Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Scrum Developer Certified

Szkolenie Scrum_SDC

Scrum Developer Certified

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje

Opis szkolenia

2-dniowe akredytowane szkolenie Scrum Develper Certified zapoznaje uczestników z filozofią Scrum oraz pryncypiami fundamentalnymi regułami, których stosowanie jest konieczne w projektach Scrumowych. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w zespole i na poziomie organizacji.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat ” Scrum Developer Certified” SCRUMstudy.

 

Czego się nauczysz

 • Efektywnego udziału w projekcie scrumowym w roli członka zespołu wytwarzającego produkty
 • Zagadnień niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje, uznawanym na świecie certyfikatem Scrum Developer Certified

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Wszystkie osoby zainteresowane zrozumieniem metodyki Scrum i jej efektywnym stosowaniem
 • Członkowie zespołów scrumowych oraz osoby współpracujące z takimi zespołami

 

Wymagania wstępne

 • Brak formalnych wymagań

Zakres

 • Wprowadzenie do Scrum – podstawy filozofii i miejsce Scrum wśród metodyk Agile, zalety Scrum, SBOK Guide (SCRUM Body Of Knowledge Guide).
 • Pryncypia Scrum: empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe.
 • Organizacja projektu – role i ich odpowiedzialności.
 • Uzasadnienie biznesowe: dostarczanie produktów w oparciu o wartość biznesową, ciągła weryfikacja uzasadnienia biznesowego.
 • Jakość: kryteria akceptacji i uporządkowany według priorytetów rejestr produktów/funkcji. jakość a wartość biznesowa.
 • Zmiany: podejście do zmian w projektach Scrumowych, integrowanie zmian.
 • Ryzyko: identyfikacja i ocena ryzyk, priorytetyzacja ryzyk, zapobieganie i komunikacja.
 • Fazy projektu: inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementowanie, retrospektywa, wydanie do użytkowania.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w języku angielskim, w skład którego wchodzą: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study
 • Voucher na egzamin, w ramach którego istnieje możliwość 3- krotnego podejścia do egzaminu

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 12 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

 

Egzamin:

 • Wersja egzaminu: Voucher ważny 6 miesięcy;
 • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru;
 • Język egzaminu: angielski;
 • Liczba pytań: 75;
 • Czas trwania: 90 minut;
 • Termin egzaminu: Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy SCRUMstudy i wybierając termin wykorzystując otrzymany voucher;
 • Warunki przystąpienia: ukończenie akredytowanego szkolenia Scrum Developer Certified;
 • Egzamin jest nadzorowany przez SCRUMStudy przy wykorzystaniu systemu WebEx. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, włączona kamera i mikrofon. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin;
 • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat „Scrum Developer Certified” (SDC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna).
 • Certyfikat SDC jest ważny przez 2 lata.
 • Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest odbycie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: Scrum_SDC

Scrum Developer Certified

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: Scrum_SDC

Scrum Developer Certified

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: Scrum_SDC

Scrum Developer Certified

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Wszystkie
 • Artykuł
 • Broszura

Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

  Mogą Cię zaintersować …

  Chcesz z nami porozmawiać?

  Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30