Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2AP PRINCE2 Agile® Practitioner

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 500,00 zł
Cena promocyjna: 1 700,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU: 21 (T:15, L: 4, S: 2)

PRINCE2 Agile® to trzydniowe szkolenie, które ma na celu poszerzenie wiedzy z metodyki PRINCE2® o elementy zwinnego (agile) podejścia do wytwarzania produktów. Jest dostosowane do rozwiniętych organizacji projektowych i osób już korzystających z metodyki PRINCE2®. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2 Agile™ Practitioner" wydawany przez organizację akredytującą.

Uczestnicy

Szkolenie PRINCE2 Agile™ Practitioner przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami na bazie metodyki PRINCE2®, które wykorzystują w codziennej pracy zwinne techniki wytwarzania produktów biznesowych oraz tych wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zarządzania projektami. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wcześniej wdrożyły metodykę PRINCE2®, a teraz chcą dostosować ją do nowych wymagań środowiska pracy (agile).

Wymagania wstępne
Od października 2016 możliwe jest przystąpienie do szkolenie i certyfikacji na podstawie certyfikatu PRINCE2 Foundation.

Poza tym do przystąpienia do szkolenia i egzaminu uprawnia również posiadanie jednego z następujących certyfikatów:
 • PRINCE2 Practitioner,
 • Project Management Professional® (PMP),
 • Certified Associate in Project Management® (CAPM),
 • IMPA Levels A,B,C and D® (Certified Projects Director).
Zmiana ta obowiązywać będzie w okresie próbnym do końca grudnia 2017.

To szkolenie nie jest powtórką ze szkoleń PRINCE2, ale ich uzupełnieniem o elementy Agile. Zalecamy więc przypomnienie sobie metodyki PRINCE2 przed szkoleniem.
Czego się nauczysz
 •  Zarządzania projektami z wykorzystaniem technik agile bazujących na przewodniku PRINCE2 Agile®
 •  Przygotujemy cię do zdania egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner

  Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Projekty a środowisko Business As Usual
  • Łączenie PRINCE2® z podejściem agile: pryncypia PRINCE2® i zachowania agile, Hexagon - wykorzystanie techniki MoSCoW
  • Procesy Starting Up a Project oraz Initiating a Project z włączeniem Business Case, oceną wartości projektu oraz podejściem Cynefin
  • Definiowanie wymagań do wytwarzanych produktów w postaci User Stories
  • Temat Organizacja, czyli jak zbudować efektywną organizację zarządczą dla projektu w środowisku zwinnym;
  • Zarządzanie ryzykiem w zwinnym projekcie - wykorzystanie narzędzia Agilometer
  • Wytwarzanie produktów - proces Management Delivery Products - różne podejścia: Scrum, Kanban, Scrumban, Lean Start-up. Plany w środowisku zwinnym, estymacje i mierzenie postępu. Narzędzia do wizualizacji postępu: Burn Charts, Information Radiators
  • Temat Quality i wykorzystanie Definition of Done
  • Procesy Controlling a Stage i Managing a Stage Boundary - włączenie częstego udostępnienia wydań wytwarzanych produktów oraz wykorzystanie retrospektywy do sprawnej realizacji prac wytwórczych
  • Procesy Directing a Project i Closing a Project - jak powinny przebiegać w środowisku zwinnym
  • Próbne egzaminy PRINCE2 Agile™ Practitioner
  • Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień

  Informacje dodatkowe
  Informacje o szkoleniu
  • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: angielski
  • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
  • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, słownik pojęć i skrótów, próbny egzamin z kluczem odpowiedzi. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
  • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
  • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited. Szkolenie oparte jest na przewodniku PRINCE2 Agile®  PRINCE2AGILE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  PRINCE2AGILE Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  EgzP2Agile_PRACT - Egzamin PRINCE2 Agile™ Practitioner

  Cena netto egzaminu [1 osoba]: 1150 PLN

  Informacje o egzaminie

  • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2 Agile™ Practitioner, kopia certyfikatu PRINCE2® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
  • Forma egzaminu: elektroniczna
  • Język egzaminu: polski, angielski
  • Metoda: test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy mogą korzystać z podręcznika PRINCE2 Agile™.
  • Czas trwania: 150 minut
  • Liczba pytań: 50
  • Próg zdawalności: 60% poprawnych odpowiedzi (30 punktów)

  Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


  Gwarancja jakości szkolenia

  Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


  Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


  Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


  Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


  Terminy szkoleń

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie