Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » HDI® Support Center Manager (SCM)

  Szkolenie HDI_SCM

  HDI® Support Center Manager (SCM)

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  HDI® Support Center Standard to unikalny zbiór najlepszych praktyk przeznaczonych dla organizacji dostarczających i wspierających systemy i usługi IT.

  Certyfikacja HDI Certified Support Center Manager potwierdza, że kierownik centrum wsparcia posiada wiedzę na temat najlepszych praktyk niezbędnych do skutecznego zarządzania operacyjnymi i taktycznymi elementami organizacji wsparcia.

  Szkolenie HDI Support Center Manager uczy sposobu w jaki strategia centrum wsparcia wpływa na wszystkie jego działania: świadczenie usług, wdrażanie zmian w usługach, procesy operacyjne, zarządzanie pracownikami i marketing centrum wsparcia.

  Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat HDI Certified Support Center Manager.

   

  Czego się nauczysz

  • Krytyczne czynniki sukcesu centrum wsparcia
  • Realizacja strategii centrum wsparcia
  • Metody świadczenia usług wsparcia
  • Metryki centrum wsparcia
  • Poszerzenie wiedzy na temat procesów ITIL® realizowanych w centrum wsparcia, ich przeznaczenia oraz wzajemnych powiązań
  • Mechanizmy motywowania pracowników
  • Metody nowoczesnego zarządzania zespołami pracowników
  • Przywództwo i jego znaczenie w organizacji
  • Metody wykorzystywane do szacowania wielkości zespołu wsparcia i planowania harmonogramu pracy
  • Cel i metody promowania centrum wsparcia

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Osoby na stanowisku kierownika service desku lub ich zastępcy;
  • Osoby poszukujące inspiracji i praktycznych wskazówek, jak poprawić relacje service desku z resztą organizacji, jak osiągnąć wysoką jakość działania i umieć to pokazywać, a także jak udoskonalić swoje przywództwo w zespole;
  • Osoby planujące lub przygotowujące się do kierowania zespołem wsparcia;
  • Osoby, na które delegowano wybrane zadania organizacyjne dotyczące funkcjonowania service desku, albo które kierują zespołami wsparcia na dalszych liniach wsparcia.

   

  Wymagania wstępne

  Brak

  Zakres

  • Unit 1: The Support Center (The Evolution of Support; Successful Support Centers)
  • Unit 2: Strategy (Strategic Perspective; Business Alignment; SWOT)
  • Unit 3: IT Financial Management (Financial Management; Cost, Value, and ROI)
  • Unit 4: Support Delivery Methods and Technology (Support Center Infrastructure; Support Tools and Comm. Channels; Support Delivery Methods; Cloud Services; Service Management Systems; Remote Management)
  • Unit 5: SLM (Service Level Management)
  • Unit 6: Metrics and Quality Assurance (Support Metrics; Baselining and Benchmarking; Performance Reporting; Quality Assurance Programs; Measuring Customer Satisfaction; Measuring Employee Satisfaction)
  • Unit 7: Support Center Processes (Best Practices for Support; IT Service Management; Service Operations; Service Design; Service Transition; Knowledge Management)
  • Unit 8: Leadership (SCM Responsibilities; Your Role as Leader; Manage Operations Effectively; Emotional Intelligence; Communication; Influence & Motivate; Integrity & Service Ethics; Growth)
  • Unit 9: Workforce Management (Workforce Management; Staffing Models; Scheduling; Sourcing; Recruitment)
  • Unit 10: Training and Retention (Fostering Relationships; Teamwork; Coaching; Peer Mentoring; Training; Rewards, Motivation, Retention; Performance Management; Career Development Planning)
  • Unit 11: Promoting the Support Center (What is Marketing? Creating Internal Marketing Culture; Marketing Opportunities)

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych HDI-SCM
  • Standard certyfikacji HDI-SCM
  • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
  • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Voucher na egzamin HDI-SCM.

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy; szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • W ciągu dnia pracy będzie kilka przerw, w tym 60-minutowa przerwa na lunch oraz 10-minutowe przerwy na kawę po każdej godzinie szkolenia
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez United Business Media LLC.

  HDI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United Business Media LLC. HDI® jest częścią UBM TechWeb, oddziału UBM LLC.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin HDI® Support Center Manager (SCM)
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: angielski;
   • Liczba pytań: 65;
   • Czas trwania: 75 minut;
   • Próg zdawalności: 80% poprawnych odpowiedzi (52/65);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie HDI; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie HDI po zalogowaniu na swoje konto; do egzaminu należy przystąpić w ciągu 6 tygodni od daty rejestracji na portalu egzaminacyjnym
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia HDI Support Center Manager.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: HDI_SCM

  HDI® Support Center Manager (SCM)

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  18.12 – 20.12
   Wirtualna klasa
   polski
   2 790 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: HDI_SCM

   HDI® Support Center Manager (SCM)

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: HDI_SCM

   HDI® Support Center Manager (SCM)

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30