Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Scrum Master Certified

Szkolenie Scrum_SMC

Scrum Master Certified

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Promocje
 • Gwarancje

Opis szkolenia

 • 2-dniowe akredytowane szkolenie Scrum Master Certified zapoznaje uczestników z filozofią Scrum oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach.

  Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat ” Scrum Master Certified” SCRUMstudy.

   

  Czego się nauczysz

  • Samodzielnego i efektywnego działania w roli Scrum Mastera w dedykowanych zespołach Scrumowych wytwarzających produkty w środowiskach zwinnych
  • Zagadnień niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje, uznawanym na świecie certyfikatem Scrum Master Certified

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Kierownicy projektów, liderzy zespołów
  • Menedżerowie i członkowie zespołów projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Mastera.

   

  Wymagania wstępne

  • Brak formalnych wymagań

Zakres

 • Podejście zwinne do zarządzania projektami – czym jest agile, podejście adaptacyjne a tradycyjne, Agile Manifesto, miejsce Scrum wśród metodyk Agile.
 • Pryncypia Scrum – zestaw podstawowych, nienaruszalnych reguł określających podejście do realizacji projektów.
 • Aspekty Scrum – najważniejsze obszary, którymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu.
 • Role Scrum – role podstawowe (core roles): Product Owner (Właściciel Produktu), Scrum Master, Scrum Team, pozostałe role (non-core roles).
 • Fazy projektu Scrumowego: inicjowanie projektu – uzasadnienie biznesowe, powoływanie zespołu projektowego, określanie zakresu – tworzenie Product Backlog, priorytetyzacja wymagań; planowanie i szacowanie – planowanie wydań, rola tempa wytwarzania (velocity) w planowaniu, dobór długości sprintu, zasady monitorowania przebiegu projektu (realizacji Product Backlogu), praktyki i narzędzia w planowaniu i monitorowaniu; implementacja – osiąganie optymalnego rytmu pracy, planowanie sprintu, codzienny scrum, praktyki techniczne, monitorowanie przebiegu sprintu, zastosowanie narzędzi w realizacji sprintu; przegląd i retrospekcja – podsumowanie sprintu, odbiory i retrospektywa, zastosowanie narzędzi w zamknięciu sprintu; wydanie – przekazywanie przyrostowych produktów do wdrożenia.
 • Zagadnienia zaawansowane – skalowanie, Scrum w dużych zespołach, rozproszenie zespołu, transformacja istniejących ról projektowych do Scrum, wdrażanie Scrum w organizacji, typowe problemy i ich przezwyciężanie, Scrum w programach i portfelach projektów.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w języku angielskim, w skład którego wchodzą: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study
 • Voucher na egzamin, w ramach którego istnieje możliwość 3- krotnego podejścia do egzaminu

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 12 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

 

Egzamin:

 • Wersja egzaminu: Voucher ważny 6 miesięcy;
 • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru;
 • Język egzaminu: angielski;
 • Liczba pytań: 100;
 • Czas trwania: 120 minut;
 • Termin egzaminu: Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy SCRUMstudy i wybierając termin wykorzystując otrzymany voucher;
 • Warunki przystąpienia: ukończenie akredytowanego szkolenia Scrum Master Certified;
 • Egzamin jest nadzorowany przez SCRUMStudy przy wykorzystaniu systemu WebEx. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, włączona kamera i mikrofon. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin;
 • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat „ScrumMaster Certified” (SMC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna).
 • Certyfikat SMC jest ważny przez 2 lata.
 • Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest odbycie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy.

Promocje

 • Black week

  Rabaty Black Week do -30% obowiązują na wybrane terminy szkoleń.

  Rabat dotyczy nowych zgłoszeń otrzymanych od dnia 15.11.2022 do 30.11.2022 do godziny 23:59. za pomocą strony www.

  Wysokość rabatu ujęta jest w kodzie rabatowym.

  W procesie zakupu, po użyciu kodu, rabat nalicza się od aktualnej ceny prezentowanej na stronie www w wybranym terminie.

  Kod rabatowy: BLACKWEEK100

  Nazwa kursu

  Data realizacji

  Forma

  ITIL® 4 Foundation in English

  28-29.11.2022

  Zdalnie

  Agile Project Management (PM)® Foundation Fast Track – 2 dni

  28-29.11.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Foundation

  05-06.12.2022

  Stacjonarnie

  Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Practitioner

  05-06.12.2022

  Zdalnie

  Planowanie i budżetowanie projektów

  05-06.12.2022

  Zdalnie

  PRINCE2 Agile® Foundation

  12-13.12.2022

  Zdalnie

  ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy syllabus 2018

  12-14.12.2022

  Zdalnie

  PRINCE2® Pracitioner edycja 6

  15-16.12.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Foundation

  19-20.12.2022

  Stacjonarnie

  Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

  19-21.12.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Foundation in English

  27-28.12.2022

  Zdalnie

   

  Kod rabatowy: BLACKWEEK120

  Nazwa szkolenia

  Data realizacji

  Forma

  Change Management™ Foundation

  07-09.12.2022

  Zdalnie

   

  Kod rabatowy: BLACKWEEK150

  Nazwa szkolenia

  Data realizacji

  Forma

  PRINCE2® Foundation edycja 6

  12-14.12.2022

  Zdalnie

  TOGAF® 9 Foundation

  19-20.12.2022

  Zdalnie

   

  Kod rabatowy: BLACKWEEK190

  Nazwa szkolenia

  Data realizacji

  Forma

  CISA – Certified Information Systems Auditor

  19-22.12.2022

  Zdalnie

   

  Kod rabatowy: BLACKWEEK200

  Nazwa szkolenia

  Data realizacji

  Forma

  ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver & Support (CDS)

  30-02.11.2022

  Zdalnie

  DevOps Foundation®

  28-29.11.2022

  Zdalnie

  Agile PM® Foundation i Practitioner – 4 dni

  28.11-01.12.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy (DITS)

  30.11.-02.12.2022

  Zdalnie

  Continuous Testing Foundation (CTF)® in English

  01-02.12.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Foundation

  05-06.12.2022

  Zdalnie

  DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation

  05-06.12.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV)

  07-09.12.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT (SDIT)

  07-09.12.2022

  Zdalnie

  DevOps Leader®

  12-13.12.2022

  Zdalnie

  PRINCE2 Agile® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner

  12-15.12.2022

  Zdalnie

  Cyber Security Foundation

  14-16.12.2022

  Zdalnie

  Zarządzanie projektami według PMBOK® Guide (6th Edition)

  12-16.12.2022

  Zdalnie

  Cyber Security Practitioner

  19-20.12.2022

  Zdalnie

  Scrum Master Certified

  19-20.12.2022

  Zdalnie

  ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver & Support (CDS)

  19-21.12.2022

  Zdalnie

  Agile PM® Foundation i Practitioner – 4 dni

  19-22.12.2022

  Zdalnie

  TOGAF® 9 Foundation & Certified

  19-22.12.2022

  Zdalnie

   

  Kod rabatowy: BLACKWEEK405

  Nazwa szkolenia

  Data realizacji

  Forma

  Agile Change Agent

  15-16.12.2022

  Zdalnie

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: Scrum_SMC

Scrum Master Certified

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
17.12 – 18.12
  Promocja
  Wirtualna klasa
  polski
  2 350 zł 1 950 złnetto
  Dodaj do koszyka
  19.12 – 20.12
   Promocja
   Wirtualna klasa
   polski
   2 350 zł 1 950 złnetto
   Dodaj do koszyka
   26.01 – 27.01
    Wirtualna klasa
    polski
    2 350 złnetto
    Dodaj do koszyka

    Filtry:

    Szkolenie: Scrum_SMC

    Scrum Master Certified

    Data
    Lokalizacja
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Filtry:

    Szkolenie: Scrum_SMC

    Scrum Master Certified

    Dostęp do szkolenia
    Forma
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Szukasz szkolenia w innym terminie?

    Chcesz wiedzieć więcej?

    • Wszystkie
    • Artykuł
    • Broszura

    Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

     Mogą Cię zaintersować …

     Chcesz z nami porozmawiać?

     Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30