Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgileBA_FOUND_2dni AgileBA® Foundation – 2 dni

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 750,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 250,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 250,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU:14 (T: 10, L: 2, S: 2)

Dwudniowe szkolenie rozszerza wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami (zgodnie z AgilePM) o techniki z dziedziny analizy biznesowej.

Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli Analityka Biznesowego, który pracuje w zwinnym zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do:

 • Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku.
 • Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy zespołowej.
 • Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych metod pracy.


Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgileBA Foundation wydany przez APMG.

Czego się nauczysz 
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym.
 • Poznasz techniki analizy biznesowej w podejściu zwinnym.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgileBA, niezbędne do zdania egzaminu na poziomie Foundation.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, analityków zmian, menedżerów projektów, właścicieli produktów, analityków systemowych i twórców rozwiązań w zwinnym środowisku.
 
Wymagania wstępne 
 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Kluczowe elementy podejścia Agile (filozofia, ograniczenia projektu - zmienne projektu, pryncypia oraz proces i produkty DSDM).
 • Role i odpowiedzialności w strukturze zarządczej DSDM.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową.
 • Zarządzanie interesariuszami:
  • Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi.
  • Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku.
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych:
  • Warsztaty Facylitowane.
  • Modelowanie i prototypowanie:
   • Sześć perspektyw modelowania.
   • Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA.
   • Stosowanie pryncypiów DSDM.
  • Stosowanie Timeboxów:
   • Dwa style organizacji Timeboxa: strukturalny i w formacie swobodnym.
   • Kluczowa technika Daily Stand-up.
  • Rozwój iteracyjny.
  • Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.
 • Zarządzanie wymaganiami:
  • Cykl życia wymagań w procesie DSDM.
  • Historyjki Użytkownika (User Story) i ich hierarchia.
  • Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika.
  • Techniki pozyskiwania wymagań.
  • Priorytetyzacja MoSCoW oraz jej wartość w projekcie DSDM.
  • Model KANO: (trzy typy potrzeb użytkownika oraz dwa wymiary wartości).
  • Szacowanie wymagań.
  • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Przygotowanie do egzaminu AgileBA na poziomie Foundation.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski / angielski
 • Język egzaminu Foundation – polski / angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Możliwość zakupu obowiązkowego podręcznika: „AgileBA® - Agile Business Analysis Handbook" w cenie 200 PLN
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.


AgileBA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

egz_AgileBA_FOUND - Egzamin AgileBA® Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 750 PLN

Egzamin realizowany w formie vouchera.

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: Ukończenie szkolenia AgileBA® Foundation. Wymagany dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika.
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 min
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 21-02 do 22-02-2022