Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP 255 Microsoft Access - poziom podstawowy

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 800,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 800,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 800,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na otwieranie i przeglądanie gotowych baz danych, edycji danych, jak również wykorzystanie filtrów i raportów dla prezentacji i drukowania wybranych danych. Szkolenie dostarcza również podstawowej wiedzy na temat relacyjnych baz danych, jak również wykorzystania elementów powstałych w innych aplikacjach pakietu Microsoft Office.
 
Czego się nauczysz
 • otwierać istniejące bazy danych,
 • poruszać się po istniejących tabelach i rekordach,
 • efektywnie wykorzystywać formularze w celu wprowadzania i modyfikacji danych,
 • wykorzystywać podformularze w celu edycji zgrupowanych danych,
 • wykorzystywać filtry oraz raporty w celu prezentacji i wydruku wybranych danych,
 • wymieniać dane pomiędzy aplikacjami pakietu Microsoft Office.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności obsługi gotowych baz danych przy wykorzystaniu programu Microsoft Access.
 
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • zdefiniować podstawowe elementy zestawu komputerowego,
 • posługiwać się graficznymi elementami systemu Microsoft Windows,
 • definiować oraz wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach,
 • dostosowywać graficzne elementy systemu do własnych potrzeb i oczekiwań.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Co nowego w Microsoft Access 2013?
 • Początki pracy z aplikacją
 • Tworzenie bazy danych
 • Podstawy pracy z tabelami
 • Tworzenie prostych formularzy
 • Podstawy pracy z kwerendami
 • Tworzenie raportów
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń