Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1004 Trening antystresowy - radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Stres to reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii do pokonywania różnorodnych przeszkód, wymagań. Wynika on także z wymogów sytuacyjnych i indywidualnej oceny własnych zasobów i umiejętności, dlatego warto szukać możliwości wykorzystania optymalnego poziomu stresu w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Celem szkolenia jest  przekazanie wiedzy oraz umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem poprzez poznanie źródeł oraz mechanizmów kumulacji stresu, jak i technik pozwalających obniżyć poziom stresu.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w zmiennych, trudnych warunkach lub pod presją czasu.

Na udziale w szkoleniu skorzystają m.in.: menedżerowie, członkowie zespołów, sprzedawcy, handlowcy, pracownicy mający kontakt z klientem.

Czego się nauczysz
 • Rozumieć naturę stresu i jego źródła
 • Rozpoznawać swoje style reagowania oraz poziom odporności na stres
 • Stosować techniki relaksacyjne
 • Zwiększać wydolność organizmu
 • Reagować na sytuacje zawodowe poprzez eliminację stresorów
 • Wykorzystywać techniki antystresowe w miejscu pracy
 • Wykorzystywać procedury antystresowe.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Poznaj swojego wroga – czym jest stres?:
 • Rodzaje stresu i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
 • Źródła stresu
 • Czynniki obciążające człowieka w miejscu pracy
 • Konsekwencje i następstwa stresu.
Rozpoznanie własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem:
 • Elementy decydujące o sile działania stresorów
 • Diagnoza własnej odporności na stres
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres.
Rozwijanie w sobie odporności na stres:
 • Krótkotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
 • Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
 • Asertywna komunikacja antystresowa
 • Efektywne gospodarowanie własną energią i zwiększanie wydolności organizmu.
Techniki antystresowe do wykorzystania w pracy:
 • Techniki obniżania napięcia mięśniowego
 • Wizualizacja
 • Pozytywna autosugestia
 • Techniki wykorzystujące percepcje zmysłowe
 • Śmiech jako naturalna metoda odprężania.
Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem:
 • Trening autogenny Schulza
 • Trening progresywny Jacobsona
 • Metody związane z aktywnością fizyczną
 • Medytacja.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń