Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Komunikacja interpersonalna

Szkolenie BPF-1003

Komunikacja interpersonalna

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Gwarancje

Opis szkolenia

Komunikacja interpersonalna to przekazywanie informacji, opinii, własnych myśli, a także uczuć.

Precyzyjny przekaz ma niebagatelną rolę w budowaniu relacji, wizerunku, a także w osiąganiu zakładanych rezultatów. Nieefektywna komunikacja silnie wpływa na wykorzystanie czasu w miejscu pracy, dlatego rozwijanie tej umiejętności oddziałuje na wydajność pracowników.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności wpływania na skuteczność własnej komunikacji. Uczestnicy będą potrafili identyfikować, a także budować właściwy przekaz informacji. Nabędą umiejętność zadawania konstruktywnych pytań oraz monitorowania odbioru informacji. Nauczą się dostosowywać odpowiednie zasady do pożądanego efektu komunikacji.


Czego się nauczysz

 • Skutecznie budować proces komunikacji
 • Tworzyć warunki sprawnej i skutecznej komunikacji
 • Dostosowywać sposoby przekazu do istniejących relacji międzyludzkich,
 • Budować relacje współpracy, zaangażowania i uzyskiwać akceptację
 • Skutecznie komunikować się pisemnie.

 

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w działalności zawodowej komunikują się zarówno wewnątrz organizacji jak też z klientami i kontrahentami.

Na udziale w szkoleniu skorzystają m.in.: menedżerowie, członkowie zespołów, sprzedawcy, handlowcy, pracownicy mający kontakt z klientem. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla, jak też szeregowych pracowników firmy.

Zakres

Wprowadzenie – co to jest komunikacja?:

 • Funkcje komunikacji w organizacji
 • Rodzaje komunikacji w organizacji (kto? co? Do kogo?).

Skuteczna komunikacja. Co jest miarą skuteczności komunikacji?:

 • Poziomy komunikacji (emocjonalny – merytoryczny; werbalny – niewerbalny)
 • Elementy komunikacji niewerbalnej
 • Analiza typowych problemów komunikacyjnych i możliwości ich niwelowania.

Czynniki warunkujące sprawne i skuteczne komunikowanie:

 • Przekazywanie informacji – jasność przekazu, konstruowanie wypowiedzi, zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Kluczowa rola pytań – rodzaje pytań, zastosowanie, stosowanie w sytuacji negocjowania, konfliktu etc.
 • Monitorowanie odbioru informacji.

Sposoby przekazywania różnych informacji (wymagania, oczekiwania, trudne informacje, decyzje etc.):

 • Jak odmawiać i jak stawiać granice?
 • Konstruktywne reagowanie na oceny innych (przyjmowanie krytyki i pochwał)
 • Udzielanie konstruktywnej krytyki.

Współpraca zamiast rywalizacji:

 • Jak wyrażać swoje oczekiwania, niezadowolenie zachowując poprawne relacje?
 • Techniki komunikacyjne – stosowanie w sytuacji konfliktu interesów
 • Posługiwanie się językiem opinii, komunikaty „ja”, język korzyści
 • Odkrywanie interesów zamiast stanowisk
 • Budowanie współpracy i uzyskiwanie zaangażowania.

Podstawowe zasady formułowania komunikatów pisemnych:

 • Jak poprawnie formułować komunikaty pisemne?
 • Efektywne korzystanie z poczty elektronicznej: – praktyczne zasady ułatwiające komunikację za pomocą poczty elektronicznej (netykieta czyli „kulturalny” e-mail)
 • Perswazja w komunikacji pisemnej.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: BPF-1003

Komunikacja interpersonalna

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: BPF-1003

Komunikacja interpersonalna

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: BPF-1003

Komunikacja interpersonalna

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Wszystkie
 • Artykuł
 • Broszura

Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

  Mogą Cię zaintersować …

  Chcesz z nami porozmawiać?

  Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30