Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

BPF-3004 Motywowanie do efektywnej pracy

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Motywacja to proces, dzięki któremu możemy kształtować zachowania innych osób. W pracy zespołu motywacja to fundament zarządzania, a jej poziom w bezpośredni sposób wpływa na rezultaty jego pracy. Jak sprawić by członkowie zespołu z entuzjazmem i pasją przychodzili do pracy i realizowali swoje obowiązki? To często zadawane pytanie przez wielu menadżerów i liderów.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności stosowania działań motywacyjnych w taki sposób, aby polepszyć atmosferę w zespole i podnieść efektywność pracy. Dzięki szkoleniu stanie się jasne m.in. jak można motywować finansowo i pozafinansowo.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektu, członków zespołów projektowych oraz dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie, kierownicze, i zarządcze, dla których istotne jest rozwijanie kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi.

Czego się nauczysz
 • Motywować stosując techniki finansowe jak i pozafinansowe
 • Dostosowania stylu motywowania do swoich podwładnych
 • Stosowania różnorodnych technik motywacyjnych w zależności od pracownika i sytuacji
 • Kierowania ludźmi by podnosić ich efektywność
 • Angażowania ludzi do zadań
 • Przeciwdziałać spadkowi motywacji, syndromowi wypalenia zawodowego
 • Dostosowywać motywację do indywidualnych potrzeb pracownika.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Pojęcie motywacji do pracy:
 • Wpływ osobistego nastawienia menedżera motywację pracowników do pracy
 • Etapy motywacja, czyli motywowanie jako proces
 • Najważniejsze teorie motywacji.
Indywidualne motywatory do pracy:
 • Praktyka motywowania - Czynniki motywujące i demotywujące
 • Potrzeby motywacyjne: osiągnięć, dominacji i społeczne
 • Charakterystyka motywacyjna pracownika
 • Motywacja pozafinansowa.
Sposoby motywowania:
 • Wzmacnianie pozytywnych i eliminacja negatywnych zachowań
 • Motywacja natychmiastowa i odroczona
 • Motywujące cele, spotkania, współpraca.
Zasady motywowania zespołów:
 • Kultura sukcesu – celebrowanie sukcesów
 • Wysokie oczekiwania -  zespoły oparte na wartościach
 • Rola menedżera jako motywatora – dopasowanie indywidualne.
Zasady motywacyjnego delegowania zadań:
 • Rola i schemat motywacyjnego delegowania
 • Rozliczanie zadań, informacja zwrotna i ocena jako forma motywacji
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacyjnym delegowaniu, kontroli i odbiorze zadań.
Trudne rozmowy z pracownikiem:
 • Planowanie rozmowy dyscyplinującej z podwładnym
 • Odwaga kierownicza, czyli przekazywanie złych wieści zespołowi
 • Sankcje i kary jakimi dysponuje menedżer.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń