Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP 254/C Analiza statystyczna w Microsoft Excel

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 950,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pracowników działów finansowych), którzy chcą wykorzystywać go do analizy danych statystycznych. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie wbudowanych w aplikację funkcji statystycznych oraz narzędzi Analizy danych zawartych w dodatku Anylysis ToolPak.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pracowników działów finansowych), którzy chcą wykorzystywać go do analizy danych statystycznych.
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:

 •     posługiwać się skoroszytem w celu wprowadzania i formatowania danych,
 •     tworzyć formuły obliczeniowe,
 •     formatować prezentowane wartości w arkuszu,
 •     zdefiniować i wykorzystać w praktyce podstawowe pojęcia analizy statystycznej.
Czego się nauczysz
 •     wykorzystywać wbudowane w Excela funkcje statystyczne,
 •     wykorzystywać narzędzia Analizy danych dodatku Analysis ToolPak,
 •     obliczać wartości miar statystycznych,
 •     wykonywać test F, T i Z,
 •     wykorzystywać analizę Fouriera,
 •     budować histogramy,
 •     generować liczby pseudolosowe, wykonywać analizę regresji.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wbudowane funkcje statystyczne aplikacji - omówienie
 • Wykorzystanie narzędzi Analizy danych dodatku Anylysis ToolPak
 • przeprowadzanie różnych typów analiz wariancji
 • obliczanie współczynnika korelacji
 • obliczanie wartość funkcji arkusza kowariancja
 • tworzenie raportów opartych na standardowych parametrach statystycznych
 • przewidywanie wartości na podstawie prognozy dla poprzedniego okresu, skorygowanej
  o błąd, jaki w niej wystąpił - wygładzanie wykładnicze
 • wykonywanie testu F na dwóch próbkach, porównującego wariancje dla dwóch populacji
 • rozwiązywanie problemów w układach liniowych oraz analizy danych okresowych - analiza Fouriera
 • generowanie dane dotyczące liczby wystąpień danej wartości w zbiorze danych - histogram
 • przewidywanie wartości w okresie prognozy na podstawie średniej wartości zmiennej dla określonej liczby poprzednich okresów - średnia ruchoma
 • wypełnianie zakresu niezależnymi liczbami losowymi uzyskanymi z jednego z kilku dostępnych rozkładów - generowanie liczb losowych
 • analizowanie względnej wagi wartości w zbiorze danych - ranga i percentyl analizowanie wpływu, jaki na pojedynczą zmienną zależną wywierają zmienne niezależne – regresja
 • dokonywanie optymalnego wyboru próbki danych z populacji – próbkowanie wykonywanie dwóch prób sprawdzających równość średnich populacji dla każdej próbki - Test t
 • sprawdzania hipotezy zerowej - Test z
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie