Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP 254/C Analiza statystyczna w Microsoft Excel

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 950,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pracowników działów finansowych), którzy chcą wykorzystywać go do analizy danych statystycznych. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie wbudowanych w aplikację funkcji statystycznych oraz narzędzi Analizy danych zawartych w dodatku Anylysis ToolPak.
 
Czego się nauczysz
 • wykorzystywać wbudowane w Excela funkcje statystyczne,
 • wykorzystywać narzędzia Analizy danych dodatku Analysis ToolPak,
 • obliczać wartości miar statystycznych,
 • wykonywać test F, T i Z,
 • wykorzystywać analizę Fouriera,
 • budować histogramy,
 • generować liczby pseudolosowe, wykonywać analizę regresji.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pracowników działów finansowych), którzy chcą wykorzystywać go do analizy danych statystycznych.
 
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • posługiwać się skoroszytem w celu wprowadzania i formatowania danych,
 • tworzyć formuły obliczeniowe,
 • formatować prezentowane wartości w arkuszu,
 • zdefiniować i wykorzystać w praktyce podstawowe pojęcia analizy statystycznej.
Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez dedykowanych instruktorów.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wbudowane funkcje statystyczne aplikacji - omówienie
 • Wykorzystanie narzędzi Analizy danych dodatku Anylysis ToolPak
  • przeprowadzanie różnych typów analiz wariancji
  • obliczanie współczynnika korelacji
  • obliczanie wartość funkcji arkusza kowariancja
  • tworzenie raportów opartych na standardowych parametrach statystycznych
  • przewidywanie wartości na podstawie prognozy dla poprzedniego okresu, skorygowanej
   o błąd, jaki w niej wystąpił - wygładzanie wykładnicze
  • wykonywanie testu F na dwóch próbkach, porównującego wariancje dla dwóch populacji
  • rozwiązywanie problemów w układach liniowych oraz analizy danych okresowych - analiza Fouriera
  • generowanie dane dotyczące liczby wystąpień danej wartości w zbiorze danych - histogram
  • przewidywanie wartości w okresie prognozy na podstawie średniej wartości zmiennej dla określonej liczby poprzednich okresów - średnia ruchoma
  • wypełnianie zakresu niezależnymi liczbami losowymi uzyskanymi z jednego z kilku dostępnych rozkładów - generowanie liczb losowych
  • analizowanie względnej wagi wartości w zbiorze danych - ranga i percentyl analizowanie wpływu, jaki na pojedynczą zmienną zależną wywierają zmienne niezależne – regresja
  • dokonywanie optymalnego wyboru próbki danych z populacji – próbkowanie wykonywanie dwóch prób sprawdzających równość średnich populacji dla każdej próbki - Test t
  • sprawdzania hipotezy zerowej - Test z
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń