Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

BPF-3012 Zarządzanie ludźmi w projekcie

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Zarządzanie ludźmi na każdym etapie projektu ma istotne przełożenie na wypracowanie efektów jego realizacji. Budowanie jasnego planu działania ukierunkowanego na realizację celów, odpowiednia postawa oraz komunikacja z osobami, którym powierzamy ich wykonanie wpłynie na osiąganie codziennych postępów w realizacji zadań i sukces całego zespołu.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką zarządzania ludźmi w projekcie. Uczestnicy poznają znaczenie roli Kierownika Projektu, jego warsztatu w zakresie komunikacji z członkami zespołu. Nabędą umiejętności delegowania i odbierania zadań ukierunkowanych na osiąganie celów. Nauczą się stosować odpowiednie techniki komunikacji i motywacji potrzebne do pokonywania kolejnych kamieni milowych w realizacji zadań zespołu.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, menedżerów, kierowników projektów oraz kierowników zespołów.
Czego się nauczysz
 • rozumieć rolę i znaczenie kierownika projektu,
 • skutecznie komunikować się z członkami zespołu w czasie realizacji projektu,
 • efektywnie motywować członków zespołu projektowego,
 • właściwie definiować cele, delegować i odbierać zadania od członków zespołu,
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Funkcje lidera w zarządzaniu ludźmi w projekcie:
 • Szczególne znaczenie planowania, organizowania, kierowania i kontroli w projekcie
 • Expose lidera projektu
 • Wypracowanie wspólnych wartości w zespole projektowym
 • Współodpowiedzialność wszystkich uczestników projektu.
Komunikacja lidera z zespołem projektowym:
 • Motywacyjne przekazywanie informacji zwrotnej w oparciu o model pełnej ekspresji
 • Korygowanie postaw i zachowań
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole
 • Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym i umiejętność radzenia sobie z konfliktem.
Współpraca lidera projektu z zespołem:
 • Świadome zarządzanie potencjałem członków zespołu projektowego
 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • Uwzględnianie uwag, sugestii i propozycji innych
 • Dostrzeganie i docenianie efektów pracy innych członków zespołu.
Budowanie autorytetu kierownika projektu:
 • Władza a autorytet
 • Cechy lidera projektu z autorytetem
 • Złodziej autorytetu – co burzy wpracowany autorytet
 • Rozwój umiejętności lidera projektu.
Delegowanie zadań i uprawnień:
 • Profesjonalne definiowanie celów projektowych
 • Techniki motywacyjnego delegowania zadań w zespole projektowym
 • Identyfikacja preferencji indywidualnych członków zespołu do realizacji zadań
 • Konstruktywne rozmowy z pracownikami na poszczególnych etapach realizacji projektu.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń