Bezpieczeństwo informacji / CyberSecurity

BI_CS_PRACT Cyber Security Practitioner

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 200,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 980,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Szkolenie CyberSecurity Practioner jest dwudniowym autorskim szkoleniem, które ma na celu zapoznać uczestników z nowoczesnym praktycznym zarządzaniem cyberbezpieczeństwem i jego kluczowymi metodami obrony przed cyberzagrożeniami w tym testowaniem, monitorowaniem, zarządzaniem incydentami, analizą powłamaniową, zarządzaniem ciągłością działania i strategią zarządzania bezpieczeństwem.

Uczestnicy

Pracownicy działów IT, szefowie i pracownicy działów bezpieczeństwa (CISO/CSO), audytorzy bezpieczeństwa IT, osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT, eksperci odpowiedzialni za ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe, szefowie działów audytu, audytorów, konsultanci i eksperci bezpieczeństwa informacji, menedżerowie i specjaliści z działów zarządzania ryzykiem, menedżerowie i dyrektorzy IT, eksperci IT Governance

Wymagania wstępne

ukończone szkolenie #cyber Security Foundation lub posiadanie dowolnej certyfikacji ISC2, ISACA, GIAC, EC-Council lub odpowiednika

Czego się nauczysz

nowoczesnego modelu zarządzania cyberbezpieczeństwem, jego kluczowych pojęć, zagrożeń, ataków, regulacji i technik cyberobrony.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 •  Nowa strategia zarządzania cyberbezpieczeństwem

 •  Zarządzanie ciągłością działania i odtwarzaniem po awarii

 •  Audytowanie i testowanie bezpieczeństwa (w tym skanowanie podatności i testy penetracyjne)

 •  Monitorowanie i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

 •  Bezpieczne programowanie (SDL)

 •  Bezpieczeństwo chmury, Data Center i Web Aplikacji

 •  Forensic

 •  Zarządzanie dostawcami i outsourcing bezpieczeństwa

 •  Bezpieczeństwo Linux i Windows


Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiał szkoleniowy
 • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. oparte na dobrych praktykach stosowanych w międzynarodowych korporacjach z obszaru nowoczesnych technologii. Bazuje na nowych trendach w cyber zagrożeniach
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 21-12 do 22-12-2020