Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation®

  Szkolenie DevOps_SRE

  DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation®

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  2-dniowe szkolenie Site Reliability Engineering (SRE) Foundation to wprowadzenie do zasad i praktyk, które umożliwiają organizacji skalowanie krytycznych usług w sposób niezawodny i ekonomiczny. Koncentracja na niezawodności usług wymaga zmian organizacyjnych, nowego skupienia się na inżynierii, na automatyzacji oraz przyjęcia szeregu nowych paradygmatów.

  Kurs przedstawia ewolucję SRE i kierunek rozwoju, oraz wyposaża uczestników w praktyki, metody i narzędzia pozwalające zaangażować osoby z całej organizacji w podnoszenie niezawodności i stabilności usług, co udowadniamy za pomocą rzeczywistych cadse studies. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli konkretną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać po powrocie do pracy, na przykład przy zrozumieniu, ustalanie i śledzeniu Service Level Objectives (SLO’s).

   

  Czego się nauczysz

  Korzyści dla organizacji:

  • Zwiększona stabilność i niezawodność usług
  • Lepsze zrozumienie sposobu działania usług na produkcji
  • Większa równowaga między inwestycjami technicznymi w niezawodność a doświadczeniem klienta
  • Lepsze zrozumienie operacyjnego wpływu usług na zespoły programistów
  • Poprawa morale pracowników i zatrzymanie ich w firmie

  Korzyści dla pracowników:

  • Lepsza równowaga w pracy z zarezerwowanym czasem na doskonalenie
  • Mniej stresujących doświadczeń podczas dyżurów i zmniejszenie ogólnej liczby wezwań do pracy
  • Nowe możliwości wykorzystujące najnowsze osiągnięcia automatyzacji
  • Poprawa kultury pracy
  • Możliwość ‘przesunięcia w lewo’ i pomoc w zapewnieniu zespołom deweloperskim bardziej niezawodnych usług

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Każdy, kto rozpoczyna lub prowadzi działania zmierzające do zwiększenia niezawodności systemów i usług IT
  • Każdy zainteresowany nowoczesnym przywództwem IT i podejściem do zmian organizacyjnych
  • Następujące role IT: Business Managers, Business Stakeholders, Change Agents, Consultants, DevOps Practitioners, IT Directors, IT Managers, IT Team Leaders, Product Owners, Scrum Masters, Software Engineers, Site Reliability Engineers, System Integrators, Tool Providers

   

  Wymagania wstępne

  Brak

  Zakres

  Dzień 1

  • Wprowadzenie do kursu
  • Moduł 1: Zasady i praktyki SRE (What is Site Reliability Engineering? SRE & DevOps: What is the Difference? SRE Principles & Practices)
  • Moduł 2: SLO i budżety błędów (SLO’s – Service Level Objectives. Error Budgets. Error Budget Policies. The VALET Dimensions of SLO)
  • Moduł 3: Zmniejszanie trudu (What is Toil? Why Toil is Bad? Doing Something About Toil. Making Engineering Time Available. Moving Towards SRE at Slack. Is it Worth Automating Everything?
  • Moduł 4: Monitorowanie i SLI (SLI’s –Service Level Indicators. Monitoring. Observability)

   

  Dzień 2

  • Moduł 5: Narzędzia SRE i automatyzacja (Automation Defined. Automation Focus. A Change in Focus: SRE-Led Service Automation. Hierarchy of Automation Types. Secure Automation. Automation Tools)
  • Moduł 6: Anty-kruchość i uczenie się na błędach (Why Learn from Failure. Benefits of Antifragility. Shifting the Organizational Balance)
  • Moduł 7: Wpływ SRE na organizację (Why Organizations Embrace SRE? Patterns for SRE Adoption. SRE Job Description. Sustainable Incident Response. Blameless Post Mortems. SRE & Scale)
  • Moduł 8: SRE, inne modele i trendy (SRE & DevOps, Lean, Agile and ITSM. SRE Evolution)
  • Próbny egzamin SRE Foundation
  • Wskazówki i porady egzaminacyjne
  • Podsumowanie szkolenia

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych SRE Foundation
  • Słownik DevOps
  • Materiały uzupełniające do szkolenia: wideo, case studies, artykuły, książki
  • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych SRE Foundation
  • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Voucher na egzamin SRE Foundation

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez DevOps Institute, Inc.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation®
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: angielski;
   • Liczba pytań: 40;
   • Czas trwania: 60 minut;
   • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie DevOps Institute; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie DevOps Institute
   • Warunki przystąpienia: brak;
   • Podczas egzaminu można korzystać z pomocy naukowych;
   • Ważność certyfikatu: 2 lata.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: DevOps_SRE

  DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation®

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  03.04 – 04.04
   Wirtualna klasa
   polski
   2 490 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: DevOps_SRE

   DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation®

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: DevOps_SRE

   DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation®

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30