Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1027 Trening innowacyjnego myślenia

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny, który poprzez udział w ćwiczeniach wprowadza uczestników w zaprezentowany zakres tematyczny. Celem warsztatu jest wzrost umiejętności praktycznej pracy z zespołem podczas kreatywnego rozwiązywania problemów.
Uczestnicy
Liderzy zespołu, członkowie zespołów.
Czego się nauczysz
Podczas szkolenia uczestnicy zgłębią i przećwiczą następujące tematy:
 • Zbieranie, mapowanie i analiza dostępnych informacji
 • Etap pierwszy w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów: analiza informacji.
 • Narzędzia analizy i zbierania informacji
 • Etap drugi w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów: określenie celu/ kierunku działania i formułowanie sytuacji problemowej
 • Kreatywna rozgrzewka - przygotowanie do kreatywnej pracy
 • Techniki wychodzenia poza schematy myślowe.
 • Metody zwiększania energii w grupie do pracy kreatywnej.
 • Zasady budowania klimatu dla kreatywności w grupie i zespole.
 • Schematy i heurystyki - pułapki mentalne w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów w.
 • Prowadzenie sesji generowania pomysłów
 • Techniki kreatywne – przegląd metod
 • Prowadzenie sesji oceny pomysłów
 • Lejek pomysłów, metoda dwóch zmiennych, ZWI, metoda kropkowa i inne techniki
 • Podejmowanie decyzji w procesie kreatywnym – przygotowanie pomysłu do wdrożenia
 • Heurystyki w procesie decyzyjnym – jak sprawnie podejmować decyzję nie posiadając pełni informacji?
 • Zwinne działanie w procesie wdrożenia – szlifowanie pomysłów w procesie jego realizacji.
 • Dopasowanie kreatywnego rozwiązania do realiów funkcjonowania organizacji – szlifowanie i optymalizacja pomysłu
 • Planowanie wdrożenia kreatywnego rozwiązania – prototypowanie i testowanie pomysłów
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Diagramy: Ishikawy, zależności, myśli
 • Rozgrzewka twórcza
 • Różne odmiany burzy mózgów
 • Metoda superpozycji, bisocjacji i analiza morfologiczna
 • Metoda SCAMPER
 • Metoda 6 kapeluszy
 • Metoda Walta Disneya
 • Piramida pomysłów
 • Metoda kwiat lotosu
 • Metoda Metaplanu
 • Koło analogii
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń