Szkolenia IT / Microsoft / Azure

AZ-400T00 Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin
Szkolenia Microsoft z 50% rabatem

Szkolenie objęte promocją

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 950,00 zł
Cena promocyjna: 3 752,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 555,00 zł
Cena promocyjna: 1 975,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 555,00 zł
Cena promocyjna: 1 975,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Benefits:
After completing this course, students will be able to:
 • Plan for the transformation with shared goals and timelines
 • Select a project and identify project metrics and KPIs
 • Create a team and agile organization structure
 • Describe the benefits of using Source Control
 • Migrate from TFVC to Git
 • Scale Git for Enterprise DevOps
 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Migrate and consolidate artifacts
 • Migrate and integrate source control measures
 • Manage application config and secrets
 • Develop a project quality strategy
 • Plan for secure development practices and compliance rules
 • Implement and manage build infrastructure
 • Explain why continuous integration matters
 • Implement continuous integration using Azure DevOps
 • Manage code quality including: technical debt, SonarCloud, and other tooling solutions
 • Manage security policies with open source, OWASP, and WhiteSource Bolt
 • Implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers
 • Implement containers using Docker
 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards
 • Configure build pipeline to access package security and license rating
 • Configure secure access to package feeds
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardized package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages
 • Manage security and compliance
 • Differentiate between a release and a deployment
 • Define the components of a release pipeline
 • Explain things to consider when designing your release strategy
 • Classify a release versus a release process and outline how to control the quality of both
 • Describe the principle of release gates and how to deal with release notes and documentation
 • Explain deployment patterns, both in the traditional sense and in the modern sense
 • Choose a release management tool
 • Explain the terminology used in Azure DevOps and other Release Management Tooling
 • Describe what a Build and Release task is, what it can do, and some available deployment tasks
 • Classify an Agent, Agent Queue, and Agent Pool
 • Explain why you sometimes need multiple release jobs in one release pipeline
 • Differentiate between multi-agent and multi-configuration release job
 • Use release variables and stage variables in your release pipeline
 • Deploy to an environment securely using a service connection
 • Embed testing in the pipeline
 • List the different ways to inspect the health of your pipeline and release by using alerts, service hooks, and reports
 • Create a release gate
 • Describe deployment patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment
 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management
 • Implement a mobile DevOps strategy
 • Apply infrastructure and configuration as code principles.
 • Deploy and manage infrastructure using Microsoft automation technologies such as ARM templates, PowerShell, and Azure CLI
 • Describe deployment models and services that are available with Azure
 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster
 • Deploy and configure infrastructure using 3rd party tools and services with Azure, such as Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, and Terraform
 • Define an infrastructure and configuration strategy and appropriate toolset for a release pipeline and application infrastructure
 • Implement compliance and security in your application infrastructure
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback from external sources
 • Design routing for client application crash report data
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools
 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts 
 
Target audience:
Students in this course are interested in implementing DevOps processes or in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam.

Prerequisites:
Fundamental knowledge about Azure, version control, Agile software development, and core software development principles. It would be helpful to have experience in an organization that delivers software.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Planning for DevOps
 • Getting started with Source Control
 • Scaling Git for enterprise DevOps
 • Consolidating Artifacts & Designing a Dependency Management Strategy
 • Implementing Continuous Integration with Azure Pipelines
 • Managing Application Config and Secrets
 • Managing Code Quality and Security Policies
 • Implementing a Container Build Strategy
 • Manage Artifact versioning, security & compliance
 • Design a Release Strategy
 • Set up a Release Management Workflow
 • Implement an appropriate deployment pattern
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.