Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1003 Komunikacja interpersonalna

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Komunikacja interpersonalna to przekazywanie informacji, opinii, własnych myśli, a także uczuć.
Precyzyjny przekaz ma niebagatelną rolę w budowaniu relacji, wizerunku, a także w osiąganiu zakładanych rezultatów. Nieefektywna komunikacja silnie wpływa na wykorzystanie czasu w miejscu pracy, dlatego rozwijanie tej umiejętności oddziałuje na wydajność pracowników.
Celem szkolenia jest  przekazanie wiedzy oraz umiejętności wpływania na skuteczność własnej komunikacji. Uczestnicy będą potrafili identyfikować, a także budować właściwy przekaz informacji. Nabędą umiejętność zadawania konstruktywnych pytań oraz monitorowania odbioru informacji. Nauczą się dostosowywać odpowiednie zasady do pożądanego efektu komunikacji.

Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w działalności zawodowej komunikują się zarówno wewnątrz organizacji jak też z klientami i kontrahentami.
Na udziale w szkoleniu skorzystają m.in.: menedżerowie, członkowie zespołów, sprzedawcy, handlowcy, pracownicy mający kontakt z klientem. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla, jak też szeregowych pracowników firmy.
Czego się nauczysz
 • Skutecznie budować proces komunikacji
 • Tworzyć warunki sprawnej i skutecznej komunikacji
 • Dostosowywać sposoby przekazu do istniejących relacji międzyludzkich,
 • Budować relacje współpracy, zaangażowania i uzyskiwać akceptację
 • Skutecznie komunikować się pisemnie.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Wprowadzenie – co to jest komunikacja?:
 • Funkcje komunikacji w organizacji
 • Rodzaje komunikacji w organizacji (kto? co? Do kogo?).
Skuteczna komunikacja. Co jest miarą skuteczności komunikacji?:
 • Poziomy komunikacji (emocjonalny – merytoryczny; werbalny - niewerbalny)
 • Elementy komunikacji niewerbalnej
 • Analiza typowych problemów komunikacyjnych i możliwości ich niwelowania.
Czynniki warunkujące sprawne i skuteczne komunikowanie:
 • Przekazywanie informacji – jasność przekazu, konstruowanie wypowiedzi, zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Kluczowa rola pytań – rodzaje pytań, zastosowanie, stosowanie w sytuacji negocjowania, konfliktu etc.
 • Monitorowanie odbioru informacji.
Sposoby przekazywania różnych informacji (wymagania, oczekiwania, trudne informacje, decyzje etc.):
 • Jak odmawiać i jak stawiać granice?
 • Konstruktywne reagowanie na oceny innych (przyjmowanie krytyki i pochwał)
 • Udzielanie konstruktywnej krytyki.
Współpraca zamiast rywalizacji:
 • Jak wyrażać swoje oczekiwania, niezadowolenie zachowując poprawne relacje?
 • Techniki komunikacyjne - stosowanie w sytuacji konfliktu interesów
 • Posługiwanie się językiem opinii, komunikaty „ja”, język korzyści
 • Odkrywanie interesów zamiast stanowisk
 • Budowanie współpracy i uzyskiwanie zaangażowania.
Podstawowe zasady formułowania komunikatów pisemnych:
 • Jak poprawnie formułować komunikaty pisemne?
 • Efektywne korzystanie z poczty elektronicznej: - praktyczne zasady ułatwiające komunikację za pomocą poczty elektronicznej (netykieta czyli „kulturalny” e-mail)
 • Perswazja w komunikacji pisemnej.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń