Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy 4.0

  Szkolenie ISTQB_Tester_FND_4.0_Z

  ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy 4.0

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Oferty
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  Celem akredytowanego przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) szkolenia, jest przygotowanie do certyfikacji w zakresie testowania ISTQB zgodnie z najnowszym sylabusem 4.0.

  Poziom Foundation pozwala osobom początkującym zapoznać się z podstawami testowania oprogramowania, a zaawansowanym uporządkować posiadaną wiedzę.

  Szkolenie przedstawia teorie i zasady testowania oprogramowania, które podczas szkolenia trener odnosi do praktycznych przykładów uczestników szkolenia.

  Szkolenie przygotowuje do egzaminu „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy” wersja 4.0 sylabusa.

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  Kwalifikacja na poziomie podstawowym jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych testowaniem oprogramowania. Mogą to być między innymi: testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci ds. testów, kierownicy testów, użytkownicy wykonujący testowanie akceptacyjne oraz programiści. Ponadto kwalifikacja na poziomie podstawowym jest odpowiednia dla osób chcących zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania, takich jak: kierownicy projektu, kierownicy ds. jakości, kierownicy ds. wytwarzania oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy ds. informatyki oraz konsultanci w dziedzinie zarządzania.

   

  Wymagania wstępne

  • Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania.
  • ISTQB® rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania.

  Zakres

  1. Podstawy testowania:
  • Co to jest testowanie?
  • Dlaczego testowanie jest niezbędne
  • Pomyłki, defekty, awarie i podstawowe przyczyny
  • Siedem zasad testowania
  • Proces testowy
  • Psychologia testowania
  1. Testowanie przez cały cykl życia oprogramowania:
  • Modele cyklu życia oprogramowania – dobre praktyki
  • Metody wytwarzania oprogramowania a praktyki zwinne (Scrum, Kanban)
  • Testowanie jako czynnik określający sposób wytwarzania oprogramowania (TDD, ATDD, BDD)
  • Metodyka DevOps a testowanie
  • Zasada „przesuniecie w lewo” (en. shift-left approach)
  • Retrospektywy i doskonalenie procesów
  • Poziomy testów
  • Typy testów
  • Testowanie potwierdzające, a testy regresji
  • Testowanie pielęgnacyjne
  1. Testowanie statyczne:
  • Testowanie statyczne a testowanie dynamiczne.
  • Proces przeglądu.
  • Role i obowiązki.
  • Rodzaje przeglądów
  • Czynniki sukcesu związane z przeglądami
  1. Techniki testowania:
  • Kategorie technik testowania
  • Czarnoskrzynkowe techniki testowania:
   • Podział na klasy równoważności
   • Analiza wartości brzegowych
   • Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną
   • Testowanie przejść pomiędzy stanam
  • Białoskrzynkowe techniki testowania:
   • pokrycie instrukcji;
   • pokrycie gałęzi.
  • Testowanie oparte na doświadczeniu:
   • zgadywanie błędów;
   • testowanie eksploracyjne;
   • testowanie w oparciu o listę kontrolną.
  • Testowanie oparte na współpracy:
   • wspólne tworzenie historyjek użytkownika;
   • pisanie kryteriów akceptacji;
   • ATDD.
  1. Zarządzanie czynnościami testowymi:
  • Plan testów:
   • Cel i treść planu testów
   • Wkład testera w planowanie iteracji
   • Kryteria wejścia i kryteria wyjścia
   • Techniki szacowania testów
   • Ustalanie priorytetów
   • Piramida testów,
   • Kwadranty testowe
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Monitorowanie testów, nadzór nad testami i ukończenie testów:
   • metryki stosowane w odniesieniu do testowania;
   • raporty z testów;
   • sposoby przekazywania informacji o statusie testowania.
  • Zarządzanie konfiguracją.
  • Zarządzanie defektami
  1. Narzędzia wspomagające testowanie:
  • Narzędzia testowe
  • korzyści z automatyzacji i ryzyka z nią związane.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • akredytowane materiały ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy 4.0

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte
  • Forma realizacji: zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski

   

  Organizacja szkolenia w formie zdalnej:

  • Sesje realizowane w realizowane w godzinach 09:00-16:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej.

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-16:00.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

  Informacje dodatkowe dotyczące sposobów przystąpienia do egzaminu:

  • W przypadku szkoleń otwartych w Wirtualnej Klasie, oraz gdy deklarowana liczba uczestników szkolenia stacjonarnego, którzy chcą przystąpić do egzaminu ostatniego dnia jest poniżej 6 osób, uczestnicy otrzymują voucher i zapisują się na egzamin zgodnie z zasadami i kalendarzem znajdującym się na stronieStowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych SJSI.
  • Tylko w przypadku szkoleń stacjonarnych organizowanych zgodnie z kalendarzem grup otwartych Asseco Academy, gdy co najmniej 6 uczestników wybrała przystąpienie do egzaminu na zakończenie szkolenia, egzamin organizowany jest ostatniego dnia szkolenia w ośrodku, w którym jest ono realizowane.
  • W przypadku grup zamkniętych termin i miejsce egzaminu ustalane jest indywidualnie z klientem.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych SJSI

  Oferty

  • Black Month

   U nas Black Friday trwa CAŁY MIESIĄC!

   W ramach Black Month, przygotowaliśmy specjalne kody rabatowe, które umożliwią Ci zaoszczędzenie nawet do 1000 zł na wybranych szkoleniach.

   Promocyjne ceny dotyczą wybranych terminów szkoleń. Każdy termin oznaczony jest specjalnym kodem promocyjnym, który znajdziesz poniżej. Wystarczy, że dodasz wybrany kod podczas realizacji zamówienia na naszej stronie.

   Skorzystaj z promocji, kup wybrane szkolenie od 3 do 30 listopada!

  Gwarancje

  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.
  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.

  Egzamin

  • Egzamin ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy (sylabus 4.0)
   • Wersja egzaminu: Voucher;
   • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 40;
   • Czas trwania: 60 minut;
   • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów);
   • Termin egzaminu: Uczestnik ustala samodzielnie poprzez SJSI
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy 4.0, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
   • Egzamin jest przeprowadzany przez akredytowanego egzaminatora SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: ISTQB_Tester_FND_4.0_Z

  ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy 4.0

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  18.03 – 20.03
   Wirtualna klasa
   polski

   Termin 2024

   2 100 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: ISTQB_Tester_FND_4.0_Z

   ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy 4.0

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: ISTQB_Tester_FND_4.0_Z

   ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy 4.0

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30