Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » Scrum Product Owner Certified

  Szkolenie Scrum_SPOC

  Scrum Product Owner Certified

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Informacje dodatkowe
  • Gwarancje

  Opis szkolenia

  2-dniowe akredytowane szkolenie Scrum Product Owner Certified zapoznaje uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowuje do pełnienia roli Właściciela Produktu. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach.

  Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat ” Scrum Product Owner Certified” SCRUMstudy.

   

  Czego się nauczysz

  • Efektywnego udziału w projekcie scrumowym w kluczowej roli Product Ownera oraz udziału we wdrażaniu praktyk scrumowych w organizacji
  • Zagadnień niezbędnych do zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje, uznawanym na świecie certyfikatem Scrum Product Owner Certified

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Analitycy biznesowi
  • Kierownicy projektów, liderzy zespołów
  • Osoby pełniące role biznesowe w organizacji pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Właściciela Produktu (Product Owner)

   

  Wymagania wstępne

  • Brak formalnych wymagań

  Zakres

  • Podejście zwinne do zarządzania projektami: czym jest Agile. Podejście adaptacyjne a tradycyjne. Agile Manifesto. Miejsce Scrum wśród metodyk Agile. Pryncypia i aspekty Scrum – zestaw podstawowych, nienaruszalnych reguł określających podejście do realizacji projektów oraz najważniejsze obszary, którymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu.
  • Role Scrum: role podstawowe (core roles): Product Owner (Właściciel Produktu) – Scrum Master, Scrum Team. Pozostałe role (non-core roles).
  • Planowanie w Scrum: proces Scrum – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, przegląd i retrospekcja, wydanie. Wymagania w Scrum. Prioritized Product Backlog – uporządkowany według priorytetów biznesowych Backlog Produktu. Planowanie. Kryteria akceptacji. Definicja gotowego produktu. Kryteria jakościowe dla User Story. Oszacowania. Wykres wypalania. Uwzględnienie ryzyk w Backlogu Produktu. Tablica Scrum.
  • Planowanie sprintu: charakterystyka sprintu, spotkanie planistyczne, rola właściciela produktu w planowaniu, szacowanie zadań, backlog sprintu.
  • Implementacja: codzienne spotkania (daily stand-up), przegląd sprintu, retrospektywa, pielęgnacja Backlogu Produktu.
  • Scrum w dużych projektach: główny właściciel produktu (Chief Product Owner), rozproszenie zespołu, mapowanie istniejących ról projektowych do Scrum, angażowanie interesariuszy.

  Informacje dodatkowe

  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w języku angielskim, w skład którego wchodzą: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study
  • Voucher na egzamin, w ramach którego istnieje możliwość 3- krotnego podejścia do egzaminu

   

  Informacje o szkoleniu

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: do 12 uczestników

   

  Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

  • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej

   

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

  • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
  • Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00-17:00.
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą
  • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej

   

  Egzamin:

  • Wersja egzaminu: Voucher ważny 6 miesięcy;
  • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru;
  • Język egzaminu: angielski;
  • Liczba pytań: 140;
  • Czas trwania: 180 minut;
  • Termin egzaminu: Uczestnik ustala samodzielnie, logując się do systemu firmy SCRUMstudy i wybierając termin wykorzystując otrzymany voucher;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie akredytowanego szkolenia Scrum Product Owner;
  • Egzamin jest nadzorowany przez SCRUMStudy przy wykorzystaniu systemu WebEx. Do udziału w egzaminie niezbędne jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem, włączona kamera i mikrofon. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych.
  • Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat „Scrum Product Owner Certified” (SPOC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna).
  • Certyfikat SPOC jest ważny przez 2 lata.
  • Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest odbycie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej.

   

  Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy.

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: Scrum_SPOC

  Scrum Product Owner Certified

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  07.12 – 08.12
  • gwarancja terminu
  Oferta
  Wirtualna klasa
  polski
  2 650 zł 1 940 złnetto
  Dodaj do koszyka

  Filtry:

  Szkolenie: Scrum_SPOC

  Scrum Product Owner Certified

  Data
  Lokalizacja
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Filtry:

  Szkolenie: Scrum_SPOC

  Scrum Product Owner Certified

  Dostęp do szkolenia
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena

  Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

  Szukasz szkolenia w innym terminie?

  Chcesz wiedzieć więcej?

  • Wszystkie
  • Artykuł
  • Broszura

  Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

   Mogą Cię zaintersować …

   Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

   Chcesz z nami porozmawiać?

   Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30