Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)

  Szkolenie ITIL4_DPI

  ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  3-dniowe szkolenie ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve koncentruje się na wbudowaniu ciągłego doskonalenia w kulturę organizacyjną. Jest przeznaczone dla osób, które muszą stale dostosowywać cele swoje i swojego zespołu do strategii organizacji. Moduł Direct, Plan and Improve pomaga w dobrym planowaniu pracy, ciągłym ulepszaniu produktów i zarządzaniu zmianą organizacyjną.

  Poznaj kluczowe koncepcje związane z kierowaniem, planowaniem i doskonaleniem:

  • 5 zasad dobrej komunikacji
  • 5 warunków dobrej zmiany w organizacji
  • 7 elementów modelu ciągłego doskonalenia
  • 4 działania w modelu planowania i oceny.

  Moduł Direct, Plan & Improve jest wspólnym krokiem dla 2 ścieżek rozwoju – Managing Professional oraz Strategic Leader.

   

  Czego się nauczysz

  • Kierowani i zarządzania skuteczną zmianą organizacyjną
  • Wzmacniania kultury ciągłego doskonalenia
  • Wspierania podejmowanie decyzji
  • Minimalizowania wpływu zakłóceń (disruption) na organizację
  • Wprowadzania innowacji przy zachowaniu zgodności z przepisami.

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Osoby zarządzające usługami cyfrowymi i IT
  • Osoby odpowiedzialne za kompleksowe dostarczanie produktów i usług, w tym za rozwój, wdrażanie, monitorowanie i wsparcie
  • Grupa docelowa obejmuje, ale nie jest ograniczona do: continuous improvement managers; change managers; performance managers; IT operations managers; cloud architects; enterprise architects; service portfolio managers; service designers; risk managers; information security and compliance managers; cloud systems engineers.

   

  Wymagania wstępne

  • Certyfikat ITIL 4 Foundation

   

  Zakres

  • Course introduction
  • ITIL4 journey
  • Foundation of service management
  • Key concepts of direct, plan and improve
  • Governance, risk and compliance
  • Continual improvement
  • Organizational change management
  • Measurement and reporting
  • DPI for value streams and practices
  • Exam preparation, mock exam
  • Course summary

   

  Szkolenie ITIL 4 Strategist: Direct, Pan and Improve koncentruje się na następujących praktykach zarządzania usługami:

  • Ciągłe doskonalenie (Continual improvement)
  • Pomiar i raportowanie (Measurement and reporting)
  • Zarządzanie portfelem (Portfolio management)
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (Organizational change management)
  • Zarządzanie ryzykiem (Risk management).

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Materiał przedkursowy ITIL 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych ITIL 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
  • Słownik ITIL
  • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych ITIL 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
  • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
  • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami ITIL, w tym dokumentacją wszystkich 34 praktyk zarządzania usługami; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu.

  Obowiązkowe dodatki:

  • Oficjalny eBook AXELOS „ITIL 4: Direct, Plan & Improve” – po polsku lub angielsku (do wyboru)
  • Voucher na egzamin ITIL 4 Strategist: Direct, Plan & Improve – po polsku lub angielsku (do wyboru)

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Oficjalnej książki AXELOS „ITIL 4: Direct, Plan & Improve” w formie papierowej
  • Usługi Take2 Re-sit uprawniającej do 2-go podejścia do egzaminu

   

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

  • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez PeopleCert International Limited.

  ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  ITIL Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)
   • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: angielski lub polski (do wyboru);
   • Liczba pytań: 40;
   • Czas trwania: 90 minut (113 minut dla osób dla których angielski nie jest pierwszym językiem);
   • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28/40);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI);
   • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania ExamShield, potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Jest możliwość korzystania ze słownika angielskiego;
   • Brak możliwości korzystania z innych pomocy naukowych.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: ITIL4_DPI

  ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  06.12 – 08.12
  • gwarancja terminu
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski

  Wpisz kod rabatowy: „Black200″.Ważny do 30.11.23.

  1 960 zł 1 760 złnetto
  Dodaj do koszyka
  21.02 – 23.02
   Wirtualna klasa
   polski
   1 960 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: ITIL4_DPI

   ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: ITIL4_DPI

   ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30