Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Warsztat Narzędzia Scrum Mastera

Szkolenie AW_04

Warsztat Narzędzia Scrum Mastera

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje

Opis szkolenia

 • Celem warsztatu jest poszerzenie wachlarza technik i narzędzi, jakie stosujemy w codziennej scrum masterskiej pracy. Jest to okazja do poznania praktycznego spojrzenia na rolę Scrum Mastera i zdobycia doświadczeń od osób, które pełniły te rolę w małych i dużych organizacjach. Uczestnicy nie tylko mają możliwość przećwiczenia wybranych aspektów indywidualnie oraz w grupach, ale także uczą się jak facylitować przebieg ćwiczeń, szkoleń i nie tylko.

   

  Czego się nauczysz

  • Praktycznego rozumienia procesu scrumowego
  • Jakie są najczęstsze odstępstwa od Scrum i jakie są tego konsekwencje
  • Jakie cechy powinien mieć Scrum Master a jakie są jego antywzorce
  • Poznasz narzędzia wspomagające Scrum Mastera tj. Gildie, Scrum of Scrums
  • Wizualizacji postępów prac
  • Jak wspierać Product Ownera w pracy nad backlogiem i wizją
  • Poznasz techniki pod znaku Liberating Structures i Management 3.0

   

  Do kogo skierowane jest szkolenie

  • Wszystkich osób pracujące w roli Scrum mastera, potrzebujące praktycznego poszerzenia własnych kompetencji.
  • Osoby rozpoczynające prace w roli Scrum Master posiadające wiedzę na temat swojej roli, ale potrzebujące praktycznych doświadczeń.

   

  Wymagania wstępne

  • Wiedza na temat frameworka SCRUM
  • Doświadczenie w pracy Scrum Mastera

Zakres

  • Praktyczne omówienie procesu scrumowego
  • Scrum-but, czyli najpopularniejsze odstępstwa od Scrum Guide i ich konsekwencje
  • Antywzorce Scrum Mastera
  • SM na Wydarzeniach Scrum
  • Narzędzia wspomagające SM-a w dużych organizacjach (Scrum of Scrums, Gildie)
  • Techniczne pomoce dla SM-a
  • Wizualizacja postępów prac
  • Wsparcie PO w pracy nad backlogiem i wizją
  • Techniki z pod znaku Liberating Structures i Management 3.0
  • Umiejetności miękkie Scrum Mastera

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet slajdów szkoleniowych

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: do 12 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej 15 minut przed jej rozpoczęciem
 • Szkolenie jest realizowane w układzie:
  • 3 dni w sesjach po 4 godziny lekcyjne dziennie – w godzinach od 09:00 lub od 13:30
  • 2 dni w sesjach po 6 godzin lekcyjnych dziennie w przypadku szkoleń weekendowych.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AW_04

Warsztat Narzędzia Scrum Mastera

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AW_04

Warsztat Narzędzia Scrum Mastera

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AW_04

Warsztat Narzędzia Scrum Mastera

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Wszystkie
 • Artykuł
 • Broszura

Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

  Mogą Cię zaintersować …

  Chcesz z nami porozmawiać?

  Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30