Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

  Szkolenie MoRF

  Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  • 3-dniowe szkolenie, które ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami M_o_R® na poziomie podstawowym oraz przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy do świadomego uczestnictwa w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z przewodnikiem. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „M_o_R® Foundation” wydawany przez organizację akredytującą.

    

   Czego się nauczysz

   • Sprawnej identyfikacji, właściwej oceny ryzyka oraz planowania reakcji na ryzyko jej skuteczne wdrożenie
   • Jak właściwie stosować narzędzia i techniki umożliwiające efektywne zarządzanie ryzykiem w organizacji
   • Jak kształtować i wpływać na zarządzanie ryzykiem w całej organizacji
   • Jak dyskutować o wpływie ryzyka na zdolność do osiągania celów biznesowych przez organizację
   • Jak polepszyć realizację usług oraz uzyskasz optymalną wartość oferowanych rozwiązań
   • Jak stworzyć efektywne ramy dla podejmowania przemyślanych decyzji na temat ryzyka wpływającego na cele strategiczne, operacyjne, programu, projektu
   • Zrozumiesz charakter oraz wielkość ryzyka, na jakie wystawiona jest działalność organizacji (np. programy, projekty oraz działalność operacyjna)

    

   Do kogo skierowane jest to szkolenie

   • Wszystkie osoby, które są zobowiązane do uwzględnienia ryzyka w swoich działaniach w organizacji, tj. podejmują decyzje strategiczne, zarządzają portfelem, programami, projektami, działalnością operacyjną oraz chcą poznać M_o_R®.

    

   Wymagania wstępne 

   • Rekomendowane podstawowe doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem (np., jako zarządzający zespołami, członkowie zespołów projektowych) oraz znajomość podstawowych zagadnień dotyczących ryzyka.

  Zakres

  • Podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem: – ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zagadnienie, model M_o_R®, pryncypia, podejście, proces, wdrożenie i przeglądy.
  • Pryncypia M_o_R®, czyli zasady zarządzania ryzykiem, które mogą być wykorzystane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, złożoność, lokalizację czy sektor, w którym działa.
  • Podejście do zarządzania ryzykiem, jako zestaw dokumentów dla każdego przedsięwzięcia w organizacji wyjaśniających, jak organizacja zamierza wdrożyć i prowadzić zarządzanie ryzykiem.
  • Role i odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, które powinny być przypisane do konkretnych osób w organizacji.
  • Proces M_o_R®, jako logiczna sekwencja kroków umożliwiająca wdrożenie solidnego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.
  • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem, czyli sposób, w jaki pryncypia, podejście i proces będą wykorzystywane do zbudowania solidnego systemu zarządzania ryzykiem.
  • Wdrożenie i przeglądy, czyli wskazówki jak organizacja ma wdrożyć zarządzanie ryzykiem oraz jak oceniać jakość i dojrzałość w zakresie zarządzania ryzykiem.
  •  Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem, czyli historycznie wypracowane specyficzne podejścia do pewnych typów ryzyka.
  • Próbne egzaminy M_o_R® Foundation.
  • Podczas szkolenia M_o_R® Foundation uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

  Informacje dodatkowe

  • W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

   • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych
   • Roczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami M_o_R®; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu

   Obowiązkowe dodatki:

   • Oficjalny eBook AXELOS – „M_o_R® Zarządzanie ryzykiem. Przewodnik dla praktyków”
   • Voucher na egzamin M_o_R®Foundation

   Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

   • Oficjalnej książki AXELOS „M_o_R® Zarządzanie ryzykiem. Przewodnik dla praktyków ” w formie papierowej
   • Usługi Take2 re-sit uprawniającej do dodatkowego podejścia do egzaminu

    

   Informacje o szkoleniu

   • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
   • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
   • Język szkolenia: polski
   • Język materiałów: polski
   • Wielkość grupy: do 12 uczestników

    

   Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

   • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00
   • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

    

   Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

   • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
   • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00
   • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
   • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest  w formie elektronicznej

   Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PeopleCert International Limited.

   M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone

   M_o_R Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin M_o_R Foundation
   • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 75;
   • Czas trwania: 60 minut;
   • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (38/75);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert, po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia M_o_R® Foundation;
   • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Shield, włączona kamera i mikrofon oraz potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: MoRF

  Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  06.02 – 08.02
   Promocja
   Wirtualna klasa
   polski
   1 550 zł 1 250 złnetto
   Dodaj do koszyka
   27.03 – 29.03
    Wirtualna klasa
    polski
    1 550 złnetto
    Dodaj do koszyka

    Filtry:

    Szkolenie: MoRF

    Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

    Data
    Lokalizacja
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Filtry:

    Szkolenie: MoRF

    Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

    Dostęp do szkolenia
    Forma
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Szukasz szkolenia w innym terminie?

    Chcesz wiedzieć więcej?

    • Wszystkie
    • Artykuł
    • Broszura

    Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

     Mogą Cię zaintersować …

     Chcesz z nami porozmawiać?

     Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30