Zarządzanie projektami i programami / Change Management™

Change_FOUND Change Management™ Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 550,00 zł
Cena promocyjna: 2 150,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 690,00 zł
Cena promocyjna: 1 390,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 690,00 zł
Cena promocyjna: 1 390,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU:21 (T:2,L:17, S:2)

Uczestnicy tego trzydniowego szkolenia poznają współczesne teorie i praktyki zarządzania zmianami. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Change Management™ Foundation" wydawany przez organizację akredytującą.


Czego się nauczysz 
 • współczesnej teorii i praktyki zarządzania zmianami
 • skutecznego przygotowywania i przeprowadzania z sukcesem zmian w organizacjach
 • identyfikacji wpływu zmiany i jej interesariuszy
 • metod empatycznego wspierania osób przechodzących zmianę na poszczególnych jej etapach i zmniejszania stawianego przez nich oporu
 • jak indywidualni ludzie oraz zespoły reagują na zmiany, poznanie sposobów zarządzania tymi reakcjami
 • jakie są różnice w postrzeganiu zmian z perspektywy organizacji, zespołu i indywidualnej osoby

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Change Management™ Foundation to szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w planowanie, projektowanie i wdrażanie programów poważnych zmian o charakterze organizacyjnym, takich jak np.: zmiany orientacji i celów strategicznych, zmiany oferty rynkowej, zmiany modelu biznesowego, restrukturyzacje, przejęcia, fuzje lub podziały przedsiębiorstw, wprowadzanie outsourcingu lub insourcingu itp. Są to m. in.: menedżerowie zmian, liderzy zmian, agenci zmian, w tym menedżerowie zmian biznesowych (Business Change Managers), wdrażający zmiany: kierownicy programów lub projektów, personel wsparcia zmian, kierownicy operacyjni, personel operacyjny.
Udział w szkoleniu Foundation przygotowuje do uczestnictwa w szkoleniu Practitioner.
 
Wymagania wstępne 
Znajomość języka angielskiego
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Zmiana jako stymulator procesu uczenia się
 • Zmiana z perspektywy osoby indywidulanej - modele, motywacje, indywidualne różnice w podejściu
 • Zmiana z perspektywy organizacji - modele, metafory, zmiana w kontekście kultury organizacji, kluczowe role, wizja i czynniki zmiany
 • Interesariusze zmiany - identyfikacja i segmentacja interesariuszy, mapy wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie w zmianę - czynniki, bariery i podejście do komunikacji o zmianie, kanały komunikacji, komunikacja dwukierunkowa, planowanie komunikacji
 • Oceny wpływu zmiany
 • Osiąganie stanu gotowości do zmiany - motywowanie jednostek, przygotowywanie organizacji, budowanie zespołu zmiany, planowanie zmiany, postępowanie z oporem przed zmianą
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin APMG Change Management™ Foundation.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą dodatkowo zakupić książkę "The Effective Change Manager’s Handbook" w cenie 1szt: 270 zł netto.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu i ceny książki.

APMG International Change Management jest znakiem towarowym APM Group Limited. Wszystkie prawa zasrzeżone

EgzCHM_FOUND - Egzamin Change Management™ Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 750 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Change Management™ Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski lub polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut dla osób zdających w języku ojczystym. 50 minut dla osób zdających w języku, który nie jest ich jęz. ojczystym
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń