Aplikacje biznesowe / PREZI

CDP 257_PREZI Dynamiczne prezentacje PREZI+PowerPoint

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 000,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej dla wykorzystania gotowych elementów prezentacji dostępnych w programie Microsoft Power Point, jak również dla budowy prezentacji z elementów utworzonych przez użytkownika. Celem szkolenia jest również zapoznanie Uczestników z możliwościami, jakie daje narzędzie Prezi w zakresie tworzenia dynamicznych prezentacji.
 
Czego się nauczysz
 • tworzyć prezentacje w programie PowerPoint,
 • wstawiać do prezentacji elementy tekstowe i graficzne,
 • wzbogacać prezentację o elementy animowane,
 • uruchamiać pokaz slajdów,
 • tworzyć prezentację w Prezi,
 • formatować elementy prezentacji,
 • współpracować z PowerPointem w Prezi.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zawodowo reklamą i marketingiem, jak również osób prowadzących przy pomocy komputera prelekcje, wykłady, prezentacje i pokazy.

Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • zdefiniować podstawowe elementy zestawu komputerowego,
 • posługiwać się graficznymi elementami systemu Microsoft Windows,
 • definiować oraz wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach,
 • dostosowywać graficzne elementy systemu do własnych potrzeb i oczekiwań,
 • posługiwać się edytorem Microsoft Word w stopniu podstawowym.
Uczestnicy

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Początki pracy z aplikacją PowerPoint
 • Tworzenie prezentacji
 • Zarządzanie i wyświetlanie slajdów
 • Wstawianie mediów i obiektów rysunkowych
 • Formatowanie tekstu, obiektów i slajdów
 • Dodawanie efektów przejścia i animacji
 • Finalizowanie pokazu slajdów
 • Uruchamianie prezentacji
 • Podstawowe narzędzia
 • Elementy tekstowe i graficzne
 • Budowanie ścieżki prezentacji
 • Import slajdów z PowerPointa
 • Animacje
 • Dobre praktyki w budowaniu prezentacji
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń