Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » PRINCE2® Foundation & Practitioner edycja 6

  Szkolenie P2FP_6th

  PRINCE2® Foundation & Practitioner edycja 6

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  Szkolenie PRINCE2® Foundation wprowadza w jedną z najpowszechniejszych metodyk zarządzania projektami. Umożliwia poznanie jej pryncypiów, procesów, tematów i używanych technik. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do świadomego uczestniczenia w projekcie lub prowadzenia projektu zgodnie z metodyką PRINCE2® edycja 6.

  Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki PRINCE2® umożliwiające przystąpienie do egzaminu na poziomie Foundation i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, wydawanego przez firmę PeopleCert.

   

  Czego się nauczysz

  • Metodyki PRINCE2® edycja 6
  • Skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® edycja 6
  • Kluczowych wskazań metodyki PRINCE2® edycja 6
  • Zagadnień niezbędnych, aby zdać egzamin PRINCE2® Foundation edycja 6

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki)
  • Członkowie komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych
  • Wszystkie osoby, które chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® edycja 6.

   

  Wymagania wstępne

  • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami

   

  Szkolenie PRINCE2® Practitioner umożliwia uczestnikom zapoznanie się z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2® edycja 6.

  Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki PRINCE2® umożliwiające przystąpienie do egzaminu na poziomie Practitioner i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, wydawanego przez firmę PeopleCert.

   

  Czego się nauczysz

  • Stosowania zasad metodyki PRINCE2® edycja 6 na poziomie zaawansowanym
  • Stosowania wytycznych metodyki w różnych środowiskach projektu
  • Implementacji zasad metodyki w przykładowym projekcie
  • Zagadnień niezbędnych aby zdać egzamin PRINCE2® Practitioner edycja 6

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi
  • Wszystkie osoby, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2® edycja 6 na poziomie Foundation do poziomu Practitioner
  • Osoby, szczególnie z organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami

   

  Wymagania wstępne

  • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
  • Posiadanie certyfikatu PRINCE2® edycja 6 na poziomie Foundation

  Zakres

  PRINCE2® Foundation:

  • Wprowadzenie do PRINCE2® edycja 6
  • Temat organizacja: omówienie struktury organizacyjnej projektu, interesariusze i komunikacja.
  • Temat Uzasadnienie Biznesowe oraz produkty zarządcze związane z tym tematem
  • Temat Ryzyko: zarządzanie ryzykiem, reakcje na ryzyko, szacowanie ryzyka, terminy związane z ryzykiem w PRINCE2® edycja 6
  • Temat Plany: poziomy planów, planowanie oparte na produktach, etapy zarządcze.
  • Temat Jakość: produkty zarządcze, jakość i nadzór jakości, planowanie jakości i kontrola jakości
  • Temat zmiana: rodzaje zagadnień projektowych, procedura zarządzania zagadnieniami i zmianami, budżet zmian, produkty zarządcze
  • Temat Postępy: śledzenie postępów i produkty zarządcze.
  • Przygotowanie projektu – omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób
  • Zarządzanie Strategiczne Projektem– rola i zadania Komitetu Sterującego
  • Inicjowanie Projektu – proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu
  • Omówienie procesu Sterowania Etapem- zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących
  • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem
  • Zarządzanie Końcem Etapu – planowanie kolejnego etapu
  • Zamykanie Projektu – zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
  • Test znajomości metodyki PRINCE2® edycja 6 pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

   

  PRINCE2® Practitioner:

  • Szczegółowe omówienie wszystkich pryncypiów, tematów procesów oraz technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2® edycja 6.
  • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2® edycja 6, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2® Practitioner edycja 6
  • Uzasadnienie Biznesowe – z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2® edycja 6
  • Organizacja – jej rola oraz istotne aspekty
  • Jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie
  • Ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu
  • Plany – konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach
  • Postępy – ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
  • Zmiana – usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie
  • Procesy PRINCE2®
  • Projekty i bieżąca działalność biznesowa
  • Przegląd kluczowych elementów PRINCE2®
  • Wprowadzenie do Agile
  • Łączenie PRINCE2® i Agile
  • Heksagon – co jest stałe, a co zmienne
  • Zachowania Agile oraz pryncypia PRINCE2®
  • Agile i tematy PRINCE2®
  • Agile i procesy PRINCE2®
  • Wskaźniki efektywności projektu (Hexagon) z uwzględnieniem priorytetyzacji MoSCoW
  • Procesy Przygotowania Projektu oraz Inicjowania Projektu (z włączeniem Uzasadnienia Biznesowego, oceny wartości projektu oraz podejścia Cynefin)
  • Wymagania i Historyjki Użytkownika
  • Temat Organizacja oraz Servant Leadership, czyli przywództwo służebne
  • Temat Ryzyko oraz wykorzystania narzędzie Agilometer
  • Proces Zarządzania Dostarczaniem Produktów (z uwzględnieniem dobrych praktyk zwinnego wytwarzania produktu Scrum, tematu Planów i Postępów, metod szacowania oraz realizacji Grup Zadań)
  • Temat Jakość (z włączeniem tworzenia Definition of Done)
  • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu (z włączeniem częstych Wydań oraz Retrospektywy)
  • Proces Zarządzania Strategicznego Projektem
  • Proces Zamykania Projektu
  • Zarządzanie produktami
  • Komunikacja i warsztaty projektowe
  • Zwinne podejścia Kanban oraz Lean Start–up
  • Wskazówki i wytyczne dotyczące Health Check, przejścia na Agile – w tym rady dla kierownika projektu

  W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiązują próbne egzaminy PRINCE2 Foundation i Practitioner, a ich prawidłowe rozwiązanie i zrozumienie jest omawiane podczas zajęć.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Materiał przedkursowy
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych
  • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami PRINCE2®; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu

  Obowiązkowe dodatki:

  • Oficjalny eBook AXELOS – „PRINCE2® Skuteczne zarządzanie projektami edycja 6”
  • Voucher na egzamin PRINCE2®Foundation
  • Voucher na egzamin PRINCE2® Practitioner

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Oficjalnej książki AXELOS „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami” w formie papierowej
  • Usługi Take2 re-sit uprawniającej do dodatkowego podejścia do egzaminu

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: do 15 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest  w formie elektronicznej

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PeopleCert International Limited.

  PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone

  PRINCE2 Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Pakiet egzaminacyjny PRINCE2®Foundation (egzamin+ebook+OTM+OLP)

   Szczegóły obowiązkowego Pakietu egzaminacyjnego PRINCE2®Foundation (egzamin+ebook+OTM+OLP)

   – Voucher na Egzamin z opłatą OLP

   • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 60;
   • Czas trwania: 60 minut;
   • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (30/60);
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert, po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation edycja 6;
   • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Shield, włączona kamera i mikrofon oraz potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.
   • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji

   – Oficjalna książka ebook „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami

   – OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook.

    

  • Pakiet egzaminacyjny PRINCE2®Practitioner (egzamin+OTM+OLP) ważny do 31.03.2024

   Szczegóły obowiązkowego Pakietu egzaminacyjnego PRINCE2®Practitioner (egzamin+OTM+OLP)

   – Voucher na egzamin ważny do 31 marca 2024 r.

   • Warunki przystąpienia do egzaminu: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu oraz posiadanie jednego z poniższych certyfikatów:

    – PRINCE2® Foundation lub Practitioner (edycja 2009 lub 6 edycja),
    – Project Management Professional (PMP),
    – Certified Associate in Project Management (CAPM),
    – IPMA Level A® (Certified Projects Director),
    – IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
    – IPMA Level C® (Certified Project Manager),
    – IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

   • Forma egzaminu: elektroniczna,
   • Język egzaminu: polski,
   • Metoda: test jednokrotnego wyboru (68 pytań), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi,
   • Czas trwania: 150 minut,
   • Liczba pytań: 68,
   • Podczas egzaminu można korzystać z papierowej wersji podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2® 6 edycja,
   • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)
   • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji

   – OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook oraz Quick Reference Guide.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: P2FP_6th

  PRINCE2® Foundation & Practitioner edycja 6

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  11.12 – 15.12
  • gwarancja terminu
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski

  Wpisz kod rabatowy: „Black200″.Ważny do 30.11.23.

  2 400 zł 1 890 złnetto
  Dodaj do koszyka

  Filtry:

  Szkolenie: P2FP_6th

  PRINCE2® Foundation & Practitioner edycja 6

  Data
  Lokalizacja
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: P2FP_6th

  PRINCE2® Foundation & Practitioner edycja 6

  Dostęp do szkolenia
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Szukasz szkolenia w innym terminie?

  Chcesz wiedzieć więcej?

  • Wszystkie
  • Artykuł
  • Broszura

  Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

   Mogą Cię zaintersować …

   Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

   Chcesz z nami porozmawiać?

   Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30