Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje
  • Egzamin

  Opis szkolenia

  4-dniowe pakiet szkoleń PRINCE2Agile® Foundation i PRINCE2Agile® Practitioner ma na celu poszerzenie wiedzy z metodyki PRINCE2® o elementy zwinnego (Agile) podejścia do wytwarzania produktów. Jest dostosowane do rozwiniętych organizacji projektowych i osób już korzystających z metodyki PRINCE2®.

  Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki PRINCE2Agile® umożliwiające przystąpienie do egzaminu na poziomie Foundation oraz Practitioner i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, wydawanego przez firmę PeopleCert.

  Czego się nauczysz

  • Pojęć i terminologii używanej w metodyce PRINCE2Agile®
  • Stosowania zasad metodyki PRINCE2Agile® na poziomie zaawansowanym
  • Zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile ujętych w metodyce PRINCE2 Agile®
  • Zagadnień niezbędnych, aby zdać egzamin PRINCE2Agile® Foundation i Practitioner

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi na bazie metodyki PRINCE2®, które w codziennej pracy wykorzystują zwinne techniki wytwarzania produktów biznesowych
  • Wszystkie osoby, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu z zakresu zarządzania zwinnego projektami lub dostosować się do nowych wymagań zwinnego środowiska pracy
  • Osoby, szczególnie z organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć podejście PRINCE2Agile®, jako standard metodyki zarządzania projektami

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki)
  • Członkowie komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych
  • Wszystkie osoby, które chcą poznać metodykę zwinnego podejścia w prowadzeniu projektów wg PRINCE2Agile®.

   

  Wymagania wstępne

  • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami

  Zakres

  • Projekty i bieżąca działalność biznesowa
  • Przegląd kluczowych elementów PRINCE2®
  • Wprowadzenie do Agile
  • Łączenie PRINCE2® i Agile
  • Heksagon – co jest stałe, a co zmienne
  • Zachowania Agile oraz pryncypia PRINCE2®
  • Agile i tematy PRINCE2®
  • Agile i procesy PRINCE2®
  • Wskaźniki efektywności projektu (Hexagon) z uwzględnieniem priorytetyzacji MoSCoW
  • Procesy Przygotowania Projektu oraz Inicjowania Projektu (z włączeniem Uzasadnienia Biznesowego, oceny wartości projektu oraz podejścia Cynefin)
  • Wymagania i Historyjki Użytkownika
  • Temat Organizacja oraz Servant Leadership, czyli przywództwo służebne
  • Temat Ryzyko oraz wykorzystania narzędzie Agilometer
  • Proces Zarządzania Dostarczaniem Produktów (z uwzględnieniem dobrych praktyk zwinnego wytwarzania produktu Scrum, tematu Planów i Postępów, metod szacowania oraz realizacji Grup Zadań)
  • Temat Jakość (z włączeniem tworzenia Definition of Done)
  • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu (z włączeniem częstych Wydań oraz Retrospektywy)
  • Proces Zarządzania Strategicznego Projektem
  • Proces Zamykania Projektu
  • Zarządzanie produktami
  • Komunikacja i warsztaty projektowe
  • Zwinne podejścia Kanban oraz Lean Start–up
  • Wskazówki i wytyczne dotyczące Health Check, przejścia na Agile – w tym rady dla kierownika projektu

  W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiązują próbne egzaminy PRINCE2Agile® Foundation i Practitioner, a jego prawidłowe rozwiązanie i zrozumienie jest omawiane podczas zajęć.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych
  • Próbne pytania egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi i wyjaśnień
  • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami PRINCE2Agile®; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu

  Obowiązkowe dodatki:

  • Voucher na egzamin PRINCE2Agile®Foundation oraz PRINCE2Agile® Practitioner

  Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

  • Oficjalnej książki AXELOS „PRINCE2Agile® ” w formie papierowej. Rekomendowane dla osób, które nie posiadają ebooka oraz książki. Podczas egzaminu Pratitioner można korzystać z oficjalnej książki PRINCE2Agile®
  • Usługi Take2 re-sit uprawniającej do dodatkowego podejścia do egzaminu.

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: do 12 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PeopleCert International Limited.

  PRINCE2® oraz PRINCE2Agile®są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone

  PRINCE2Agile Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Egzamin

  • Pakiet egzaminacyjny PRINCE2® Agile Foundation (egzamin+ebook+OTM+OLP)
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 50;
   • Czas trwania: 60 minut;
   • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28/50);
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert, po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2Agile® Foundation;
   • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Shield, włączona kamera i mikrofon oraz potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.
   • eBook – PRINCE2®Agile™ – Oficjalna Książka obligatoryjna do: egzaminu „PRINCE2 Agile® Foundation” egzaminu „PRINCE2 Agile® Practitioner”
   • OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook
  • Egzamin PRINCE2 Agile™ Practitioner
   • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
   • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
   • Język egzaminu: polski;
   • Liczba pytań: 50;
   • Czas trwania: 150 minut;
   • Próg zdawalności: 60% poprawnych odpowiedzi (30/60);
   • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert, po zalogowaniu na swoje konto;
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2Agile® Practitioner;
   • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Shield, włączona kamera i mikrofon oraz potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem;
   • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
   • Podczas egzaminu można korzystać z książki „PRINCE2Agile®”.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: P2AF_P

  PRINCE2Agile® Foundation & Practitioner

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  18.12 – 21.12
   Oferta
   Wirtualna klasa
   polski

   Wpisz kod rabatowy: „Black200″.Ważny do 30.11.23.

   2 400 zł 1 900 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: P2AF_P

   PRINCE2Agile® Foundation & Practitioner

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Filtry:

   Szkolenie: P2AF_P

   PRINCE2Agile® Foundation & Practitioner

   Dostęp do szkolenia
   Forma
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena

   Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

   Szukasz szkolenia w innym terminie?

   Chcesz wiedzieć więcej?

   • Wszystkie
   • Artykuł
   • Broszura

   Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

    Mogą Cię zaintersować …

    Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

    Chcesz z nami porozmawiać?

    Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30