Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

BPF-3018 Sztuka facylitacji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny, który poprzez udział w ćwiczeniach wprowadza uczestników w zaprezentowany zakres tematyczny. Celem warsztatu jest wzrost umiejętności praktycznej pracy z zespołem w roli Scrum Mastera.
Uczestnicy
Liderzy i członkowie zespołów.
Czego się nauczysz
Podczas szkolenia uczestnicy:
 • Czym jest Facylitacja?
 • Format w prowadzeniu spotkania.
 • Zadanie i proces – do czego potrzebna nam facylitacja.
 • Rola i obowiązki Lidera Zadania.
 • Rola i obowiązki Facylitatora.
 • Facylitacja jako metoda osiągania celów spotkań.
 • Przedstawienie dwóch kluczowych narzędzi: Feedback i SPO.
 • Style myślenia FRIS i ich wykorzystanie w efektywnej facylitacji.
 • Narzędzia i techniki facylitatora: Klastrowanie, Łączenie, Poza Zakresem, Tak..i?
 • Analiza Pola Sił.
 • Modele, techniki i narzędzia facylitatora: Zbieranie danych, Priorytetyzacja, Zaawansowane zbieranie danych, Implementacja, Planowanie spotkania.
 • Planowanie i budowanie Agendy Spotkania w odpowiedzi na potrzeby Klienta i możliwości grupy.
 • Facylitacja warsztatu – kontrakt Facylitatora z Grupą.
 • Narzędzie SCA – jak skutecznie określić propozycje działania?
 • Narzędzia do prowadzenia retrospektyw.
 • Praktyczne przedstawienie modeli i narzędzi w pracy w facylitatora.
 • Praktyczne opisy przypadków do facylitacji.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zadanie i proces
 • Formaty
 • SPO i feddback
 • Style myślenia FRIS
 • Narzedzia i techniki facylitatora
 • Agenda facylitacji
 • SCA
 • Model Iceberg
 • Retrospektywy
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń