Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP 253a Microsoft Excel - poziom średniozaawansowany

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 720,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do analizy danych, ich prezentacji i obliczeń z ich wykorzystaniem. Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej do dostosowania wyglądu i zawartości arkuszy do własnych potrzeb, importowania i konsolidacji danych oraz zabezpieczania arkuszy i skoroszytów.
 
Czego się nauczysz
 • Wykonywać operacje na kolumnach i wierszach, w tym ukrywać i blokować wiersze/kolumny.
 • Wykonywać operacje na arkuszach.
 • Tworzyć proste formuły obliczeniowe.
 • Wykorzystywać podstawowe funkcje.
 • Rozpoznawać i interpretować podstawowe błędy formuł.
 • Pracować z kilkoma arkuszami/skoroszytami jednocześnie.
 • Redagować treść nagłówka i stopki.
 • Tworzyć ograniczenia możliwości wprowadzania danych, w tym definiować listy rozwijane dla pól.
 • Drukować skoroszyty i ich fragmenty.
 • Wykorzystywać zaawansowane narzędzia formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe.
 • Importować dane zewnętrzne.
 • Tworzyć tabele i efektywnie z nimi pracować.
 • Stosować konspekt.
 • Chronić arkusz/skoroszyt za pomocą hasła.
 • Łączyć dane z różnych arkuszy.
 • Korzystać z szablonów.
 • Modyfikować poszczególne elementy wykresu.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących obliczenia i zestawienia w oparciu o wprowadzone dane, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy zawodowej, chcących poszerzyć swoją wiedzę odnośnie praktycznych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • Obsługiwać w podstawowym zakresie system operacyjny Microsoft Windows.
 • Tworzyć i zapisywać skoroszyty.
 • Dostosowywać do własnych potrzeb opcje aplikacji.
 • Wprowadzać dane liczbowe, tekstowe i daty.
 • Formatować dane.
 • Formatować sposób wyświetlania tekstu w komórce i wygląd samej komórki.
 • Tworzyć wykresy.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Operacje na kolumnach/wierszach
 • Operacje na arkuszach
 • Proste formuły obliczeniowe
 • Odwołania do komórek w formułach
 • Podstawowe funkcje
 • Błędy funkcji i ich unikanie
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i skoroszytami
 • Sprawdzanie poprawności językowej
 • Drukowanie
 • Zaawansowane narzędzia formatowania danych
 • Importowanie danych zewnętrznych
 • Formatowanie warunkowe
 • Tabele
 • Zastosowanie konspektu w arkuszach
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Ochrona danych i udostępnianie plików. Tryb recenzji
 • Konsolidacja arkuszy
 • Korzystanie z szablonów
 • Zaawansowane narzędzia edycji wykresów
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń