Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

BPF-3017 Coaching zespołowy

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny, który poprzez udział w ćwiczeniach wprowadza uczestników w zaprezentowany zakres tematyczny. Celem warsztatu jest wzrost umiejętności praktycznej pracy z zespołem.
Uczestnicy
Liderzy zespołów
Czego się nauczysz
Podczas szkolenia uczestnicy:
 • Dowiedzą się co charakteryzuje zespół HPT (High Performance Team)
 • Zidentyfikują jakie czynniki wpływają hamująco i pobudzająco na pracę zespołu
 • Dowiedzą się jakie bariery i dysfunkcje mogą osłabiać prace zespołu
 • Wypełnią kwestionariusz dysfunkcji zespołowych dla swojego zespołu
 • Poznają i nauczą się stosować narzędzia pozwalające przezwyciężyć 5 dysfunkcji: brak zaufania, unikanie konfliktu, brak zaangażowania, brak odpowiedzialności, brak troski o wysokie wyniki.
 • Stworzą mapę wartości zespołu z pomocą kart Value Poker i nauczą się prowadzić warsztat wartości.
 • Poznają perspektywę systemową zespołu: relacje i zadania oraz wewnątrz i na zewnątrz
 • Nauczą się usprawniać i wzmacniać zespół w tych 4 obszarach systemowych
 • Nauczą się tworzyć kodeks zespołu.
 • Poznają narzędzia rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Dowiedzą się o stylach myślenia FRIS i i jak style myślenia członków zespołu wpływają na efektywność pracy oraz relacje w zespole
 • Wzmocnią efektywność komunikacji w zespole w oparciu o FRIS
 • Jak pracować z zaangażowaniem i motywacją w zespole w oparciu o 10 motywatorów CHAMPFROGS
 • Poznają i przećwiczą sposoby i narzędzia prowadzenia efektywnych spotkań z zespołem
 • Wypracują skuteczny action plan jak rozwijać zespół
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Analiza pola sił
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego
 • Style komunikacyjne w zespole na podstawie FRIS
 • Style i narzędzia rozwiązywania konfliktów
 • Wartości i kompas zespołu
 • Mapa zespołu
 • Narzędzia twórczego rozwiązywania problemów
 • Zwinne narzędzia współpracy zespołowej: retrospektywy
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń