Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » PRINCE2® Practitioner edycja 6

  Szkolenie P2P_6th

  PRINCE2® Practitioner edycja 6

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  • 2-dniowe szkolenie PRINCE2® Practitioner umożliwia uczestnikom zapoznanie się z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2® edycja 6.

   Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki PRINCE2® umożliwiające przystąpienie do egzaminu na poziomie Practitioner i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, wydawanego przez firmę PeopleCert.

    

   Czego się nauczysz

   • Stosowania zasad metodyki PRINCE2® edycja 6 na poziomie zaawansowanym
   • Stosowania wytycznych metodyki w różnych środowiskach projektu
   • Implementacji zasad metodyki w przykładowym projekcie
   • Zagadnień niezbędnych aby zdać egzamin PRINCE2® Practitioner edycja 6

    

   Do kogo skierowane jest szkolenie

   • Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi
   • Wszystkie osoby, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2® edycja 6 na poziomie Foundation do poziomu Practitioner
   • Osoby, szczególnie z organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami

    

   Wymagania wstępne

   • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
   • Posiadanie certyfikatu PRINCE2® edycja 6 na poziomie Foundation

  Zakres

  • Szczegółowe omówienie wszystkich pryncypiów, tematów procesów oraz technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2® edycja 6.
  • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2® edycja 6, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2® Practitioner edycja 6
  • Uzasadnienie Biznesowe – z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2® edycja 6
  • Organizacja – jej rola oraz istotne aspekty
  • Jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie
  • Ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu
  • Plany – konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach
  • Postępy – ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
  • Zmiana – usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie
  • Procesy PRINCE2®

  W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiązują próbny egzamin PRINCE2® Practitioner edycja 6, a jego prawidłowe rozwiązanie i zrozumienie jest omawiane podczas zajęć.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych
  • Roczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami PRINCE2®; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu

  Obowiązkowe dodatki:

  • Voucher na egzamin PRINCE2® Practitioner

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Oficjalnej książki AXELOS „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami” w formie papierowej. Rekomendowane dla osób, które nie posiadają ebooka oraz książki. Podczas egzaminu Pratitioner można korzystać z oficjalnej książki PRINCE2®Skuteczne zarządzanie projektami
  • Usługi Take2 re-sit uprawniającej do dodatkowego podejścia do egzaminu.

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: do 15 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest  w formie elektronicznej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PeopleCert International Limited.

  PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone

  PRINCE2 Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Egzamin PRINCE2® Practitioner edycja 6

   Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

   Informacje o egzaminie:

   • Warunki przystąpienia do egzaminu: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu oraz posiadanie jednego z poniższych certyfikatów:

    – PRINCE2® Foundation lub Practitioner (edycja 2009 lub 2017),
    – Project Management Professional (PMP),
    – Certified Associate in Project Management (CAPM),
    – IPMA Level A® (Certified Projects Director),
    – IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
    – IPMA Level C® (Certified Project Manager),
    – IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

   • Forma egzaminu: elektroniczna,
   • Język egzaminu: polski,
   • Metoda: test jednokrotnego wyboru (68 pytań), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi,
   • Czas trwania: 150 minut,
   • Liczba pytań: 68,
   • Podczas egzaminu można korzystać z papierowej wersji podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017,
   • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: P2P_6th

  PRINCE2® Practitioner edycja 6

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  02.03 – 03.03
  • gwarancja terminu
  Promocja
  Wirtualna klasa
  polski
  1 200 zł 500 złnetto
  Dodaj do koszyka

  Filtry:

  Szkolenie: P2P_6th

  PRINCE2® Practitioner edycja 6

  Data
  Lokalizacja
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: P2P_6th

  PRINCE2® Practitioner edycja 6

  Dostęp do szkolenia
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Szukasz szkolenia w innym terminie?

  Chcesz wiedzieć więcej?

  • Wszystkie
  • Artykuł
  • Broszura

  Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

   Mogą Cię zaintersować …

   Chcesz z nami porozmawiać?

   Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30