Architektura biznesu i IT / Inżynieria oprogramowania

AB_IW Wprowadzenie do inżynierii wymagań

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 950,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 900,00 zł
Cena promocyjna: 1 650,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 900,00 zł
Cena promocyjna: 1 650,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem tego dwudniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do identyfikowania, analizowania i specyfikowania wymagań na systemy oprogramowania. Program szkolenia jest opracowany tak, aby odzwierciedlać przebieg rzeczywistego procesu specyfikowania wymagań na oprogramowanie: od problemu biznesowego, przez wymagania zamawiającego i wymagania systemowe do jednoznacznej i kompletnej specyfikacji umożliwiającego rozpoczęcie lub zlecenie projektu wytwórczego dostawcy.

Czego się nauczysz

 • identyfikować potrzeby Klienta, definiować wymagania biznesowe z uwzględnieniem celów;
 • technik i metod identyfikowania wymagań, opracowania oraz zarządzania wymaganiami w zależności od rodzaju Użytkownika końcowego;
 • doboru technik rozmowy i opracowywania wymagań w rozmowie z Klientem;
 • technik pozwalających zidentyfikować wartość biznesową projektu;
 • zarządzać wymaganiami w podejściu iteracyjnym;
 • elementów inżynierii wymagań (przyp. Requirements Engineering) ze szczególnym wskazaniem elementów uwzględnionych w sylabusie: IREB Foundation.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Warsztat przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za opracowywanie, odbiór lub ocenę specyfikacji wymagań na oprogramowanie. W szkoleniu powinni wziąć udział przede wszystkim analitycy biznesowi, systemowi, kierownicy projektów, właściciele procesów i produktów, reprezentanci biznesu.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Wprowadzenie i podstawy:

 • Proces biznesowy- podstawowe pojęcia i jego wpływ na definiowanie wymagań
 • Cel biznesowy w projekcie
 • Reguły biznesowe i ich związek z wymaganiami
 • System, kontekst i granice systemu
 • Definicja wymagania; Kategoryzacja wymagań; Standardy i normy pomocne w inżynierii wymagań
 • Narzędzia wspierające inżynierię wymagań

Pozyskiwanie wymagań:

 • Źródła wymagań
 • Techniki i metody pozyskiwania wymagań
 • Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
 • Komunikacja z trudnym Klientem

Dokumentacja wymagań:

 • Projekt, struktura i rodzaje dokumentacji
 • Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
 • Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego
 • Modelowanie wymagań z 3 perspektyw
 • Wykorzystanie modeli analitycznych do opisywania wymagań.

Zatwierdzanie wymagań:

 • Podstawy walidacji i negocjacji wymagań
 • Zasady i techniki walidacji wymagań
 • Negocjowanie wymagań

Zarządzanie wymaganiami:

 • Atrybuty wymagań
 • Priorytetyzacja wymagań
 • Śledzenie powiązań wymagań
 • Zarządzanie wersjami oraz zmianami wymagań
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 30-06 do 01-07-2022 brak ikony