Dzień 1

  • Wprowadzenie do kursu
  • Moduł 1: Dlaczego Agile Service Management? (Challenges Today. What is IT Service Management? What is Agile? What Does Tt Take to Be Agile?
  • Moduł 2: Agile Service Management (What is Agile Service Management? Two aspects: Agile Process Engineering & Agile Process Improvement)
  • Moduł 3: Wykorzystanie powiązanych frameworków i dobrych praktyk (DevOps, ITIL, SRE, Lean, Scrum)
  • Moduł 4: Role w Agile Service Management (Agile Practice Owner. Agile Service Management Team. Agile Service Manager)

   

  Dzień 2

  • Moduł 5: Agile Process Engineering (Agile Processes. Agile Process Engineering. Microprocess Architecture. Service Management Architecture)
  • Moduł 6: Artefakty Agile Service Management (Practice Backlog. Sprint Backlog. Increment)
  • Moduł 7: Zdarzenia Agile Service Management (Pre-Sprint Planning. The Sprint: Sprint Planning, Process Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective)
  • Moduł 8: Agile Process Improvement (Why Process Improvement is Important? Process Improvement Goals. Agile Process Improvement Reviews. Sustaining Improvements. Automation)
  • Próbny egzamin Certified Agile Service Manager
  • Wskazówki i porady egzaminacyjne
  • Podsumowanie szkolenia

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych Certified Agile Service Manager
  • Słownik Agile Service Management
  • Materiały uzupełniające do szkolenia: wideo, case studies, artykuły, książki
  • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych Certified Agile Service Manager
  • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

  Obowiązkowy dodatek:

  • Voucher na egzamin Certified Agile Service Manager

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez DevOps Institute i PeopleCert.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin Certified Agile Service Manager (CASM)®
   • Obowiązkowy pakiet (szkolenie z egzaminem) 
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski lub angielski;
   • Liczba pytań: 40;
   • Czas trwania: 60 minut;
   • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto
   • Warunki przystąpienia: brak;
   • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych oraz w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji
   • Ważność certyfikatu: 3 lata.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: DevOps_CASM

  DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  11.03 – 12.03
   Wirtualna klasa
   polski
   2 690 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: DevOps_CASM

   DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: DevOps_CASM

   DevOps – Certified Agile Service Manager (CASM)®

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30