Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AW_03 Warsztat Zwinne Zarządzanie Wymaganiami

Czas trwania:

2 dni / 12 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 2 300,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 900,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 900,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą tematyką wymagań w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi.
 
Podczas warsztatów omówimy i przećwiczymy najczęściej wykorzystywaną notację opisu wymagań, czyli User Story. 
 
Duży nacisk kładziemy na praktyczny aspekt zarządzania wymaganiami, dlatego w ramach wielu ćwiczeń współpracujemy z uczestnikami pomagając im w rozwijaniu swoich umiejętności.
 
W ramach warsztatów uczestnicy poznają szereg technik pozwalających na skuteczne ujarzmienie wymagań - Backlog, Epic, User Stories, Impact Mapping, Story Mapping, Release Planning, metody szacowania Planning Poker i Relative Mass Valuation czy metody priorytetyzacji MoSCoW, Hundred Dollar Method, Cost of Delay, WSJF.
 
Warsztat porusza cały cykl życia wymagań - od ich formułowania na poziomie zapytań czy wizji zarządu, przez uszczegóławianie ich w postaci User Stories aż po dekompozycję na elementy możliwe do zaplanowania i zarządzanie zmianami. Przećwiczymy także szereg narzędzi pozwalających na zarządzanie nimi w rzeczywistości projektowej - w szczególności na projektach zwinnych oraz tych realizowanych podejściem iteracyjnym.
 
Zapoznamy uczestników niezbędnymi sposobami dzielenia historyjek użytkownika oraz metodami zarządzania backlogiem w oparciu o iteracje i wydania. Pokażemy w jaki sposób można planować długoterminowo i priorytetyzować wymagania. Przekażemy także wiedzę o szacowaniu wymagań i przećwiczymy te aspekty w praktyce.
 
Sprawimy, że wszyscy będą mówili o wymaganiach we wspólny sposób, który zapewni maksymalizację wartości biznesowej dla klienta. Bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby zrealizować minimum, które zostało zamówione, tylko to, co faktycznie zadowoli naszego odbiorcę.
 
Warsztat realizowany jest:
 • W formie Tradycyjnej - trwa 2 dni, czyli łącznie 16 godzin lekcyjnych,
 • W formie Wirtualnej Klasy - trwa łącznie 12 godzin lekcyjnych i może być realizowany w następujących układach:
 • 3 dni w sesjach po 4 godziny lekcyjne - realizowane od 09:00 lub od 13:30,
 • 2 dni w sesjach po 6 godzin lekcyjnych (warsztat weekendowy).
 
Czego się nauczysz 
 • Umiejętność zapisu wymagań w jasny i zrozumiały sposób
 • Techniki zarządzania wymaganiami, maksymalizujące wartość dostarczoną dla klienta
 • Umiejętności budowy wizji produktu ("Big Picture") oraz identyfikacji kluczowych interesariuszy
 • Poznanie sposobu zapisu wymagań w postaci User Story oraz organizacji ich w Backlogu
 • Metody priorytetyzacji Backlogu
 • Techniki dzielenia User Stories
 • Impact Mapping i Story Mapping
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób pracujących z wymaganiami. Korzyści odniosą zarówno analitycy biznesowi, systemowi, jak i Product Ownerzy. Techniki zaprezentowane na szkoleniu są możliwe do zastosowania także w projektach prowadzonych metodykami klasycznymi.
 
Wymagania wstępne 
Brak wymagań wstępnych
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Po co nam podejście zwinne?
 • Agile Mindset, a wartość dla klienta
 • MVP - Minimum Viable Product, czyli minimalny produkt powodujący zadowolenie klienta
 • Iteracyjne podejście do pracy
 • Cykl życia wymagań w metodykach zwinnych
 • Incepcja - zbieranie wymagań wysokopoziomowych
 • Priorytetyzowanie wymagań wśród wielu interesariuszy
 • Metody priorytetyzacji (MoSCoW, Hundred Dollar Method, Cost of Delay, WSJF)
 • Wizja, roadmapa, śledzenie postępów prac
 • Impact Mapping - technika odkrywania wymagań
 • Projekt zwinny, a terminy wdrożeń
 • Tworzenie i zarządzanie backlogiem
 • Story Mapping, czyli budowanie backlogu
 • User Stories czyli wymagania, a nie zadania
 • Techniki dzielenia User Stories
 • Szacowanie wymagań w Story Points
 • Techniki szacowania – Planning Poker, Relative Mass Valuation
 • Zależności pomiędzy wymaganiami
Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń