Zarządzanie projektami i programami / Change Management™

Change_PRACT Change Management™ Practitioner

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 950,00 zł
Cena promocyjna: 1 690,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 650,00 zł
Cena promocyjna: 1 390,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 650,00 zł
Cena promocyjna: 1 390,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU:14 (T:2, L:10, S:2)

To dwudniowe szkolenie pozwoli uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę w zakresie teorii zarządzania zmianą oraz zdobyć umiejętność jej praktycznego zastosowania.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Change Management™ Practitioner" wydawany przez organizację akredytującą.

Czego się nauczysz

 • zarządzania zmianami organizacyjnymi
 • przeprowadzania zmiany oraz utrzymania i umocnienia jej pożądanych skutków
 • podczas zajęć odwołamy się do doświadczeń własnych uczestników oraz przeanalizujemy interesujące ich tematy

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Szkolenie Change Management™ Practitioner przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę teoretyczną o zarządzaniu zmianami organizacyjnymi, wyniesioną ze szkolenia Foundation i chcą posiąść umiejętność posługiwania się nią w praktyce. Adresatami szkolenia Practitioner są przede wszystkim te osoby, które planują lub już uczestniczą we wdrażaniu zmian takich jak np.: zmiany orientacji i celów strategicznych, zmiany oferty rynkowej, zmiany modelu biznesowego, restrukturyzacje, przejęcia, fuzje lub podziały przedsiębiorstw, wprowadzanie outsourcingu lub insourcingu itp. Jest szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za sukces zmiany, takim jak: menedżerowie zmian, liderzy zmian, agenci zmian, w tym menedżerowie zmian biznesowych (Business Change Managers), wdrażający zmiany: kierownicy programów lub projektów, personel wsparcia zmian.

Wymagania wstępne

 • Znajomość języka angielskiego
 • Ukończenie szkolenia Change Management™ Foundation
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Skuteczne nauczanie
 • Inicjatywy zmian, projekty, programy
 • Utrzymywanie zmiany: dźwignie zmiany, poziomy przyjęcia zmiany, systemy umacniania zmiany
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Change Management™ Practitioner.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą dodatkowo zakupić książkę "The Effective Change Manager’s Handbook" w cenie 1szt: 270 zł netto.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu i ceny książki. Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international.

APMG International Change Management jest znakiem towarowym APM Group Limited. Wszystkie prawa zasrzeżone

EgzCHM_PRACT - Egzamin Change Management™ Practitioner

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 1.200 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
 • Warunki przystąpienia: certyfikat APMG Change Management™ Foundation oraz ukończenie szkolenia APMG Change Management™ Practitioner. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru. Pytania odnoszą się do wspólnego scenariusza egzaminacyjnego oraz informacji dodatkowych, dedykowanych poszczególnym pytaniom. Zdającemu wolno korzystać z podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook”
 • Czas trwania: 150 minut dla osób zdających w języku ojczystym. 180 minut dla osób zdających w języku, który nie jest ich jęz. ojczystym
 • Liczba pytań: 4 – za każde pytanie można uzyskać do 20 punktów. Maksymalna liczba punktów 80
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń