Umiejętności biznesowe / Sprzedaż i obsługa klienta

BPF-2004 Techniki profesjonalnej sprzedaży

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Profesjonalna sprzedaż wymaga od jej realizatorów coraz wyższych kompetencji i umiejętności, świadomego stosowania technik sprzedaży i metod komunikacji w zależności od relacji biznesowych nawiązywanych z klientem. Aby spełnić te wymagania, efektywnie prowadzone procesy sprzedaży, powinny odpowiednio skupić się na umiejętnościach analizy i realizacji własnych celów handlowych, dobrej diagnozie potrzeb klienta, a także na efektywnym budowaniu relacji z klientem.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności budowania wizerunku partnera biznesowego, projektowania procesu sprzedaży i budowania jego planu, analizy potrzeb klienta, stosowania odpowiednich technik komunikacji i budowania długotrwałych relacji z klientem. Uczestnicy podczas szkolenia biorą także udział w symulacji  stosowania technik sprzedaży w konkretnych sytuacjach biznesowych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach występujących w procesie sprzedaży.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprzedażą i budowaniem relacji z klientami, pracowników sił sprzedaży, przedstawicieli handlowych, opiekunów kluczowych klientów (Key account manager), menedżerów sprzedaży.

Czego się nauczysz
 • Zwiększać osobistą efektywność podczas sprzedaży
 • Identyfikować cechy sukcesu w sprzedaży
 • Nawiązywać kontakt z klientem
 • Efektywnie komunikować się z Klientem, aby poznać jego potrzeby, przekonać go do oferowanego rozwiązania, a następnie sfinalizować sprzedaż
 • Wydajnie planować swój czas, aby realizować cele sprzedaży i zwiększyć jej efekty
 • Realizować skuteczny proces sprzedaży
 • Radzić sobie z obiekcjami i trudnymi klientami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Nastawienie na klienta:
 • Co decyduje o sukcesie przedstawiciela handlowego?
 • Motywacja sprzedawcy, wyznaczanie celów osobistych
 • Źródła satysfakcji własnej – autodiagnoza, rola pozytywnych emocji
 • Budowanie wartości osobistej.
Projektowanie własnej sprzedaży:
 • Analiza celów handlowych
 • Planowanie kontaktów handlowych
 • Wykorzystanie zaplecza, jakie daje firma i sam produkt.
Analiza klientów:
 • Budowanie bazy klientów,
 • Pozyskiwanie nowych klientów,
 • Analiza typologii klientów.
Przygotowanie do rozmowy handlowej oraz umawiania spotkań:
 • Identyfikacja typu klienta i rodzajów omawianych spraw
 • Planowanie rozmowy (Z kim?, Kiedy?, Gdzie? Po co? Jak?)
 • Przygotowanie zestawu skutecznych pytań handlowych.
Prezentacja siebie i swojej oferty:
 • „Język korzyści” – jak budować skuteczną prezentację?
 • Struktura efektywnej prezentacji
 • Technika CAB – charakterystyka produktu, jego możliwości i korzyści dla klienta.
Aktywna komunikacja z klientem:
 • Jak dotrzeć do klienta?
 • Umiejętność budowania pozytywnego pierwszego wrażenia
 • Strategie i techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Budowa prezentacji handlowej:
 • Etapy prowadzenia prezentacji handlowej
 • Emocje  i mowa ciała
 • W jaki sposób przedstawić ofertę - Wizualna strona prezentacji.
Zasady i umiejętności analizy potrzeb klienta:
 • Źródła pozyskiwania informacji o kliencie – obserwacja, wywiad
 • Analiza klienta, planowanie kolejnych kroków, jakie trzeba podjąć w stosunku do klienta
 • Kreowanie potrzeb klienta
 • czynniki motywujące klienta – jak uczynić potrzeby ukryte jawnymi.
Radzenie sobie z zastrzeżeniami:
 • Czym są obiekcje i ich klasyfikacja
 • Zastrzeżenia klienta – jak sobie z nimi radzić?
 • Klient „nastawiony na nadawanie”, „nastawiony na odbiór”.
Jak obronić cenę i zwiększyć zysk?:
 • Metody i techniki argumentacji cenowej
 • Metody zwiększania marży
 • Sprzedaż i wycena marki.
Finalizowanie sprzedaży:
 • Przygotowanie i prezentacja zaleceń
 • Obserwacja klienta i wyłapywanie sygnałów zakupu
 • Praktyczne wykorzystanie technik finalizowania sprzedaży.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń