Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Lean IT Kaizen

Szkolenie LeanIT_Kaizen

Lean IT Kaizen

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

Lean IT Kaizen pomaga organizacjom IT zapewnić, że dostarczają swoim klientom najlepsze możliwe usługi. Kaizen w języku japońskim oznacza ciągłe doskonalenie przy użyciu małych przyrostowych zmian i tłumaczy się jako zmiana na lepsze (Kai oznacza zmianę, Zen oznacza na lepsze).

3-dniowe kurs Lean IT Kaizen koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu. Duży nacisk stawiany jest na umiejętność zastosowania zasad i narzędzi w codziennej pracy. Omawiane tematy opierają się na studium przypadków. Uczestnicy podczas ćwiczeń stosują cykl DMAIC.

 

Czego się nauczysz

 • podejścia Kaizen do ciągłego doskonalenia
 • umiejętności zastosowania w praktyce raportu A3 i cyklu DMAIC
 • przećwiczymy najważniejszych techniki w ramach DMAIC
 • na podstawie studiów przypadków przedyskutujemy omawiane tematy
 • nauczysz się jak stosować Kaizen – zasady i narzędzia – we własnej organizacji IT
 • podczas ćwiczeń będziesz miał okazję zastosować cykl DMAIC do problemu ze swojej organizacji IT (faza po fazie)
 • przygotujemy Cię do zdania egzaminu z poziomu Lean IT Kaizen

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Wszyscy pracownicy organizacji IT od poziomu CIO, przez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych, ze wszystkich działów IT, zajmujących się rozwojem produktów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp. Wszyscy pracownicy IT powinni bezwzględnie rozumieć i stosować filozofię Lean IT.
 • Osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów, usług i produktów.
 • Problem menedżerzy oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne w organizacjach IT za ciągłe doskonalenie.
 • Osoby zaangażowane w zarządzanie zmianami.

 

Wymagania wstępne

 • Certyfikat Lean IT Foundation

Zakres

 • wprowadzenie do Lean IT – kluczoweelementy: Kaizen, Kaikaku, Kakushin, Kaizen Mindset
 • organizowanie Kaizen – kluczoweelementy: Daily Kaizen, Kaizen Event, Kaizen Charter, Kaizen Team roles
 • metoda A3 – kluczowe elementy:Problem-solving A3, A3 status report, A3 proposal, Pyramid principle and MECE
 • cykl usprawnień DMAIC: Faza Define –kluczowe elementy: SMART Problem, Cynefin model, Stakeholders mapping; Faza Measure – kluczowe elementy: IT workunits, Gemba walk, Measurement systems; FazaAnalyze – kluczowe elementy: Seven basic tools of Quality, Root Cause Analysistechniques; Faza Improve – kluczoweelementy: Ideas generation, selection, prioritization and testing; Faza Control – kluczowe elementy: Control plan, Out-of-Control-Action-Plan, Communication plan, Hand-off
 • Egzamin próbny i omówienie wyników
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Lean IT Kaizen, który odbywa się po zakończeniu części merytorycznej.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych Lean IT Kaizen
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych Lean IT Kaizen
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Obowiązkowe dodatki:

 • Voucher na egzamin Lean IT Kaizen

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Usługi Take2 Re-sit uprawniającej do 2-go podejścia do egzaminu

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez PeopleCert International Limited.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Egzamin Lean IT Kaizen
  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: angielski;
  • Liczba pytań: 40;
  • Czas trwania: 90 minut (112 minut dla osób dla których angielski nie jest pierwszym językiem);
  • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Lean IT Kaizen;
  • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania ExamShield, potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz włączona kamera i mikrofon w trakcie egzaminu;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: LeanIT_Kaizen

Lean IT Kaizen

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: LeanIT_Kaizen

Lean IT Kaizen

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: LeanIT_Kaizen

Lean IT Kaizen

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Wszystkie
 • Artykuł
 • Broszura

Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

  Mogą Cię zaintersować …

  Chcesz z nami porozmawiać?

  Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30