Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-5002 Efektywna komunikacja- rozwój umiejętności skutecznego działania

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 600,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 100,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 250,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Brak logo dostawcy

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

1 moduł: Prawdy i mity o asertywności:

 • Czym jest, a czym na pewno nie jest asertywność?
 • Psychologiczne następstwa postawy asertywnej, agresywnej, manipulacyjnej i uległej
 • Diagnoza własnej postawy w sytuacjach zawodowych – kwestionariusz asertywności
 • Zasady asertywności wg Herberta Fensterheima
 • Asertywności a style rozwiązywania konfliktów
 • Asertywność a odporność psychiczna

2 moduł: Budowa fundamentów asertywności:

 • Czym jest efektywna komunikacja i jaki ma wpływ na budowanie satysfakcjonujących relacji?
 • 10 przykazań skutecznej komunikacji
 • Komunikacja bez przemocy – wyrażanie swoich potrzeb i uczuć
 • Budowanie w sobie mocnego i stabilnego poczucia własnej wartości
 • Słowa, które mają moc – co i jak mówić, by dbać o siebie i szanować innych?
 • Mowa ciała – kształtowanie wizerunku osoby asertywnej
 • Kontrola emocji i zachowania w trudnych sytuacjach zawodowych.

3 moduł: Trening zachowań asertywnych:

 • Stanowcza odmowa bez urazy
 • Wyrażanie własnych oczekiwań a wydawanie poleceń
 • Wyrażanie konstruktywnej krytyki
 • Asertywna reakcja na krytykę
 • Znaczenie pozytywnej informacji zwrotnej w biznesie
 • Udzielanie i przyjmowanie pochwał.
 • Komunikat od siebie
 • 6 kamizelek ratunkowych w trudnych sytuacjach: stawianie granic, poszukiwanie krytyki, zamglanie, uprzedzanie krytyki, zmiana oceny w opinie, hamulec emocji i inwektyw -- technika POPO

4 moduł: Autodiagnoza i plany wdrożenia:

 • Weryfikacja i autodiagnoza umiejętności asertywnych
 • Scenariusze zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenie postawy asertywnej komunikacji w sytuacjach zawodowych na przykładach uczestników
 • Planowanie wdrożenia umiejętności asertywnych we własnym życiu zawodowym
Informacje dodatkowe

W harmonogramie szkolenia uwzględniono w trakcie każdego dnia szkoleniowego dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną 45 minutową, których moment ustalany będzie przez trenera wspólnie z grupą szkoleniową wg potrzeb.

FORMA REALIZACJI:
Szkolenia realizowane w wirtualnej klasie Asseco Academy są wspierane przez narzędzie (platformę) Cisco Webex Training. Jest to narzędzie dedykowane do realizacji szkoleń online z bardzo istotną funkcjonalnością wpływającą na poprawę interaktywności tego typu szkoleń.

Minimalne wymagania sprzętowo – systemowe:
-Komputer PC z systemem Windows 7 lub nowszym, Max OX 10.13 lub nowszym. Istnieje możliwość korzystania z innych systemów, w tym Linux. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements.
-Przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z Chrome lub Firefox).
-Karta LAN: min. 100 MBPS lub stabilne połączenie WiFi (zalecamy połączenie do sieci „kablem”). Nie dopuszcza się udziału w szkoleniu za pośrednictwem łączy GSM/LTE. Zalecane pasmo, to przynajmniej 2 MBps (download i upload). W przypadku spadku przepustowości łącza poniżej 1,2 MBps należy liczyć się z istotnym obniżeniem jakości połączenia.
-Mikrofon i głośniki (zalecamy korzystanie z zestawu typu headset).
-Kamera internetowa nie jest wymagana, ale jest zalecana na etapie przedstawiania się uczestników szkolenia i pracy grupowej.

Aplikacja użytkownika:
Dostęp do szkolenia realizowany będzie w oparciu o aplikację CISCO Webex Training, która jest instalowana jako dodatek dostępny dla większości popularnych przeglądarek internetowych. Do szkolenia można dołączyć także wyłącznie poprzez przeglądarkę, ale metoda ta nie zapewnia dostępu do wszystkich funkcji środowiska szkoleniowego, nie jest zatem rekomendowana i opisana w niniejszej instrukcji.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń