Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgileBA_F+AgileBA_P AgileBA Foundation + AgileBA Practitioner

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 500,00 zł
Cena promocyjna: 2 850,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 400,00 zł
Cena promocyjna: 1 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 400,00 zł
Cena promocyjna: 1 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU:28 (T: 20, L: 4, S: 4)

Czterodniowe szkolenie rozszerza wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami (zgodnie z AgilePM) o techniki z dziedziny analizy biznesowej.

Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli Analityka Biznesowego, który pracuje w zwinnym zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do:

 • Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku.
 • Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy zespołowej.
 • Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych metod pracy.
Szkolenie przygotowuje do egzaminów pozwalających uzyskać międzynarodowe certyfikaty AgileBA na poziomach Foundation i Practitioner wydane przez APMG.
 
Czego się nauczysz
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym.
 • Poznasz techniki analizy biznesowej w podejściu zwinnym.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgileBA, niezbędne do zdania egzaminów na poziomie Foundation i Practitioner.
 • Nauczysz się właściwej interpretacji wskazań przewodnika AgileBA i zastosujesz je w przykładowym projekcie, co jest niezbędne na egzaminie na poziomie Practitioner.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, analityków zmian, menedżerów projektów, właścicieli produktów, analityków systemowych i twórców rozwiązań w zwinnym środowisku.

Wymagania wstępne
Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących analizy biznesowej prowadzonej w środowisku zwinnym.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Kluczowe elementy podejścia Agile (filozofia, ograniczenia projektu - zmienne projektu, pryncypia oraz proces i produkty DSDM):
 • Role i odpowiedzialności w strukturze zarządczej DSDM.
 • Angażowanie odpowiednich ról do tworzenia produktów DSDM.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową.
 • Zarządzanie interesariuszami:
  • Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi.
  • Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku.
  • Stosowanie odpowiednich działań angażujących interesariuszy i umożliwiających współpracę w poszczególnych fazach procesu DSDM.
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych:
  • Warsztaty Facylitowane.
  • Modelowanie i prototypowanie:
   • Sześć perspektyw modelowania.
   • Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA.
   • Stosowanie pryncypiów DSDM.
  • Stosowanie Timeboxów:
   • Dwa style organizacji Timeboxa: strukturalny i w formacie swobodnym.
   • Kluczowa technika Daily Stand-up.
  • Rozwój iteracyjny.
  • Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.
  • Praktyczne stosowanie: Warsztatów Facylitowanych, modelowania i prototypowania, Stosowania Timeboxów oraz Iteracyjnego Rozwoju w fazach procesu DSDM oraz odpowiednie wykorzystanie ról DSDM.
 • Zarządzanie wymaganiami:
  • Cykl życia wymagań w procesie DSDM.
  • Historyjki Użytkownika (User Story) i ich hierarchia.
  • Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika.
  • Identyfikacja różnych poziomów wymagań (Historyjki Użytkownika), podejść do badania i zbierania wymagań oraz ich praktyczne zastosowanie w procesie DSDM.
  • Praktyczne definiowanie kryteriów akceptacji dla wymagań w fazach DSDM oraz ich późniejsza weryfikacja przy testowaniu (wykorzystanie różnych typów testów).
  • Praktyczne stosowanie priorytetyzacji MoSCoW, role związane z jego użyciem oraz miejsce, w którym w procesie DSDM będzie stosowana hierarchizacja procesów.
  • Szacowanie wymagań.
  • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Przygotowanie do egzaminów AgileBA na poziomach Foundation i Practitioner.
Informacje dodatkowe
 • Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych.
 • Język szkolenia: polski.
 • Język materiałów: polski / angielski.
 • Język egzaminów:
  • Foundation – polski / angielski
  • Practitioner - angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób.
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminów na poziomie Foundation i Practitioner.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
 • Możliwość zakupu obowiązkowego podręcznika: „AgileBA® - Agile Business Analysis Handbook" w cenie 200 PLN
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

 

AgileBA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

egz_AgileBA_F+AgileBA_P - Egzamin AgileBA Foundation + AgileBA Practitioner

Cena netto egzaminów [1 osoba]: 1900 PLN (750+1150)

Egzaminy realizowany są w formie voucherów.

Informacje o egzaminie AgileBA® Foundation

 • Warunki przystąpienia do egzaminu:
  • - Ukończenie szkolenia AgileBA® Foundation
  • - Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 min
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Informacje o egzaminie AgileBA® Practitioner

 • Warunki przystąpienia do egzaminu:
  • - Ukończenie szkolenia AgileBA® Practitioner
  • - Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test złożonego, wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 150 minut
 • Liczba pytań: 4 zadania testowe po 20 punktów na pytanie
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów).

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 21-02 do 24-02-2022