Bezpieczeństwo informacji / CyberSecurity

BI_CS_FOUND Cyber Security Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 190,00 zł
Cena promocyjna: 2 590,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 440,00 zł
Cena promocyjna: 1 990,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 440,00 zł
Cena promocyjna: 1 990,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Informacje o szkoleniu

To trzydniowe autorskie szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z nowoczesnym modelem zarządzania cyberbezpieczeństwem i jego kluczowymi pojęciami, zagrożeniami, atakami, regulacjami i technikami cyberobrony.

Czego się nauczysz
Modelu zarządzania cyberbezpieczeństwem i jego kluczowych pojęć, zagrożeń, ataków, regulacji i technik cyberobrony.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Pracownicy działów IT, szefowie i pracownicy działów bezpieczeństwa (CISO /CSO ), audytorzy bezpieczeństwa IT, osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT, eksperci odpowiedzialni za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe, szefowie działów audytu, audytorów, konsultanci i eksperci bezpieczeństwa informacji, menedżerowie i specjaliści z działów zarządzania ryzykiem, menedżerowie i dyrektorzy IT, eksperci IT Governance.

Uczestnicy


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 •  Podstawowe terminy stosowane w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem
 •  Zarządzanie ryzykiem, zgodnością (compliance)
 •  Zapewnienie ciągłości działania i odtwarzanie po awarii
 •  Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów i danych
 •  Bezpieczeństwo sieci i komunikacji
 •  Zarządzanie tożsamością i użytkownikami
 •  Kryptografia i PKI
 •  Malware i bezpieczeństwo stacji końcowej (end-point security)
 •  Zarządzanie podatnościami (Vulnerability management)
 •  Bezpieczeństwo fizyczne i regulacyjne
 •  Polityki, procedury, standardy i rekomendacje bezpieczeństwa
 •  Szkolenia i podnoszenie świadomości cyberbezpieczeństwa
 •  Ataki i inżynieria socjalna (social engineering)
 •  Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiał szkoleniowy
 • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A.
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń