Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset

Szkolenie AW_05

Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje

Opis szkolenia

Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset skupiony jest na koncepcji zwinności, podstawowych agile’owych zasadach oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających ze zwinnego działania. To szkolenie stanowi solidną podstawę do wyboru metodyk oraz sposobu pracy, a także pokazuje typowe zwinne narzędzia, na które można natknąć się pracując z innymi firmami działającymi zwinnie. Część z nich można zastosować też w swoich zespołach, niezależnie od aktualnego trybu pracy.

 

Czego się nauczysz

 • Podstaw teoretycznych Scrum
 • Reguł i zasad Scrum oraz efektywnych sposób ich wprowadzania
 • Znaczenia wartości SCRUM i jak jest ich znaczenie w budowaniu zespołu
 • Roli Scrum Mastera w zespole scrumowy
 • Poznasz podstawowe techniki wspierające Scrum mastera w pracy z zespołem

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy potrzebują lepiej zrozumieć podejście zwinne (Agile).
 • Idealny będzie zarówno dla tych, którzy będą współpracować z zespołami zwinnymi, chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak i dla osób decyzyjnych (kierownictwo, management), które zastanawiają się nad przeprowadzeniem zwinnej transformacji w swojej organizacji.

 

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych

Zakres

 • Agile. Wyjaśnimy co to znaczy „podejście zwinne”, czym różni się od klasycznego podejścia do realizowania prac. Wskażemy różnice pomiędzy podejściem projektowym, a produktowym, a także pomiędzy waterfallem, a podejściem zwinnym (agile).
 • Agile Mindset. Sama chęć nie wystarczy. Żeby wdrożyć podejście zwinne z sukcesami, należy kierować się pewnymi wartościami. Omówimy słynne Agile Manifesto, 12 Zasad Zwinnego Tworzenia Oprogramowania i zobaczymy, jak wygląda przepis na zwinność.
 • MVP. Nieodłącznym elementem działania w sposób zwinny jest koncepcja Minimum Viable Product. Nie tylko pokażemy, czym MVP jest, ale także wspólnie przećwiczymy budowę i wybieranie najważniejszych rzeczy do zrobienia. Poznamy także kilka sposobów na priorytetyzowanie.
 • Wymagania. Systemy, a nie cele. Wymagania, a nie zadania. Wspólnie zastanowimy się czym jest wartość biznesowa i jak wybrać właściwy kierunek działania, aby osiągnąć korzyści jak najszybciej.
 • Szacowanie i terminy. W podejściu zwinnym również możemy planować i harmonogramować nasze prace. Zwykle jednak robimy to trochę inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni. Stąd też pokażemy kilka sposobów na zwinne szacowanie pracy, a także budowę harmonogramu i roadmapy.
 • Metodyki. Pokrótce zaprezentujemy i porównamy kilka wybranych metodyk z pod znaku agile. Omówimy najpopularniejsze – Scruma i Kanbana, a także wspominmy o szerokim wachlarzu metodyk skalowanych (Nexus, LeSS, Scrum@Scale) i tych, które zorientowane są na całe organizacje (SAFe, AgilePM). Nie zapomnimy też wyjaśnić czym dokładnie jest „Spotify model”.
 • Praktyki. W ramach poznawania zwinności nie zapomnimy o najlepszych praktykach, ale też przećwiczmy je w praktyce. Trudno mówić o samoorganizacji, empiryzmie, ciągłym doskonaleniu nie wcielając w tego w życie. Dlatego w ramach czterech bloków szkoleniowych przeprowadzimy retro, nauczymy się pracować jako zespoły i przekonamy się, co możemy wykorzystać już dzień po szkoleniu

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet slajdów szkoleniowych

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: do 12 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-16:00.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej 15 minut przed jej rozpoczęciem
 • Szkolenie jest realizowane w układzie:
  • 3 dni w sesjach po 4 godziny lekcyjne dziennie – w godzinach od 09:00 lub od 13:30
  • 2 dni w sesjach po 6 godzin lekcyjnych dziennie w przypadku szkoleń weekendowych.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: AW_05

Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AW_05

Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: AW_05

Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Wszystkie
 • Artykuł
 • Broszura

Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

  Mogą Cię zaintersować …

  Chcesz z nami porozmawiać?

  Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30