Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Wybrany termin
  Język
  Lokalizacja
  Forma szkolenia
  netto
  Dodaj do koszyka
  Asseco Academy » Terminarz szkoleń » Wprowadzenie do inżynierii wymagań

  Szkolenie AB_IW

  Wprowadzenie do inżynierii wymagań

  Akredytacja

  • Opis szkolenia
  • Zakres
  • Gwarancje

  Opis szkolenia

  Celem tego dwudniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do identyfikowania, analizowania i specyfikowania wymagań na systemy oprogramowania. Program szkolenia jest opracowany tak, aby odzwierciedlać przebieg rzeczywistego procesu specyfikowania wymagań na oprogramowanie: od problemu biznesowego, przez wymagania zamawiającego i wymagania systemowe do jednoznacznej i kompletnej specyfikacji umożliwiającego rozpoczęcie lub zlecenie projektu wytwórczego dostawcy.

  Czego się nauczysz

  • identyfikować potrzeby Klienta, definiować wymagania biznesowe z uwzględnieniem celów;
  • technik i metod identyfikowania wymagań, opracowania oraz zarządzania wymaganiami w zależności od rodzaju Użytkownika końcowego;
  • doboru technik rozmowy i opracowywania wymagań w rozmowie z Klientem;
  • technik pozwalających zidentyfikować wartość biznesową projektu;
  • zarządzać wymaganiami w podejściu iteracyjnym;
  • elementów inżynierii wymagań (przyp. Requirements Engineering) ze szczególnym wskazaniem elementów uwzględnionych w sylabusie: IREB Foundation.

  Do kogo skierowane jest to szkolenie

  Warsztat przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za opracowywanie, odbiór lub ocenę specyfikacji wymagań na oprogramowanie. W szkoleniu powinni wziąć udział przede wszystkim analitycy biznesowi, systemowi, kierownicy projektów, właściciele procesów i produktów, reprezentanci biznesu.

  Zakres

  Wprowadzenie i podstawy:

  • Proces biznesowy- podstawowe pojęcia i jego wpływ na definiowanie wymagań
  • Cel biznesowy w projekcie
  • Reguły biznesowe i ich związek z wymaganiami
  • System, kontekst i granice systemu
  • Definicja wymagania; Kategoryzacja wymagań; Standardy i normy pomocne w inżynierii wymagań
  • Narzędzia wspierające inżynierię wymagań

  Pozyskiwanie wymagań:

  • Źródła wymagań
  • Techniki i metody pozyskiwania wymagań
  • Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
  • Komunikacja z trudnym Klientem

  Dokumentacja wymagań:

  • Projekt, struktura i rodzaje dokumentacji
  • Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
  • Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego
  • Modelowanie wymagań z 3 perspektyw
  • Wykorzystanie modeli analitycznych do opisywania wymagań.

  Zatwierdzanie wymagań:

  • Podstawy walidacji i negocjacji wymagań
  • Zasady i techniki walidacji wymagań
  • Negocjowanie wymagań

  Zarządzanie wymaganiami:

  • Atrybuty wymagań
  • Priorytetyzacja wymagań
  • Śledzenie powiązań wymagań
  • Zarządzanie wersjami oraz zmianami wymagań

  Gwarancje

  • Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

   Warunki programu

   1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
   2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
  • Gwarancja 100% satysfakcji

   Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

   Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

   Warunki programu

   1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
   2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
   3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
  • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
  • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

   Warunki programu

   1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
   2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
  • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

   Warunki programu

   1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
   2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

  Harmonogram szkoleń

  Zdalnie

  … jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

  Stacjonarnie

  … jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

  Online

  … jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

  Filtry:

  Szkolenie: AB_IW

  Wprowadzenie do inżynierii wymagań

  Data
  Forma
  Język
  Dodatkowe informacje
  Cena
  23.03 – 24.03
   Wirtualna klasa
   polski
   1 900 złnetto
   Dodaj do koszyka
   15.05 – 16.05
    Wirtualna klasa
    polski
    1 900 złnetto
    Dodaj do koszyka

    Filtry:

    Szkolenie: AB_IW

    Wprowadzenie do inżynierii wymagań

    Data
    Lokalizacja
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Filtry:

    Szkolenie: AB_IW

    Wprowadzenie do inżynierii wymagań

    Dostęp do szkolenia
    Forma
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Szukasz szkolenia w innym terminie?

    Chcesz wiedzieć więcej?

    • Wszystkie
    • Artykuł
    • Broszura

    Sprawdź co o naszych szkoleniach mówią uczestnicy…

     Mogą Cię zaintersować …

     Chcesz z nami porozmawiać?

     Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30