Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1009 Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Czas jest zasobem wyjątkowym, którego każdy otrzymuje tyle samo. Aby być efektywnym i bezbłędnie realizować powierzone zadania, należy rozpocząć od własnej aktywności. Dobrze jest wtedy sięgnąć po sprawdzone procedury i techniki ułatwiające organizację własnej pracy.

Celem szkolenia jest  przekazanie wiedzy oraz umiejętności zarządzania swoim czasem i własną pracą. Uczestnicy podczas szkolenia poznają metody wyznaczania celów, ustalania priorytetów, efektywnego planowania zadań.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działających na każdym szczeblu organizacji, chcących zwiększać efektywność realizacji swoich zadań.

Czego się nauczysz
 • Sporządzać budżet swojego czasu pracy i wyceniać czas trwania różnych czynności
 • Stosować techniki organizowania czasu
 • Stosować metody określania i eliminowania „złodziei czasu”
 • Osiągać wyznaczone cele
 • Określać priorytety zadań
 • Realnie planować zadania
 • Wykorzystywać nowoczesną technologię w organizacji pracy.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Autodiagnoza  - mocne strony i ograniczenia:
 • Identyfikacja własnego stylu pracy
 • Predyspozycje, preferencje, przyzwyczajenia – 3P.
Kształtowanie właściwej postawy wobec czasu:
 • Strategia nieświadoma - Błędy w zarządzaniu czasem
 • Strategia świadoma - Zapobieganie złodziejom czasu
 • Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania czasem.
Podstawy organizacji czasu pracy:
 • Wyznaczanie realnych celów – metoda SMART
 • Od czego rozpocząć? – Metoda Najbliższego Działania.
Znaczenie priorytetów w organizacji pracy :
 • Wybór i segregacja priorytetów – matryca Eisenhowera
 • Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań
 • Główne zasady dobrej organizacji pracy wg. Covey'a
 • Strumień zadań zgodnie z metodologią GDT Davida Allena.
Główne zasady planowania czasu pracy:
 • System planowania - wykorzystanie reguły 60/20/20
 • Zasada Pareto i prawo Parkinsona
 • Prawo Hofstadtera
 • Metoda ALPEN.

Rytm aktywności w indywidualnym planowaniu działań:
 • Planowanie z użyciem nowoczesnych technologii
 • Techniki służące organizowaniu obowiązków
 • Zdolność regenerowania a wydajność pracy.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń